Neděle 20. října. Svátek má Vendelín.

Nenechte si zkazit Vánoce. Požár není pěkný dárek!

11.12.2012 05:12 Tisková zpráva: Česká asociace pojišťoven

Neznalost, zanedbání bezpečnostních předpisů a panika bývají hlavními důvody vzniku požáru, který každoročně napáchá milionové škody na majetku, způsobí škody na zdraví, v horších případech si vyžádá i lidské životy,“ varuje manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Hasičský záchranný sbor (HZS) každoročně zasahuje u více než 3,5 tisíců požárů v bytech a rodinných domech. V rámci podpory prevence požáru připravila ČAP ve spolupráci se specialisty z HZS informační brožurku pro veřejnost, ve které detailně popsala možnosti preventivních opatření a nástrojů k efektivnímu uhašení požáru. Nezbytnost bezpečnostních postupů při zacházení s ohněm shrnuje brožurka v tzv. „Desateru“. „Rovněž jsme se zaměřili na praktické návody, jak eliminovat škodu, pokud ke vzniku požáru dojde, jakým způsobem komunikovat s tísňovou linkou nebo jak nahlásit pojistnou událost pojišťovně,“ doplňuje Kotyrová.

Součástí brožury je výčet nejčastějších chyb, kterých se lidé dopouštějí při hašení požáru. Na nejčastější z nich upozorňujeme právě před vánočními svátky:

Jaké nejčastější typy požárů mohou narušit pohodu vašich vánočních svátků a novoročních oslav?

Svíčky na adventních věncích a svícnech, prskavky, zábavná pyrotechnika

Požáry způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami, prskavkami a pyrotechnikou patří mezi nejběžnější. Dochází k nim buďto dohořením svíčky anebo kvůli jejímu umístění v nedostatečné vzdálenosti od okolních hořlavých materiálů.

Správný postup: Svíčky zapalujte jen na nehořlavém podkladu a v dostatečné vzdálenosti od dalších hořlavých materiálů (záclon, ubrusů, plastů). Nikdy je nezapalujte v místech, kde je průvan. Plamen vždy uhaste, odcházíte-li z prostoru, kde je svíčka zapálena.

Hořící prskavky nepokládejte nebo nezavěšujte do blízkosti hořlavých materiálů. Pokud si zpestříte svátky zábavnou pyrotechnikou, pozorně čtěte návody. Hořlavé předměty, které máte odloženy na svém balkoně, raději skliďte dříve, než započne silvestrovské veselí. Zatoulaná petarda vašich sousedů je totiž může snadno zapálit.

Čeho se vyvarovat: Pokud dojde ke vznícení požáru ve vašem bytě, nejdříve oheň zneškodněte a až poté větrejte. Pokud zvolíte pořadí opačné, přísun kyslíku intenzitu plamenů zesílí, a požár se bude šířit rychleji!

Vánoční kapr v plamenech

Olej, který se vznítí přímo na pánvi, patří mezi časté původce požáru, přitom je způsobí často jen malá chvilka nepozornosti.

Správný postup: Tento druh požáru lze snadno zneškodnit, pokud zachováte chladnou hlavu. Stačí přiklopit plameny větší pokličkou nebo zamezit přívodu vzduchu pomocí namočené utěrky.

Čeho se vyvarovat: Pokud sáhnete po džbánu s vodou a zalijete hořící olej vodou, končí taková situace výbuchem plamenů. Kromě popálenin, které můžete utrpět, se pak může požár snadno a rychle rozšířit na okolní zařízení.

Požáry způsobené topidly nebo vadnými elektrickými kabely

Ani požáry způsobené odpadnutým žhavým uhlíkem nebo případy, kdy od elektrického či plynového topidla chytne okolní zařízení, nejsou o Vánocích výjimkou.

Správný postup: V případě otevřeného ohně je vždy třeba zvýšené opatrnosti, u ostatních druhů topidel (elektrických, plynových) je třeba řídit se pokyny výrobce a dodržovat doporučený odstup umístění od ostatního zařízení. Pokud k požáru dojde, vždy před jeho hašením vypněte přívod plynu nebo elektřiny.

Vánoční elektrické dekorace (elektrické svíčky, dekorace na okna aj.) nakupujte jen takové, které mají návod k použití a certifikát o bezpečnosti. Předejdete tak případnému zkratu, který může snadno zapálit vánoční stromek nebo vaše záclony.

Čeho se vyvarovat: Elektrická a plynová topidla umístěte vždy v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a ničím je nezakrývejte. Na kabely od vánočních dekorací nestavte těžký nábytek, ať nedojde k poškození kabelu, a také po nich nešlapte.

V pořadí již osmá informační příručka pro veřejnost je v elektronické podobě volně ke stažení na webových stránkách ČAP (www.cap.cz) v sekci Formuláře a brožury nebo na webovém portálu www.jaksepojistit.cz pod záložkou Brožury.

Tagy: oheň požár

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *