Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Pronajímá vaše SVJ společné prostory? Daňové přiznání jste měli podat i vy

Monika Lukešová

Jestliže vlastníte byt například v paneláku, kde je kadeřnictví, solárium, nebo nějaká ordinace, tak v podstatě prostory pronajímáte i vy. Z toho vám plyne určitý příjem. Sice vám nikdo peníze nehodí do schránky, ale máte o to třeba nižší fond oprav. Každopádně pokud jste OSVČ a podáváte daňové přiznání, nezapomeňte příjmy z pronájmu do daňového přiznání zahrnout.

Stačí jen přijmout úroky a poplatky z prodlení od vlastníků za pozdní platbu zálohových plateb, nebo penále ze smluv s třetími stranami, plnění z pojistek nebo mít příjmy plynoucí z nakládání s vlastním majetkem společenství a danému SVJ vznikne povinnost podat daňové přiznání,“ upozorňuje advokát Zdeněk Burda z advokátní kanceláře Martina Kašpara.

Podle novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů platí, že společenství vlastníků je jako právnická osoba plátcem daně z příjmu právnických osob. Daňové přiznání musí tedy podat i společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že je to pokaždé, když vám uhradí dlužníci poplatky nebo penále, nebo pojišťovna vyplatí pojistnou událost,“ konstatuje Zdeněk Burda a dodává, že ze zákona existují typické skupiny vlastních příjmů společenství, které povinnost podat daňové přiznání vyvolají.

Nejen společenství, ale i vy musíte příjmy zahrnout do DP

Jestli máte dobré SVJ, dostali jste před několika týdny do schránky vyúčtování za společné prostory k pronájmu a instrukce, kdo tyto příjmy musí danit. Jestliže jste nic nedostali a váš dům nějaké společné místnosti pronajímá, raději se na to zeptejte předsedy. Měl by vám sdělit, zda se vás to týká, či nikoli.

Tyto příjmy proto podléhají zdanění výlučně na straně jednotlivých členů společenství vlastníků. Za tímto účelem vystavuje společenství jednotlivým vlastníkům potvrzení o zdanitelných příjmech, kde uvede výši příjmů připadajících na individuálního vlastníka dle spoluvlastnického podílu ke společným částem domu snížené o podíl na výdajích na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů,“ dodává Zdeněk Burda.

Na daňové přiznání máte ještě pár dní

Pokud jste právě zjistili, že jste měli daňové přiznání podat nebo něco dodanit, nezoufejte a daňové přiznání podejte hned.

Základní termín pro doručení daňového přiznání za rok 2014 na finanční úřad je 1. duben 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem máte čas až do 1. července. O této skutečnosti musí být ovšem finanční úřad informován. V zákonném termínu je třeba zaplatit též nedoplatek na dani z příjmu fyzických osob.

Jak vysoká je pokuta za pozdní podání?

V případě, že podáte daňové přiznání pozdě, uděluje finanční úřad pokuty. Pokud je přiznání na finanční úřad doručeno o pět pracovních dnů později, žádný postih vám nehrozí. Jestliže je ale doručeno později, činí pokuta 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení. Nepodáte-li daňové přiznání vůbec, finanční úřad vás nejprve vyzve, abyste to napravili a pokud nestihnete ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy minimálně 500 korun. Maximální hodnota pokuty je legislativou stanovena na 300 000 korun.

Vyměřenou pokutu předepisují pracovníci finančního úřadu platebním výměrem a tato pokuta je následně splatná do 30 dní od jeho doručení,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud je daňové přiznání podáno do 4. května 2015, respektive 3. srpna 2015 (pokud je zpracováno daňovým poradcem), a v daném roce správce daně neeviduje u téhož poplatníka prodlení s jiným podáním.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

1 komentář k článku “Pronajímá vaše SVJ společné prostory? Daňové přiznání jste měli podat i vy”

  1. setl napsal:

    Úrok z prodlení za dlužné platby vlastníků nebo smluvní pokuty za třetími stranami je přece příjmem právnické osoby SVJ, nikoli příjem jednotlivých vlastníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *