EUR 24.755

USD 23.747

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.0 %

EUR 24.755

USD 23.747

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

16. 11. 2021

1 komentář

Co je to pasport stavby a kdy ho potřebujete?

 

Pasport stavby neboli zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení budete potřebovat tehdy, pokud se původní projektová dokumentace k objektu nedochovala. Co pasport obsahuje a kdo jej může zpracovat?  

Kdy je pasport potřeba?

Stavebník má dům postavit podle schválené projektové dokumentace. Po dokončení stavby je zpracovávána dokumentace skutečného provedení, v níž se zaznamenávají případné odchylky, které byly při výstavbě provedeny.

Není-li nutné vyhotovovat dokumentaci skutečného provedení, postačuje tzv. zjednodušená dokumentace skutečného provedení, tedy pasport. Budete jej potřebovat tehdy, pokud se dokumentace ke stavbě nedochovala, například jde o stavbu velmi starou, a není tak možné dokumentaci dohledat.

Pasport se vám hodí při:

 • rekonstrukci nemovitosti, k níž není dochována dokumentace skutečného provedení, anebo dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti
 • narovnávání právního stavu v katastru nemovitostí u neevidovaných staveb při prodeji nemovitosti; pasport však nenahrazuje neexistující stavební povolení
 • odstraňování existující stavby, kdy se do pasportu zakresluje bourací postup
 • prodeji nebo pronájmu domu, kdy jste povinni zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Podmínky pro vydání pasportu

Obsah dokumentace skutečného provedení aktuálně stanoví příloha č. 14 k vyhlášce 499/2006 Sb. Dokumentace sestává z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a výkresové dokumentace. U pasportu postačuje k průvodní a souhrnné technické zprávě doložit zjednodušený situační nákres a zjednodušenou výkresovou dokumentaci.

REKLAMA

Podle stavebního zákona má vlastník stavby povinnost po celou dobu existence stavby uchovávat dokumentaci skutečného provedení. Pouze v případě, kdy příslušný úřad stavbu v minulosti řádně povolil (splnění této podmínky musí vlastník také prokázat), avšak nedochovala se komplexní dokumentace skutečného provedení, zákon umožňuje předložit stavebnímu úřadu k ověření zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení (pasport).

Institut pasportu tedy nemá sloužit k legalizaci černých staveb, pouze k narovnání právního stavu. Pasportem tak nelze nahradit chybějící stavební povolení, nahrazuje pouze nedochovanou nebo neexistující dokumentaci skutečného provedení.

Jak probíhá pasportizace?

Při pasportizaci geodet stavbu přeměří a následně vyhotoví geometrický plán. Bez toho se neobejdete, podléhá-li stavba povinnosti evidence v katastru a musí se zakreslit do katastrální mapy.

Na základě potvrzeného geometrického plánu se následně vyhotoví výkresy a textová část pasportu. Pasport stavby může na rozdíl od projektové dokumentace k výstavbě zpracovat kdokoliv, nejedná se totiž ve vybranou činnost ve výstavbě.

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.71 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%
Historie vývoje


Související články

Levné peníze a drahé byty

Uplynulé roky se nesly ve znamení levných peněz. Inflace cen domů a bytů nejen v Česku trhala rekordy. Opět jednou se ukázala závislost cen domů a bytů na úrokové míře a měnové politice.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

30. 06. 2022

Komentář: Co se jinde o současném realitním trhu nedočtete. Je čas panikařit?

Chtěl by koupit byt v Praze, a proto začal pražský realitní trh sledovat. Říkejme mu Jakub a řekněme, že je bádavý příslušník střední třídy. Vystupuje na straně kupujících a má v tomto ohledu vlastně i střet zájmů. I tak jeho postřehy mohou být výpovědí o aktuálním dění na realitním a hypotečním trhu.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář: Věra Dostálková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Věra Dostálková

  16 května, 2022

  Dobrý den.
  V obci se provádí digitalizace a katastr nemovitostí vyzval majitelku, aby doložila potřebné doklady, protože rozměry domu jsou v současné době větší, než původní dům. Jedním z dokladů je i doklad o kolaudaci domu, který současná majitelka nedohledala. Navštívila stavební úřad v místě bydliště a požádala o kopii rozhodnutí. Bylo jí sděleno, že na jejím pozemku jsou ještě další zděné nemovitosti a mimo geometrického plánu objektů musí doložit ještě pasport stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto dva zděné objekty jsou staré více jak 50 let a slouží k sušení prádla a k uschování potřebného nářadí. Stáří objektů se dá dokázat např. čestným prohlášením sousedů.
  Původním majitelem nemovitostí byl otec majitelky, od kterého dům s uvedenými
  nemovitostmi získala, a který tyto dva objekty postavil. Kopie rozhodnutí, i když existuje, jí nebylo vydáno s tím, že nejdříve musí doložit geometrický plán a zmiňovaný pasport. Prosím Vás o radu, jestli je v případě takto starých objektů možno využít nějaké výjimky, pokud tedy existuje a jestli jí skutečně nemůže být vydáno rozhodnutí o kolaudaci rodinného domku.
  Děkuji za Váš čas a radu.
  Věra Dostálková

  Odpovědět