EUR 24.290

USD 22.213

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.290

USD 22.213

Koncepce přináší dlouhodobá řešení rodinné politiky v ČR

 

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky, ve které je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v České republice. Zpracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.

Loading 


„Klíčovým principem je možnost svobodného výběru životní strategie. Koncepce si dává za cíl podpořit všechny typy rodin a ocenit jejich přínos pro naši společnost,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Založení rodiny nesmí bránit obava z propadu životní úrovně, naopak musí být více oceněna péče o členy rodiny“ dodala ministryně Marksová.
Cíle rodinné politiky jsou v Koncepci určeny následovně:

 • vytvořit příznivější společenské klima a socio-ekonomické podmínky pro fungování rodin,
 • odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohrožují jejich funkčnost,
 • posilovat vědomí a význam rodinných hodnot.

Opatření jsou zaměřená na všechny rodiny bez ohledu na jejich uspořádání a volbu typu péče o děti, ať už v rodině nebo mimo ni. Navrhovaná opatření vnímají největší problémy, kterým dnešní rodiny čelí. Problematické jsou omezené možnosti skloubení péče a placeného zaměstnání či propad životní úrovně v souvislosti se založením rodiny. V tomto směru je klíčový rozvoj dostupných a kvalitních forem zařízení předškolní péče a  úprava v oblasti dávek a daní. Koncepce má za cíl také podpořit důstojné podmínky pro zakládání rodin, a to jak z hlediska materiálního, v podobě podpory dostupného bydlení nebo novomanželských půjček, tak v podobě podpory důstojného prostředí pro nastávající maminky v porodnicích a nemocnicích. Za zásadní téma je považováno ocenění péče, a to především z hlediska systematické podpory neformální rodinné péče a pečujících osob, například v podobě dlouhodobého ošetřovného. Odpovídající pozornost je také věnována rodinám s jedním rodičem, samoživitelek a samoživitelů, jejichž vzrůstající počet a špatnou ekonomickou situaci, která má dopad zejména na děti, nelze přehlížet.
Navrhovaná opatření jsou z dlouhodobého hlediska investici do budoucí generace, což bude pro český stát znamenat nejen zisk ve formě vyšších příjmů v daňovém či v sociálním systému a zvýšení hospodářského růstu, ale také vytváření stabilnějšího rodinného prostředí s nižším výskytem sociálně-patologických jevů. To vše dohromady zvýší kvalitu života českých rodin.
Vzhledem k různorodosti dnešních rodin Koncepce nepředkládá ideální model rodiny, ale oceňuje jedinečnost rodinných vztahů. Dále nabízí zhodnocení demografických trendů a související analýzu socio-ekonomické situace rodin včetně srovnání v rámci Evropské unie.
Nejdůležitější opatření Koncepce rodinné politiky, jak ji dnes schválila vláda

 • Bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů).
 • Výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za 3 mld. Kč ročně.
 • Podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele).
 • Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na alespoň 250 tisíc Kč, tak aby odpovídal navýšení minimální mzdy v minulých letech.
 • Plošné fungování družin při všech základních školách včetně základních kroužků bezplatně.
 • Další navýšení přídavků na dítě o 300 Kč.
 • Zavedení novomanželských půjček.
 • Plošné zavedení mikrojesle.
 • Zahájit debatu na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly dle pohlaví.
 • Zavedení institutu sdíleného pracovního místa.
 • Navýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 % předchozího příjmu.
 • Přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“  na jiný vhodnější název.
 • Úprava slevy na manželku, aby zohledňovala existenci dětí, např. přesunutí těchto finančních prostředků do rodičovského příspěvku.
 • Zvýšení porodného na 15 tisíc Kč pro všechny děti a na 3,5 násobku životního minima.
 • Zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti.
 • Navýšení dotací pro pro-rodinné aktivity pro obce a neziskový sektor.
 • Po roce 2020 zajistit dlouhodobé financování dětských skupin ze státního rozpočtu.
 • Zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let.
 • Zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce.
 • Zlidštit a zkvalitnit porodní a poporodní péči v českých nemocnicích.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývoje


Související články

Společně a nerozdílně aneb Ve dvou se to lépe splácí

Převážná většina českých párů nemá problém podílet se na partnerských výdajích. Páry sdílejí především výdaje na dovolenou a bydlení. Společné splácení půjček jim také není cizí. Vítají zejména úspory, které jim partnerské půjčky přinášejí.

Text: Jiří Havelka

15. 01. 2016


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *