EUR 25.700

USD 22.127

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.700

USD 22.127

09. 07. 2012

Studie Allianz Risk Pulse potvrdila: Povodně patří mezi nejčastější a nejničivější přírodní katastrofy ze všech

 


 

Povodně představují největší podíl ročních přírodních katastrof

Povodně jsou nejčastější přírodní kalamitou. V roce 2010 se v databázi EM-DAT (celosvětová databáze živelních přírodních katastrof) objevilo zhruba 400 přírodních katastrof a téměř polovina z nich (182) byly povodně, které ovlivnily zhruba 179 milionů lidí na celém světě. V této databázi jsou evidovány všechny přírodní kalamity, jejichž důsledkem je nejméně 10 mrtvých, nebo způsobily újmy minimálně 100 lidem.

I lidé mají svůj díl odpovědnosti

Ačkoli globální oteplování je často označováno za hlavní příčinu nárůstu počtu a rozsahu povodňových katastrof, je to jen částečná pravda. Jejich riziko zvýšily také rozsáhlé lidské zásahy do přírody, například do přirozených toků řek a říčních ochranných pásem. „Stále častěji jsou povodí řek zničena například výstavbou silnic i nové zástavby, protože stále více nových stavebních pozemků vzniká v těsné blízkosti řek. To vše výrazně přispívá
k záplavám s jejich obrovskými ekonomickými a humanitárními důsledky,“ říká Markus Stowasser, odborník na zajištění Allianz SE, který také zjišťoval hlavní důvody zvýšení počtu
pojistných událostí v posledních desetiletích. „Mnohem více lidí se stěhuje do vysoce rizikových oblastí a jejich majetek je zároveň pojištěn na stále vyšší hodnoty,“ doplňuje
M. Stowasser.

Jednoduchá opatření mohou chránit majetek a zachraňovat lidské životy

Skutečnost, že povodně pravidelně vedou nejen k velkým škodám, ale jsou příčinou úmrtí,
je zaviněna především nedostatečnými investicemi do preventivních opatření. A přitom jednoduchá protikrizová opatření může zajistit každý z nás. „Je důležité vědět, že cenné předměty by měly být uloženy ve vyšších patrech, nebo že „povodňový balíček“ pro případ hrozby povodní by měl obsahovat baterku, teplé oblečení a pitnou vodu. Pokud už povodně bezprostředně hrozí, je v první řadě třeba vypnout přívody plynu, vody a elektřiny. Také zásadní dokumenty, jako je mimo jiné i smlouva o pojištění, by měly být snadno přístupné, ale zároveň uchovávány na bezpečném a suchém místě,“ doporučuje Zdeněk Kučera, ředitel úseku pojištění majetku Allianz v ČR.

Povodňové mapy rozšiřují možnosti pojištění

Pojištění proti povodni je samo o sobě poměrně jednoduchým krokem k prevenci, i když
je často přehlíženo. Přitom Allianz pojišťovna má ve svých týmech desítky matematiků, meteorologů a analytiků působících v oblasti řízení rizik, modelování katastrofy i výzkumu
a k odhadu rizika povodní i výše očekávaných škod používá stále sofistikovanější modely. Právě díky stále se podrobnějším a kvalitnějším rizikovým modelům mohou pojišťovny řídit svá portfolia přesněji, a také pomoci určit, kde a za jakou cenu je možné se pojistit.
V konečném důsledku to umožňuje větší stupeň pojistitelnosti. „Je jen velmi malý počet oblastí v záplavových regionech, které ve skutečnosti nejsou nebo nemohou být pojištěny,“ doplňuje Zdeněk Kučera.

Buďte na kalamitu připraveni! Tipy v případě povodní

REKLAMA

Pro firmy a podnikatele:

Analyzujte své riziko – přemýšlejte o nebezpečí záplav a povodní v místě svého (nového) sídla firmy.  Pokud se nachází v záplavových územích, tak získejte povodňovou historii místa svého podnikání podle povodňových map nebo modelů. A mějte na paměti, že i když nejste přímo ohroženi klasickou povodní, mohou firmu ohrozit i tzv. bleskové záplavy.

Připravte se na pohromu – vytvořte povodňový plán a otestujte si ho v praxi i bez přímé hrozby povodní. Pokud budete mít katastrofický plán a budete poučeni, co v případě takové živelní události dělat, můžete výrazně snížit její následky. Postarejte se také o dostatečné školení a protipovodňová cvičení svých zaměstnanců. Přijměte preventivní opatření, jako jsou: instalace bariérových ​​systémů (utěsnění všech otvorů, kudy by se voda mohla proniknout), nebo ochrana důležitých inženýrských sítí – plynového potrubí, nebo elektrických kabelů. Zajistěte přístup k přenosným generátorům, které v případě výpadku elektrické energie  mohou dočasně poskytovat v objektu elektrickou energii. Mějte připravena čerpadla pro odstranění vody ze sklepních prostor a vytipujte bezpečný prostor pro umístění cenných předmětů.

Hrozba povodní a její útok

 • jmenujte osoby – členy kalamitního štábu, které budou povoláni v případě povodní do pohotovosti
 • sledujte hladinu řeky
 • organizujte přesun zaměstnanců, případně i majetku mimo povodňovou zónu
 • ochraňte všechny klíčové předměty, například tím, že je zabalíte do přilnavé fólie…

REKLAMA

Tipy pro občany a domácnosti:

Buďte na živelní kalmitu připraveni – posuďte míru rizika a vytvořte pohotovostní plán pro svou rodinu a na záchranu majetku. Ujistěte se, že máte doklady o pojištění a další důležité dokumenty na bezpečném suchém místě a připravte si „povodňový balíček“, jehož základem by měla být kapesní svítilna, lékárnička, teplé oblečení, přikrývky a pitná voda.

Když povodeň udeří:

 • Poslouchejte místní rozhlas a sledujte na internetu aktuální informace o stavu povodní ve vaší oblasti.
 • Přesuňte do bezpečí auta. Pozor – nikdy se nepokoušejte nastartovat motor u auta, které je nebo bylo zaplaveno.
 • Je-li to možné a bezpečné, vyneste cennější majetek z přízemí do vyšších pater.
 • Buďte připraveni na přerušení dodávek plynu, elektřiny, vody…
 • Mějte připravené pytle s pískem k utěsnění dveří, oken…
 • Uposlechněte rad záchranných složek a místních orgánů a postupujte podle jejich pokynů k případnému opuštění objektu.
 • Jestliže čekáte na záchrannou službu, nesnažte se jí jít naproti a nepohybujte se v blízkosti břehu. Proud vody může nést nebezpečné předměty.
 • Kontaktujte svoji pojišťovnu co nejdříve, jak jen je to po poškození majetku možné.
 • Označte, ryskou výšku vodní hladiny a proveďte záznamy prokazující výši škody, například předměty vyfotografujte.

Víte, že…

REKLAMA

– Povodně mohou být trojí…„Říční povodně“, které jsou způsobeny vysokým podílem vody
hladiny v řekách v důsledku silných a dlouhodobých srážek. „Bleskové povodně „se mohou objevit náhle i mimo vodní toky a jsou důsledkem silných srážek v krátkém časovém období. A pak jsou tu „bouřkové vlny“, do nichž patří například také hurikány.

– V posledních 40 letech se průměrné roční náklady na pojistná plnění v důsledku přírodních katastrof násobí. V roce 1970 byly celosvětově zhruba na 5 miliardách amerických dolarů,  v roce 2010 to bylo již více než 40 miliard dolarů. A každoročně je toto číslo ještě vyšší.

– Voda je těžká  – jeden krychlový metr vody může vážit stejně jako malé auto.

– Desítka největších povodní, které se staly od začátku tohoto milénia, zasáhla do životů více než 670 milionů lidí, nejvíce v Číně, Indii, Bangladéši a Pakistánu.

– Řeka Ganga v Indii má větší průtok, než 5 největších německých řek (Dunaj, Rýn, Labe, Weser, Ems) dohromady.

– V Dillí může za jeden den v období monzunových dešťů napršet více vody, než v Mnichově nebo New Yorku za celý rok.

– Největší evakuace zvířat proběhla v ZOO Praha v srpnu 2002, kdy bylo přemístěno více než 1000 zvířat do bezpečí. Přestože to byla jedna z největších záchranných akcí tohoto druhu, 134 zvířat při povodni uhynulo.

– Ve službách zákazníkům pracuje zhruba 150 tisíc zaměstnanců Allianz po celém světě, kteří jsou v případě povodní či jiné kalamity připraveni svým klientům pomoci.

Žebříček nejnákladnějších povodní od roku 2000 – 2010 – Čína, 2002 – Německo, 2008 – USA, 2010 – Pakistán, 2003 – Čína – 2×, 2010 – Austrálie, 2007 – Čína, 2007 – Velká Británie.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.43 Aktuální výše Hypoindexu

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%
Historie vývoje


Související články

Požár domu - pojištění majetku

Bojíme se ohně a dostihne nás voda

Vichřice, záplavy, krupobití či oheň… naše obavy z živelních pohrom bývají často neopodstatněné. Ale co když zrovna budete mít smůlu a zasáhne vás jedna z mnoha ničivých pohrom posledních let. Proti určitým rizikům se ale lidé chrání zbytečně a jiná naopak zanedbávají, některá je potřeba připojistit a jiná nejdou pojistit vůbec. Každá pojišťovna se na jednotlivá rizika dívá jinak.

Text: Jiří Havelka

23. 09. 2015

Rekonstrukce 765 tis. Kč, balkón 30 tis. Kč

Finanční úřad pro účely daně z nabytí nemovitých věcí porovnává kupní cenu nemovitosti s její směrnou hodnotou. Ta vychází z lokality a „příslušenství“, jaké daná nemovitost má. O kolik je podle státu levnější bydlení v přízemí a kolik přidá k hodnotě bytu kompletní rekonstrukce či sauna?

Text: Jiří Havelka

15. 07. 2014

Pozor na neaktuální pojistky. Mohou způsobit statisícové škody

Povodně se v posledních letech staly v České republice hrozbou, se kterou se musí počítat stále častěji. Největší riziko nastává, když taje sníh a v období největších dešťových srážek od května do srpna. Neaktuální pojistka může přivodit škody ještě vyšší.

Text: Jiří Havelka

30. 06. 2014


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.