Sobota 23. března. Svátek má Ivona.

Senátoři svým hlasováním umožnili získání evropských peněz pro bydlení. Česká republika tak nebude muset 600 milionů vrátit zpět Evropské unii

19.07.2012 03:07 Tisková zpráva: Státní fond rozvoje bydlení

Změna zákona je nutná pro otevření cesty k evropským zdrojům pro zajištění finančních prostředků
na podporu bydlení v České republice. Státní rozpočet nemá absolutně prostor pro to, aby z některé kapitoly vyčlenil peníze na podporu bydlení, proto byla intenzivně připravována novela zákona, aby SFRB mohl přijmout evropské peníze.

Prvních 600 milionů korun z finančního nástroje JESSICA, jejichž uvolnění pro podporu bydlení čeká pouze a jen na změnu zákona o SFRB, tak skutečně bude pro bydlení zajištěno. Rozhodnutí senátorů otevřelo také cestu pro získání finančních zdrojů z Evropské investiční banky, která Fondu přislíbila finanční účast na podporu bydlení, za podmínky, že bude existovat Fond rozvoje měst, který zdroje EIB bude moci poskytovat českým vlastníků bytového fondu. A právě možnost založení právnické osoby, která by tak byla pod státní kontrolou, je další z navrhovaných změn v zákoně.

Komentáře představitelů, kterých se podpora bydlení nejvíce dotýká:

JUDr. František Lebl, předseda představenstva Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků:
Konstatuji, že podporujeme možnost získání finančních zdrojů z evropských strukturálních fondů pro podporu bydlení, zejména potom, kdy není možné poskytovat úrokovou dotaci z programu Panel.
Pro BD a SVJ jsou významné programy na obnovu a modernizaci bydlení zejména v období energetických úspor. Cesta prostřednictvím SFRB se jeví jako optimální a nejefektivnější. Je dobře, že Senát vyslovil souhlas s tímto krokem“.

Ing. Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev: „Vyjádřil uspokojení nad rozhodnutím Senátu, protože dalším stovkám tisíc domácností se přiblížila šance opravit své byty.“

RNDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady Seniorů ČR: „Změnu zákona jsme podporovali, protože je to správné věc, je dobře, že i senátoři zákon o SFBR podpořili!“

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR: „Novela zákona může mj. umožnit čerpání evropských zdrojů ke zlepšení bydlení mnoha domácnostem. Proto vítáme souhlas Senátu s novelou, která byla i v Poslanecké sněmovně přijata hlasy opozičních i koaličních poslanců.“

Ing. Stanislav Antoniv, předseda Odborového svazu STAVBA a člen výboru SFRB: „Rozhodnutím senátu má podpora bydlení šanci na svou udržitelnost, evropské zdroje pomohou realizovat naše plány v oblasti bytového politiky.“

Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů:“Politici této země by měly především nést zodpovědnost za správu státu, senátoři, kteří hlasovali pro novelu zákona, dokázali, že i na naší politické scéně může zvítězit zdravý rozum nad politickými půtkami. Rozhodnutí určitě vítám. 

Navrhovaná změna zákona má také podporu Svazů a sdružení vlastníků bytového fondu a nájemníků i odborné veřejnosti, například ČKAI. Správnost rozhodnutí potvrzuje také právní expertíza profesora Karla Eliáše, který jednoznačně potvrdil, že novela je legislativně naprosto v v pořádku, a je nezbytná pro možnost získání peněz z jiných než státních zdrojů.

Senátoři, kteří dnes pro novelu hlasovali, dali možnost českým vlastníkům bytového fondu šanci, jak zlepšit dostupnost a kvalitu svého bydlení:“ Poděkování patří jak senátorům, tak všem, kteří pomohli informovat o tom, že investice do bydlení jsou potřebné a státu se v konečném důsledku vyplatí. Uvedená vyjádření všech zástupců jednotlivých skupin, které mají v oblasti bydlení své slovo, je toho nezpochybnitelným důkazem, za to jim děkuji, této podpory si velice vážíme“, komentuje zpočátku napínavé hlasování v Senátu ředitel SFRB, Ing. Jiří Koliba.  

Neprodleně zahájíme další kroky k hladkému přijetí evropských finančních prostředků. JESSICA bude nový začátek a šance pro zachování podpory bydlení. V evropských fondech peníze na rozvoj a podporu bydlení jsou, jen musí být v ČR subjekt či instituce, která je dokáže do republiky přivést. Tím se teď stává právě Státní fond rozvoje bydlení,“ říká ředitel SFRB, Ing. Jiří Koliba, který nezastírá úlevu nad rozhodnutím senátu: „Je to dobrá zpráva, hlavně pro české domácnosti v bytových a panelových domech. Hlavní zásluhu na tomto faktu má předně paní poslankyně Horníková. Za její vysoce profesionální přístup a osobní nasazení jí patří veliké poděkování!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *