Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Majitelé domů a bytů se stále nemohou domoci svých práv!

„Ve všech případech je problémem nepřiměřená délka řízení. V České republice například existují i kauzy, kdy Ústavní soud rozhodl dvakrát stejným způsobem ve stejné věci a řízení stále není u konce. Pak lze jen těžko hovořit o právu na spravedlivý proces,” říká JUDr. Klára Veselá Samková Ph.D., právnička zastupující Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). V každém případě v řízení v uvedených věcech lze těžko předvídat výsledky.


Majitelé domů upozorňují také na fakt, že stát v roce 2007 ve svém stanovisku zaslaném ESLP tvrdil, že pronajímatelé mají možnost domoci se nápravy mimosoudně. Dle státu se stačí obrátit přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR se žádostí o náhradu dle zák. 82/1998 Sb. Všichni stěžovatelé, kteří se touto radou řídili a na Ministerstvo spravedlnosti se obrátili, byli poté, co byla jejich žádost převedena na Ministerstvo financí, odmítnuti. Neexistuje tedy ani jedno kladně vyřízené rozhodnutí Ministerstva financí o náhradách majitelům domů s byty s regulovaným nájemným.

Stěžovatelé proto upozorňují ESLP, že za tohoto stavu naprosté právní nejistoty podporované a vytvářené v poslední době i plénem Ústavního soudu, neexistují v ČR žádné účinné vnitrostátní opravné prostředky, kterými by se mohli domoci svých práv.