Čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír.

S reklamací vyúčtování energií má zkušenost 29 % Čechů

15.06.2020 01:06 Tisková zpráva:

Praha, 15. června 2020Koncem jara nachází řada českých domácností ve schránce roční vyúčtování spotřeby energií. Čtyři pětiny z nich vědí, že jim ho posílá dodavatel. Jak dále ukázal průzkum srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, Češi ale tápou v tom, kdo provádí odečty energií potřebné ke zhotovení vyúčtování. Že jde o distributora, ví pouze 52 % z nich. Nesrovnalosti v odečtech pak bývají důvodem k reklamaci vyúčtování, s níž má zkušenosti 29 % respondentů. Nejčastějším důvodem reklamace je odečet odhadem distributora.

Jen polovina Čechů ví, že odečty energií řeší distributor

České domácnosti (98 %) mají zcela jasno v tom, kdo je jejich dodavatelem energií. Jistota u nich ale rozhodně nevládne, pokud se jedná o odečty elektřiny či plynu. Podle červnového průzkumu portálu Ušetřeno.cz ví pouze 52 % oslovených, že odečty má v kompetenci distributor, zatímco 47 % se mylně domnívá, že jde o dodavatele. „Čeští spotřebitelé si často zaměňují dodavatele a distributora, který vlastní a spravuje energetickou přenosovou soustavu, včetně elektroměrů a plynoměrů. Z nich odečítá údaje o spotřebě dané domácnosti a předává je dodavateli, který na jejich základě zhotoví vyúčtování,“ vysvětluje Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz.

 

Pouze 12 % respondentů ví, že po pracovníkovi provádějícím odečet mohou žádat předložení nejen služebního, ale i občanského průkazu

86 % účastníků průzkumu správně odpovědělo, že odečet energií se zpravidla provádí jednou ročně. Zákazník musí při odečtu umožnit pracovníkovi distributora přístup k elektroměru či plynoměru. Na oplátku má právo požádat ho o identifikaci, konkrétně služebním a občanským průkazem. O této skutečnosti ale ví pouze 12 % dotázaných. Celé dvě třetiny respondentů se tak mylně domnívají, že pracovník distributora se může prokázat pouze služebním průkazem. Markéta Witoszová doplňuje: „Zákazníci by se neměli obávat tuto možnost plně využít, jestliže je někdo navštíví kvůli provedení odečtu energií. Mohlo by se totiž jednat o takzvaného šmejda, který se za pracovníka distributora pouze vydává. Totožnost pracovníka lze také ověřit na zákaznické lince distributora.

 

Dvě třetiny oslovených vědí, co je odečet odhadem. Že ho dělá distributor, ví pouze necelá pětina

Zjistit spotřebu elektřiny či plynu lze také samoodečtem, se kterým podle průzkumu mají zkušenosti více než dvě třetiny Čechů. Polovina z nich přitom samoodečet provedla již několikrát. Dalším způsobem odečtu je tzv. odečet odhadem. Ani ten respondentům není zcela neznámý, 65 % z nich ví, že jde o kvalifikovaný odhad spotřeby energií na základě průměrné předchozí spotřeby. Pouhých 19 % oslovených ale ví, že jej provádí distributor. „Odečet odhadem volí distributor tehdy, když nelze provést odečet plynoměru či elektroměru na místě, anebo v případě, že dochází ke změně dodavatele energií,“ vysvětluje Markéta Witoszová a dodává: „Vzdáleně vypočtená spotřeba se samozřejmě může dost lišit od té uvedené na měřidle, proto se určitě vyplatí zkontrolovat si, o kolik se odhad liší od reality, a případně takové vyúčtování reklamovat.“

 

Ve vyúčtování energií se orientuje 74 % respondentů

Vyznat se ve vyúčtování spotřeby energií v zásadě není pro české domácnosti problém. Bezmála čtyři pětiny z nich vědí, že ho posílá jejich dodavatel, 74 % se dle svých slov ve vyúčtování orientuje, z toho 17 % dokonce velmi dobře. Rozeznat, zda domácnost čeká nedoplatek, anebo přeplatek, dokáže 90 % oslovených. Na druhou stranu pro 16 % je vyúčtování nesrozumitelné.

 

S reklamací vyúčtování má zkušenost 29 % dotázaných, většina z nich s ní u dodavatele uspěla

Ve vyúčtování se mohou objevit určité nesrovnalosti, nejčastěji jde o nesoulad vyúčtované spotřeby se skutečnou. S reklamací má podle průzkumu zkušenost 29 % Čechů. Ve třetině případů se jednalo o nesrovnalost spojenou s odečtem odhadem distributora a v pětině se samoodečtem. Pozitivním signálem pro zákazníky je, že ve více než 80 % těchto případů dodavatel reklamaci uznal. „Pokud zákazník zjistí, že spotřeba uvedená na faktuře nesouhlasí s tou, kterou si přečte na plynoměru či elektroměru, měl by takové vyúčtování co nejdříve písemně reklamovat na adresu svého dodavatele. Měl by také přiložit fotografii skutečného stavu na měřidle,“radí Markéta Witoszová. Dodavatel pak musí reklamaci vyřídit do 15 dnů od jejího obdržení. V případě uznání reklamace má povinnost do 30 dnů dorovnat rozdíl v platbách.

 

Jen 15 % respondentů ví, že nejvhodnější dobou ke změně dodavatele energií je léto

Snížit částku na dalším vyúčtování lze například díky změně dodavatele elektřiny či plynu. Celková úspora na energiích může být v takovém případě až 7000 Kč ročně. Pokud zákazník změní dodavatele v letních měsících, má velkou šanci pocítit úsporu už v následující topné sezóně. Změna dodavatele u smluv na dobu neurčitou totiž trvá zhruba 3 měsíce. Že je léto ke změně dodavatele ideální dobou, ví ovšem pouze 15 % respondentů.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *