Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Veřejná zakázka na Fond rozvoje měst k realizaci Finančního nástroje JESSICA – poslední krok k otevření programu na modernizace a rekonstrukce bytových domů.

05.03.2013 04:03 Tisková zpráva: Státní fond rozvoje bydlení

Cílem FN JESSICA je podpořit modernizace a rekonstrukce bytových domů na územích měst s Integrovanými plány rozvoje měst (IPRM), schválenými pro IOP. „JESSICA je nástrojem moderního způsobu financování investic, zde konkrétně do oblasti bydlení. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora není omezena limitem de minimis.“ Představil nový nástroj EU v českých podmínkách, první náměstek ministra, Daniel Braun.

Fond rozvoje měst (FRM) je dle požadovaného modelu Evropské komise institucí, která bude mít na starosti jak aktivní nabídku těchto úvěrů, výběr vhodných projektů k financování, tak jejich správu a 100% odpovědnost za návratnost finančních prostředků, které od Holdingového fondu SFRB obdrží. „Fond rozvoje měst bude mít stanoveny pevné podmínky poskytování úvěrů. Tím Holdingový fond SFRB garantuje pro příjemce úvěrů neměnnost podmínek v čase, z hlediska výše úrokových sazeb, doby splatnosti či potřebného zajištění úvěru pro žadatele,“ upřesnil ředitel SFRB, Ing. Jiří Koliba. Celková alokace je přes 609 mil. Kč, z nich je 50 mil. Kč určeno pro města a nestátní neziskové organizace
na modernizaci prostor, ze kterých vznikne sociální bydlení.

Hlavní předpoklady pro činnost uchazeče na Správce FRM:

– renomovaná společnost, která má zkušenost s poskytováním úvěrů na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov

– 100% odpovědnost za návratnost (i za případné nesplácení poskytnutých úvěrů) vůči HF/SFRB

– nutnost vyčerpání celé alokace – částky úvěrů musí být převedené na účty konečných uživatelů do 31. 12. 2015

– předložení obchodního plánu, řádná součinnost s Holdingovým fondem a další.

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za roční správu poskytnutých úvěrů, která nesmí překročit 3 % ročně z částky, poskytnuté konečným uživatelům jako úvěr. Nejdelší doba splatnosti úvěrů je 30 let. Smlouva bude uzavřena na dobu do okamžiku jejího splnění, tedy do doby, než budou splaceny veškeré pohledávky z poskytnutých úvěrů. Od smlouvy může odstoupit výhradně zadavatel z důvodu porušení povinností plynoucích
ze smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky 193 mil. Kč bez DPH pro FRM byla stanovena s ohledem na předpokládanou dobu splatnosti úvěrových smluv a na maximální výši odměny Správce Fondu.

Nabídky mohou uchazeči podle podmínek Zadávací dokumentace podávat do 23. dubna 2013, do 10. hodin. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je srpen 2013. Program by tak mohl být otevřen již v září letošního roku.

FN JESSICA svým určením pro všechny žadatele z měst s IPRM finančně doplní národní program Panel 2013+, čímž se zvýší objem prostředků, které SFRB může na podporu modernizací bytového fondu v letošním roce vyčlenit.


Příloha: Podrobné nastavení úvěrů finančního nástroje JESSICA:

Pro Aktivitu č. 1 (regenerace bytových domů) je stanovena roční úroková sazba:

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti do10 let:                               1 %

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 10 do 20 let:                   2 %

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 20 do 30 let:                   3 %

O tento úvěr mohou žádat:

– vlastníci bytových domů:

– obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),

– bytová družstva či obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),

– další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům,

– obce a nestátní neziskové organizace v případě zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov,

– společenství vlastníků jednotek – právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro Aktivitu č. 2 (sociální bydlení) jsou úrokové sazby:

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti do10 let:                               1%

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 10 do 20 let:                   1,5 %

    pro úvěrové smlouvy s dobou splatnosti nad 20 do 30 let:                   2 %

O tento úvěr mohou žádat:

– pouze obce a neziskové organizace podle Nařízení ES 1080/2006 čl. 7: „Poskytování kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím renovací a změnou používání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo neziskových subjektů.“


Seznam měst s IPRM:

Prostřednictvím FN JESSICA lze financovat pouze projekty realizované ve vymezených problémových zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM), schváleným pro IOP.

Integrované plány rozvoje měst byly schváleny městům:

Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo. 

Tato města mohou rozšířit stávající deprivovanou zónu nebo vymezit novou a upravit IPRM.

Města, která mohou předložit ke schválení IPRM:

Blansko, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Krnov, Kutná Hora, Litoměřice, Plzeň, Prostějov, Sokolov, Šumperk, Teplice, Trutnov, Třinec, Valašské Meziříčí, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou.

Tato města mohou vymezit novou deprivovanou zónu, která bude schválena v rámci IPRM. Města mohou předkládat IPRM do 29. března 2013 na ministerstvo pro místní rozvoj.

Podrobnější informace o schválených IPRM v jednotlivých městech lze získat na http://www.iprm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *