EUR 23.825

USD 21.929

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.8 %

EUR 23.825

USD 21.929

07. 04. 2020

0 komentářů

Savills: Celosvětově 67 % zemí vykazuje mírně negativní dopad Covidu-19 na realitní trh

 

Ve svém prvním z řady průzkumů globálního sentimentu společnost Savills zhodnotila počáteční dopad Covidu-19 na nájemní a investiční trh po celém světě, přičemž 67 % ze zemí zařazených do průzkumu v současné době uvádí mírně negativní dopad a 29 % poukazuje na významný negativní dopad. 


Cílem dotazníku společnosti Savills, zaměřeného na zjištění globálního tržního sentimentu, bylo poskytnout obraz o situaci na realitním trhu v období mezi 27. a 31. březnem 2020, a to na základě názorů vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu z 24 sledovaných zemí*.
Hlavní zjištění tohoto průzkumu byla následující:

  • Kapitálové trhy: Aktivita v oblasti investičních transakcí byla jednou z prvních okamžitých obětí Covidu-19. Snížení objemu transakcí bylo zaznamenáno v 62 % všech realitních sektorů po celém světě. Nejprudší pokles aktivity byl zaznamenán v maloobchodním sektoru, kde byl propad investiční aktivity zaznamenán v 82 % sledovaných zemích a dále v hotelovém sektoru, který vykazoval pokles investiční aktivity v 84 % analyzovaných státech.
  • Kapitálové hodnoty: Ceny nemovitostí zatím nebyly zasaženy v takovém měřítku jako kapitálové trhy a dle analytiků společnosti Savills zůstávají ceny celosvětově stabilní v 51 % všech sektorů. Větší počet sledovaných zemí uvedl, že hodnoty kancelářských, logistických a rezidenčních nemovitostí zůstaly na stejné úrovni, než že by poklesly. Maloobchodní sektor, již oslabený v důsledku strukturálních změn před rozšířením Covidu-19, zaznamenal plošný pokles kapitálových hodnot v 82 % trhů. Pouze v Číně, Malajsii, Vietnamu a Portugalsku zůstaly kapitálové hodnoty v maloobchodním sektoru nezměněny. Světlým místem zůstává logistika, kde 57 % zemí nezaznamenalo žádné změny ani rostoucí transakční aktivitu, na rozdíl od 43 % zemí, které uvedly pokles. Není překvapením, že aktivity související se zdravotním sektorem zůstávají stabilní.
  • Poskytování úvěrů: Přístup k úvěrům je v globálním měřítku rozdílný. Zejména evropské a severoamerické země informují o zpřísnění dostupnosti a podmínek poskytování úvěrů, především v USA a Velké Británii. Dostupnost a podmínky zůstávají příznivé na rozvíjejících se trzích, jako je Indonésie, Tchaj-wan a Blízký východ.
  • Poptávka ze strany nájemců: Ačkoli mnoho společností po celém světě pracuje z domova, poptávka po kancelářských prostorech nebyla zásadně ovlivněna. Mírný pokles poptávky uvedlo 70 % zemí a pouze 13 % uvedlo prudký pokles. Mírně klesla také poptávka v rezidenčním sektoru. Hotelový sektor byl však nejvíce zasažen, 95 % vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu společnosti Savills zaregistrovalo prudký pokles poptávky ve svých zemích z důvodu omezení cestování či uzavření hranic. Maloobchod je v podobné situaci, kdy 74 % zemí zaznamenalo prudký pokles. Logistika a zdravotnictví tomuto trendu nepodléhají. Zejména logistický trh těží ze zvýšené poptávky maloobchodníků s potravinami a žádoucím zůstává zdravotnictví.
  • Výše nájemného: Změny v poptávce se zatím zcela nepromítly do hodnot nájemného, kdy 51 % zemí/sektorů vykázalo nezměněné hodnoty. Výjimkou jsou opět maloobchod a hotely, kde 30 % a 63 % zemí uvedlo, že hodnoty nájemného prudce poklesly. Příznivé podmínky pro maloobchodní nájemce byly zaznamenány v 86 % zemí. Více než 50 % zemí uvedlo příznivé podmínky pro nájemce kanceláří a 23 % v logistickém sektoru.

Paul Tostevin, ředitel oddělení Savills World Research, komentuje: „Náš průzkum je založen na poznatcích mých kolegů z celého světa, kteří denně mluví s řadou klientů. Uvádějí, že změny spojené s Covid-19 mají hluboký dopad na globální realitní trh: 67 % zemí uvádí celkově mírný negativní dopad, zatímco 29 % uvádí závážný negativní dopad.
V krátkodobém horizontu očekáváme, že pokles kapitálových hodnot a nájemného bude následovat po snížení transakční aktivity a poptávky ze strany nájemců. Covid-19 zůstává krátkodobou výzvou, ale některé trendy, jako je například nárust online obchodování  a měnící se pracovní návyky, mohou být naopak urychleny. To by mohlo mít dlouhodobé důsledky pro trhy jako celek.“
Petr Florián, associate, office agency spol. Savills Česká a Slovenská republika, dodává: „V České republice se předpokládá, že výše nájemného zůstane při nejlepším stabilní, přičemž v dohledné ani střednědobé budoucnosti (6-18 měsíců) rozhodně nedojde k jeho růstu. K mírnému poklesu může dojít také v počtu nově uzavřených nájemních smluv, kdy se více pozornosti  bude věnovat ověřování kredibility nájemců. U nově plánovaných projektů lze také očekávat pokles předpronájmů a zaměření se pronajímatelů na prodlužování stávajících nájemních závazků s poskytováním výhodných podmínek pro následující období (12 měsíců) a zajištění si nájemců pro své budovy. Ze strany nájemců lze při případné relokaci či renegociaci očekávat požadavky na snížení velikosti plochy a pozastavení expanze v rámci jednotlivých projektů, což může vést k odložení nebo pozastavení některých projektů plánovaných na období 2022–2023.“

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.34 Aktuální výše Hypoindexu

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%
Historie vývoje


Související články

Analýza: Ceny klesají u domů výrazněji než u bytů

Realitní trh pokračuje ve fázi poklesu. Jeho tempo se oproti začátku podzimu minulého roku zpomalilo, i tak se však ceny nemovitostí vracejí v čase. To, co domy a byty na hodnotě získaly v minulém roce, je nyní pryč. Nadále se propadají především ceny starších nemovitostí v nepříliš atraktivních lokalitách, zásadní roli hraje kromě dopravní dostupnosti také technický stav […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

25. 01. 2023

Byt lze koupit levněji než před rokem, vyjma Olomouce

Byt si lze koupit levněji než loni. Vadou zůstávají drahé hypotéky. Cena za metr čtvereční klesla v Brně zhruba o 6 tisíc korun. V Plzni a v Ostravě o více než 3 tisíce korun. Ceny bytů si udržely hodnotu akorát v Praze a v Olomouci, kde dokonce meziročně mírně vzrostly. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

18. 01. 2023

Hypoteční byznys loni propadl o dvě třetiny

Tučné hypoteční roky jsou dávno pryč. Banky se musí vypořádávat s prudkým poklesem nových obchodů. Meziroční propad v produkci hypoték v roce 2022 dosáhl 64 %, vyplývá to z aktuálních dat ČBA Hypomonitoru. V konstelaci vysokých úrokových sazeb a cen nemovitostí nelze výraznější oživení na hypotečním trhu očekávat.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

17. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *