EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Zbyněk Drobiš

20. 04. 2015

8 komentářů

Petr Němec: Zastavujeme protiprávní exekuce

 


 

Jste spoluzakladatelem projektu exekutormasmulu.cz. Čím se v rámci vašeho projektu zabýváte?

Jsem spoluzakladatel společně s mým společníkem Tomášem Pospíšilem. Bez něj by projekt nikdy nevznikl. Stejně jako by neuspěl bez pomoci Michaely Kloudové. Díky patří jim i dalším, kteří se na projektu podílejí.

Název projektu Exekutormásmůlu.cz je možná zavádějící, protože smůlu má hlavně oprávněný, tedy věřitel – banka či úvěrová společnost. Naše činnost je jednoduchá. Zastavujeme lidem protiprávní exekuce. Ačkoliv se může zdát, že to je asi okrajový problém, opak je pravdou. Protiprávních exekucí je u nás více než sto tisíc.

Banky i úvěrové společnosti používaly ve smlouvách dlouhé roky takzvané rozhodčí doložky. To znamená, že při sporu s klientem nerozhodoval soud, ale soukromý rozhodce, který vydal rozhodčí nález, podle kterého pak byla nařízena exekuce. Jenže dané rozhodčí doložky se ukázaly být neplatné a v roce 2013 Ústavní i Nejvyšší soud řekly, že takové exekuce musejí být zastaveny.

Co bylo pro vás impulsem k založení tohoto projektu?

Když se objevilo konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu, člověk očekával, že protiprávní exekuce budou zastaveny. To se ale nestalo. Banky a úvěrové společnosti totiž v těchto exekucích dále pokračují, protože vycházejí z předpokladu, že se ozve jen zlomek lidí. A mají pravdu. To mne štvalo.

REKLAMA

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu jsem tedy upozornil média, i tak se nic nezměnilo. Snažil jsem se téma prosadit u politiků z různých politických stran, když bylo před parlamentními volbami, a čekal jsem, že se toho někdo chopí, protože jde zastavit obrovský počet protiprávních exekucí a nemusí se měnit ani čárka v zákoně a jde to udělat hned. Ale i zde jsem se setkal s nepochopením a dokonce absolutní neznalostí.

Tak jsem se rozhodl, že když nechtějí pomoci ti, co by to měli dělat z popisu práce a dokonce to slibují na billboardech, tak to musím udělat já.

Jak vaše služba probíhá v praxi?

Na stránkách www.exekutormasmulu.cz zájemce vyplní jednoduchý kontaktní formulář a dotazník, z kterého jsme již schopní vyfiltrovat ty, kterým můžeme pomoci a kterým ne. Případně klienta oslovíme s žádostí o doplnění nějaké listiny, abychom mohli najisto určit, zda lze jeho exekuci zastavit.

Pokud můžeme klientovi pomoci, klient zašle potřebné materiály jedné z našich advokátních kanceláří, kde probíhá další kontrola a vyhotovení návrhu na odklad a zastavení exekuce. K vyhodnocení a zastavení exekuce nám od klienta většinou stačí vidět jen exekuční příkaz od exekutora, takže se lidé nemusí bát, že budou muset hledat spoustu listin.

Po zastavení exekuce pro klienta ještě získáváme náklady exekuce od exekutora a náklady advokátů od oprávněných. Proto klienti potřebují jen 200 Kč jako symbolický poplatek na začátku. Naše advokáty musí proplatit protistrana. Proto je naše služba dostupná tolika lidem. Prakticky tak člověk za 200 Kč získá zastavení exekuce a ještě část peněz od exekutora.  

Jedná se pouze o případy, kdy pohledávku dlužníka rozhodoval rozhodčí soud?

REKLAMA

Věnujeme se jen zastavování exekucí, kde byla neplatná rozhodčí doložka. Nyní vedeme i několik sporů, kde rozhodčí doložka byla platná, ale šlo téměř o lichevní úvěrové smlouvy, když Ústavní soud judikoval, že neplatnost takové smlouvy dopadá i na rozhodčí doložku, sic ta je sama o sobě platná. Působnost tedy i trochu rozšiřujeme a jsme zvědavi, jak uspějeme v soudní praxi s tímto novým judikátem Ústavního soudu.

Na jakém principu tedy funguje zastavení exekuce v rámci vašeho projektu?

Je to jednoduché, napadáme platnost rozhodčí doložky s tím, že rozhodce neměl oprávnění spor nikdy rozhodovat, a tedy rozhodčí nález není způsobilý exekuční titul.

Oprávnění (věřitelé) často se zastavením exekuce souhlasí a do sporu ani nejdou. Jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že vedou protiprávní exekuci. Pak je už spíše boj jen o náklady řízení, protože někteří exekutoři jdou na ruku úvěrovým společnostem a zbytečně vyvolávají odvolací řízení, kde jsme vždy úspěšní. Stejně tak někteří odmítají vracet vymožené náklady.

Je to boj. Ale je nutné zdůraznit, že se to liší exekutor od exekutora. Všechna pochybení těch problematických exekutorů pečlivě evidujeme a obrátíme se na Ministerstvo spravedlnosti.

Zastavení exekuce však neznamená neexistenci dluhu, jakým přínosem je tedy pro dlužníka zastavení exekuce?

Dluh nezaniká, ale rapidně se snižuje o náklady advokátů a exekutora. Lidé dostávají zpět peníze, které si nechal na své náklady exekutor a za ty pak třeba jsou schopni dluh věřiteli již doplatit. Zastavení exekuce je příležitost, jak se s dluhem vypořádat znovu bez nesmyslného navýšení, ať už úhradou či přes oddlužení, tedy osobní bankrot.

REKLAMA

Navíc část dluhů přiznaných rozhodci je protiprávních. To je třeba případ Komerční banky, která vymáhala smluvní úrok z prodlení 25 % a rozhodci dané přiznávali. Nejvyšší soud však judikoval, že úrok z prodlení může být u spotřebitele jen zákonný, tedy třetinový.

A to nemluvím o pokutách některých úvěrových společností, které nemohou před nezávislým soudem obstát. Takže pokud by došlo k tomu, že by byl klient zažalován o dluh u soudu a bude se bránit, tak v mnoha případech je schopen dluh snížit o protiprávní nároky, které věřitelem placení rozhodci přiznávali.

I kdyby nastala nejhorší varianta a klient se s dluhem nevypořádal, nechal se zažalovat, soud by přiznal to, co přiznal předtím rozhodce, a ten člověk skončil znovu v exekuci, tak jelikož došlo v mezidobí k výraznému snížení odměn advokátů, byl by jeho celkový dluh přesto nižší, než byl původně. Tedy i v naprosto nejčernějším scénáři lidé ušetří.

V mnoha případech navíc již došlo během protiprávní exekuce k promlčení dluhu. Zde se však vede velká právní bitva a judikatura zatím není jednotná, zda k promlčení dochází či nikoliv a zda by taková námitka promlčení nebyla proti dobrým mravům. Bude to vždy na individuálním posouzení.

Co by měl činit dlužník po zastavení exekuce?

Začít své dluhy řešit, tedy využít snížení dluhu a uhradit jej, než zase naroste. Nebo zkusit oddlužení. Naši klienti mají často více exekucí, se kterými však už neumíme pomoci.

Zastavením jedné či dvou exekucí snížíme jejich celkové závazky a otevřeme jim cestu k oddlužení, když příliš velké dluhy bránily tomu, aby dosáhli na osobní bankrot. Zde jsme navázali spolupráci se společností Abivia, která se oddlužování věnuje řadu let a je seriózním a zkušeným partnerem. Vzájemnou spoluprací jsme tak schopni nabídnout lidem komplexní řešení jejich obtížné situace.

Řešil jste zastavení exekuce i proti významným bankovním nebo nebankovním subjektům?

Pochopitelně, jde o společnosti jako je Komerční banka, ESSOX, Cetelem, Home Credit a další. Rozhodčí doložky používaly velké společnosti řadu let. Jde o velký problém a spousta lidí je v exekuci neoprávněně, aniž o tom vědí. Bohužel s tím nikdo nic nedělá.

Jakou odměnu si účtujete?

Klienti hradí symbolický poplatek 200 Kč. Původně jsme požadovali poplatek 750 Kč, ale ukázalo se, že to je pro lidi v exekuci enormně vysoký výdaj. Bylo absurdní sledovat, jak lidé dva či tři měsíce střádají dohromady 750 Kč, když jsme věděli, že jim můžeme ušetřit desítky až stovky tisíc.

Služby advokátů za zastavení exekuce pak musí proplatit protistrana dle advokátního tarifu, což je velmi variabilní. Advokátům také náleží odměna deset až dvacet procent z nákladů exekutora, které vymůžou zpět, což je opět velmi variabilní a často jde i o nulovou položku.

Jde o náročnou práci se spotřebiteli, kteří jsou zadluženi a v exekuci. Nejde o jednoduché klienty. Je to tedy složitá práce za nepříliš velkou odměnu. Proto s námi spolupracují mladí začínající advokáti, kteří zatím nemají jinou lukrativnější klientelu a je to pro ně takový startovní projekt. Nejde o finančně zajímavou práci pro velké advokátní kanceláře.

Je to však velmi naplňující práce a děkovné emaily a zprávy lidí jsou neuvěřitelně povzbuzující. Ti lidé pět i více let zápasí s exekucí a my jim ji najednou během pár měsíců zastavíme a ještě jim pošleme několik tisíc, které vymůžeme od exekutora. Píší nám, že jsme po mnoha letech první, kdo jim pomohl. To je pro nás velká odměna. Je to smysluplná práce. 

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 8 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

srážky ze mzdy 2023

Exekuční srážky ze mzdy v roce 2023

Na konci loňského roku schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR novelizaci nařízení o nezabavitelných částkách. Od lednové výplaty budou exekuční srážky ze mzdy počítány opět jinak. Kolik dlužníkovi zbyde?

Text: Veronika Hejná

04. 01. 2023

Jiří Hrbáček, Wood & Company

Jiří Hrbáček: Chceme být investiční kotvou. Věříme, že čistý výnos 8 až 10 % je dlouhodobě udržitelný

Čím jsou zajímavé investice do komerčních realit? Jak ovlivňuje trh současná energetická krize a vysoká inflace? A jak se v tomto prostředí daří realitním fondům WOOD & Company? Na tyto a další otázky odpovídal Jiří Hrbáček, portfoliomanažer a místopředseda představenstva WOOD & Company.

Text: Jana Zámečníková

Foto: Wood & Company

11. 11. 2022

Lidé v bytech si měsíčně připlatí tisíce, teplotu u nich nikdo kontrolovat nemůže

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů, jako jsou teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav. To vše může […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

19. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • KOPECKÝ LUBOMÍR

  20 dubna, 2015

  PUJČIL JSEM SI 60000KČ SEBRALI MI CHATU KTEROU SEM KOUPIL ZA 180000KC A JEŠTĚ MUSÍM PLATIT PŘES 300000KČ JE TO NORMÁLNÍ?

  Odpovědět

 • FABER FRANTIŠEK

  12 března, 2017

  Exekutor mi ze starobniho duchodu,asi 3x STAHUJE PENIZE s oduvodněním že mu vznikaji naklady.NENI MI JASNE JAKE EXEKUTOROVI VZNIKAJI NAKLADY.LZE TYTO PENIZE ZISKAT ZPĚTNĚ.DĚKUJI.FRANTIŠEK

  Odpovědět

 • Kučera

  9 února, 2018

  Potřeboval jsem adresu popř kontakt na Pana Němce asi by mi dovedl poradit popř se věci ujmout !
  Zaplatily jsem exekuci máme doklad o ukončení exekuce atd.
  Mezitím ministryně odvolala exekutora ten peníze Komerční bance peníze nepředal a komerční banka na nás poslala nového exekutora se stejným exekučním titulem atd. když jsem to chtěli řešit právně nikdo nám nechtěl pomoci a nepomohl asi po zjištění kdo to je nebo nevím. Byl bych rád kdyby se mi ozval popř kontakt děkuji Kučera

  Odpovědět

 • Ivana

  9 února, 2018

  Muże exekutor vymáhat dluh po dvacet let?

  Odpovědět

 • jana

  21 července, 2018

  ja jsem dve exekuce jedna od profikreditu a jedna od fine kredit obe s strašnymi uroky splatila častečne v insolvenci.insolvence mi byla zrušena z duvodu dluhu na najmu kdyz jsem onemocnela a byla bez prostredku,tedy tyto exekuce nejsou ukonceny ikdytź z velke asti zaplaceny.muzete mi stim prosim pomoci.? cisla exekuci mam . s uctou erbenova

  Odpovědět

 • Georg Jiří Nepolský

  23 října, 2018

  Dobrý den,
  na základě cizího rozhodčího nálezu ze dne 5.února 2010, by měla moje rodina zaplatit Ministerstvu financí náklady arbitrážního řízení, za externí zastupování advokátní kanceláří DLA – Piper Praha.
  Vlastní náklady řízení jseme si zaplatili cca: 780 000,- Kč. Ministerstvo financí “ oprávněný “ pohledává na základě rozhodčího nálezu 156 599,69 EUR.
  Exekuce je dle našeho přesvědčení od samého počátku protiprávní, protože v exekučním spise se nenachází – Rozhodčí smlouva včetně doložky , Švýcarský rozhodčí nález není ověřen a žádost o uznání a vykonatelnost cizího rozhod.nálezu nebyl oprávněnou stranou dle Newyorské úmluvy podán.

  Odpovědět

 • iveta jilkova

  20 ledna, 2019

  dekuji jilkova

  Odpovědět

 • VLASTIMIL KREIBICH

  27 ledna, 2019

  dobrý den od roku 2011 mám příkaz exekutora na splácení dluhu.nadále jsem šel v roce 2015 do starobního duchodu,pořád chodí máte přidáno ale čssz mi oznámí navýšení částky na pokrytí ex.dnešním dnem při výši podnájmu je tato částka kterou budu pobírat při nemocech cukrovky dny a artrozy vysoký tlak a jedna fungující ledvina poměrně směšná částka zatím srdečně děkuji za radu s pozdravem KREIBICH

  Odpovědět