Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Jednostranné snížení tarifu bez novely Exekučního řádu může vést ke korupci

23.11.2016 04:11 Tisková zpráva:

Prezidium Exekutorské komory neskrývá svoje rozčarování nad tím, že Ministerstvo spravedlnosti nevypořádalo důkladně zpracované odborné připomínky komory k navrhované novele vyhlášky o výši exekučního tarifu a postoupilo ji k projednání pracovním komisím Legislativní rady vlády. Cílem zjevně je, aby nová ministerská vyhláška s nižším tarifem začala platit již od počátku příštího roku. To bude mít zásadní dopad na chod exekutorských úřadů zejména proto, že systémová novela exekučního řádu, která by měla jít ruku v ruce s tarifem, je zatím v nedohlednu. K jejímu stávajícímu návrhu zaslala Exekutorská komora více než třicet stran odborných připomínek. Musí jít o zásadní novelu, která upraví celkové podmínky fungování této právnické profese a odpoví na nutnou potřebu snížit náklady exekučního řízení. 

„Stále se točíme v kruhu, protože ministerstvo odmítá řešit celý systém vedení a nastavení exekucí komplexně a ve vzájemných  souvislostech. Pokud snížím celkové náklady exekučního řízení, mohu adekvátně snížit tarif. Teď se děje naprostý opak. Náklady dlouhodobě strmě rostou, ale tarif se osekává, a to hned,“ vysvětluje Petr Polanský, člen Prezidia Exekutorské komory a dodává: “Pokud by tento způsob úpravy odměňování chtěl zvolit kdokoli jiný, všichni by si klepali na čelo. Přidávat práci a snižovat odměnu by nikomu neprošlo. Odboráři by stáli v ulicích a hrozili generální stávkou.“

Ministerstvo v předloženém návrhu vyhlášky trvá na avizovaném snížení minimální odměny o  jednu třetinu u všech pohledávek, tedy na 2 000 korun ze současných 3 000 Kč. „Jedná se o významné snížení tarifu, odměna se snižuje o jednu třetinu u  pohledávek, které tvoří více než 60% portfolia, které nám je svěřeno k vymáhání,“ říká Martin Tunkl člen prezidia Exekutorské komory, a dodává: „Navrhované snížení exekučního tarifu dopadne na soudní exekutory tvrdě a nezabrání tomu, aby se další z nich rozhodli i tak skončit. To je stav, se kterým se nelze smířit.“

Nad tímto nesystémovým přístupem kroutila v říjnu hlavou i prezidentka Mezinárodní unie exekutorů, paní Françoise Andrieux. Podle ní má být odměna férová, ale nesmí být svévolně snižována. Mohlo by to deformovat podmínky pro výkon profese do té míry, že by to mohlo vést až ke korupci a snížení vymahatelnosti práva. Vymahatelnost práva je vizitka dobrého fungování právního státu a jasný signál pro investory, zda-li mají mít důvěru v českou ekonomiku.

„Musíme se v návrhu novely exekučního řádu důsledně bavit o tom, jak systém nákladově odlehčit a hledat rezervy jinde než v odměnách soudních exekutorů. Cestu, jak napravit defekty, které exekuční řízení za doby jeho fungování zatížily, vidíme více než dříve v zavedení principu místní příslušnosti soudních exekutorů,“ zdůrazňuje prezidentka Exekutorské komory, Pavla Fučíková a dodává: „Aktuální návrh novely exekučního řádu bohužel neřeší příčiny nadužívání exekucí, pouze se snaží potlačit důsledky. Návrh, ač si klade za cíl zjednodušovat a standardizovat exekuční řízení, ve skutečnosti mnohdy zbytečně zatěžuje všechny osoby, které se ho účastní – dlužníky, věřitele, poddlužníky, soudy i soudní exekutory.“

Exekutorská komora k novele exekučního řádu zpracovala a předala ministerstvu několik desítek stran faktických připomínek a obává se, že bez jejich zohlednění nenaplní novela očekávání žádné ze stran vymáhacího procesu včetně dlužníků.

Tisková zpráva: Exekutorská komora ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *