Úterý 16. července. Svátek má Luboš.

Pojištění kauce může uvolnit až 27 miliard Kč v hotovosti, které se mohou dostat do oběhu české ekonomiky

16.05.2012 12:05 Tisková zpráva:

Jedná se o prostředky, které nájemce platí za kauci a které leží nevyužité na účtech pronajímatelů bytových prostor. Pro nájemce je mnohoměsíční kauce skutečnou bariérou ke stěhování se za prací. Připočítají-li se náklady za samotné stěhování, platba prvního nájmu předem a dovybavení bytu, tak výsledná finanční zátěž může snadno převýšit 100 000 Kč.

Pro pronajímatele se jedná o službu, která jim umožní maximální kauční krytí dle zákona, aniž by nájemce musel předem předat velkou částku v hotovosti. V případě problému pronajímatel jednoduše nahlásí problém pojišťovně, která vyplácí smluvenou kauci.

Novelizace občanského zákoníku v roce 2006 umožnila pronajímatelům žádat kauci do souhrnné výše tří měsíčních nájmů včetně záloh na energii, vodné, stočné a služby na tři měsíce. To je částka, která je obrovskou brzdou rozpočtu každého nájemce. Jedná se zároveň o bariéru ochoty Čechů stěhovat se na tuzemském trhu za prací.  Uvědomuje si to i česká vláda, která řadu let podporuje Sociální ústav AV ČR ve studiích o tom, jak lze pomoci českému rezidenčnímu i pracovnímu trhu“ sdělil Thomas Koller, ředitel Guarenty Group.

Co je pojištění kauce?

Pojištění kauce je forma pojištění, kterou lze objednat online na http://pronajem-bez-kauce.cz . Místo aby nájemce zaplatil pronajímateli celou kauci, zaplatí Guarenty Group roční splátku pojistky ve výší 5.25% hodnoty kauce, nejlevnější pojistka vychází na pouhých 42 Kč měsíčně. Za to obdrží pronajímatel pojistku kauce, v případě nutnosti využití kauce se obrátí na pojišťovnu. Pojišťovna poté využitou částku z kauce nárokuje na nájemci.

Výhodou pojištění kauce pro nájemce je, že nájemce nemusí platit pronajímateli desítky tisíc korun dopředu a uvolní se mu hotovost. Když se nájemce stěhuje za prací, má výdaje za stěhování, nábytek, provizi realitní kanceláři, kauci a první nájem – celkově se může jednat o částku přesahující 200 000 Kč. Samotná kauce může v některých městech vyšplhat na 70 000 Kč a výše“ sdělil Paul Kucera z Guarenty Group a dodává: „Náročné Vánoce, zvýšení DPH, prudké meziroční zvýšení inflace o 3,5% v lednu 2012, zpomalená ekonomika způsobující tlak na výplaty a pracovní místa a nevyplacení tradičních vánočních bonusů bylo korunováno v posledních měsíci zpožděním výplaty dávek. To vše v důsledku ochromuje platební schopnost tisíců nájemců a způsobuje dominový efekt vůči hypotečním ústavům, poskytovatelům spotřebních úvěrů a dalším. Pojištění kaucí je jeden ze způsobů, jak můžeme do jisté míry usnadnit nájemci hledání vhodného bydlení.“

Dle studie Sociologického ústavu AV ČR:

„V rámci skupinových diskusí měli respondenti uvést, do jaké míry by různé konkrétní intervence státu, které jim byly nabídnuty tazatelkou, usnadnily stěhování za prací – zda by se jednalo o značnou pomoc, důležitou pomoc nebo jen doplňkovou pomoc. Kompletní výčet státních intervencí (i těch, které jsou částečně nereálné, což je podstatou kvalitativního šetření), je uveden v příloze 1. Překvapivě se respondenti v Praze (tedy ti, kteří se přestěhovali za prací) shodli na tom, že značnou pomocí by bylo zejména poskytování informací o možnostech bydlení (nájemního i vlastnického) v místě nového zaměstnání, deregulace nájemného, urychlení zápisů v katastru nemovitostí a vratná finančně omezená státní bezúročná půjčka poskytnutá na první měsíce po přestěhování – ta by dle nich mohla sloužit k uhrazení depozitu (kauce) a předplaceného nájemného. Respondenti opavských skupinových rozhovorů (tj. osoby rekrutované z řad uchazečů o zaměstnání v evidenci opavského úřadu práce) se překvapivě shodli s pražskými na tom, že větší informovanost o nabídce bydlení v místě nového zaměstnání by byla značnou pomocí….“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *