EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

20. 02. 2019

0 komentářů

Odmítavé stanovisko Občanského sdružení majitelů domů k návrhu MPO zařadit pronájem bytů mezi živnosti!

 

Po dvacetileté persekuci pronajímatelů formou protiústavní regulace nájmů stát opět přichází s novým nápadem na okleštění základního ústavního práva na svobodné nakládání s osobním majetkem. Podle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by se mělo stát pronajímání více než tří bytů (v domech s více než třemi bytovými jednotkami) koncesovanou živností. Takto brutální zásah do vlastnického práva je naprosto nepřiměřený původnímu cíli novely, kterým mělo být zlepšení situace v sociálně vyloučených oblastech. OSMD je přesvědčeno, že taková změna by naopak vedla k obecnému zhoršení bytové situace a to nejen v sociálně vyloučených lokalitách!

Loading 


Tento nápad vzešel z meziresortního jednání u kulatého stolu konaného dne 10. 9. 2018 jako jedno z 15 protiopatření v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Navrhovanou novelu živnostenského zákona dostala do své gesce ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Navrhovaná novela živnostenského zákona z dílny MPO by především přinesla zásadní změnu pro všechny fyzické osoby –  pronajímatele, kteří by si nově museli zažádat o koncesi – živnostenský list. Neznamenalo by to nic jiného než podmínění výkonu (Ústavou garantovaného) vlastnického práva vrchnostenskému rozhodnutí o udělení (či neudělení) „povolenky“ k nabídnutí vlastních bytů na nájemní trh. Dále by to znamenalo diskriminační omezení pronajímatelů čtyř a více bytů v jednom domě oproti pronajímatelům, s pouze třemi byty v tom samém domě, ale například i oproti vlastníkům třeba 50 bytů, které jsou pouze umístěny v různých budovách.  Nepochybně je již toto v kolizi s čl. 11 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo vlastnit majetekvlastnické právo každého má stejný zákonný obsah a ochranu!
V návrhu není také vůbec domyšleno, co stane s nájemníky bytů bez koncese.
Samostatnou kapitolou je potom značný nárůst finanční a administrativní zátěže pro dotčené vlastníky, kteří by nově měli za povinnost hradit z příjmů z pronájmu sociální a zdravotní pojištění, mnozí pronajímatelé by se navíc stali nuceně plátci DPH, což by pro zákonem definovanou skupinu pronajímatelů znamenalo znatelné zvýšení výdajů spojených se správou jejich nemovitostí, což by nepochybně vyvolalo další nežádoucí tlak na zvyšování nájemného!
Zmíněné opatření by také tvrdě postihlo všechny fyzické osoby, které jsou z různých zákonných důvodů omezeni v podnikání – soudci, policisté, státní zástupci, ale například ani zaměstnanci bank či cizinci žijící mimo ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu naštěstí přispěchalo s řešením pro všechny, kteří by nesplňovali podmínky koncese.
„Přechodná ustanovení umožní stávajícím pronajímatelům, aby se přizpůsobili nové právní úpravě, a pokud nebudou splňovat podmínky pro provozování této činnosti, aby měli možnost uspořádat si záležitosti v souvislosti s pronájmem vlastněných bytů jiným způsobem (např. prodejem nemovitosti).“  !!!
V jedné z variant zákona je například i zmíněna povinnost označovat byty jako provozovny (tedy by do nich byl umožněn vstup kontrolních orgánů). V této souvislosti upozorňujeme na porušování základních principů právního státu, zde konkrétně je to princip nedotknutelnosti obydlí.
Je nemožné v rámci krátké tiskové zprávy postihnout veškeré dopady zmíněné legislativní úpravy pronájmů.  Jisté však je, že režimové opatření by se velkou měrou dotklo a omezilo všechny slušné pronajímatele, kteří nemají nic společného s vyloučenými lokalitami, neskupují byty za účelem udělat z nich ubytovny, ale prostě se „pouze“ starají o jim svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. V některých případech by to dokonce vedlo k nutnosti zbavit se svého majetku!
Jinými slovy. Stát arbitrárně rozhodne, zda mohu provozovat, potažmo vlastnit majetek. To už opravdu nepříjemně zavání neblahými vzpomínkami na dobu minulou, kam bychom se pro dobro všech nikdy neměli vracet!
Tisková zpráva Občanského sdružení majitelů domů

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Evropský soud pro lidská práva (ESLP)

Regulace nájemného přijde Česko draho…

Na regulaci nájemného Česká republika doplatí. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) odmítl odvolání českého státu a vyčíslení náhrady škody nabylo účinnosti. Stát tak musí zaplatit třem pronajímatelům 2,19 mil. Kč. A bude hůř.

Text: Petr Zámečník

13. 07. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *