EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Text: Petr Zámečník

07. 10. 2013

0 komentářů

Chcete úvěr s úrokem od 0,75 %? Zajděte si do SFRB

 


 

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) aktuálně nabízí dva základní programy: Panel 2013+ na opravy a rekonstrukce stávajících bytových domů (700 mil. Kč) a program na podporu výstavby nájemních bytů pro seniory, zdravotně a sociálně znevýhodněné občany (400 mil. Kč). Krom těchto programů je v testovací fázi Jessica, která je financovaná z fondů Evropské unie (pro rok 2013 vydá 288 mil. Kč, do roku 2015 pak 608 mil. Kč). Vedle těchto programů drží rezervu 20 mil. Kč na případnou podporu při povodních.

Peníze ze SFRB nejsou již rozdávány formou přímých dotací. Fond ze svých zdrojů poskytuje úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Tím se peníze použité na dotované půjčky fondu opět vrací a jsou poskytnuty dalším zájemcům. Úroková sazba se odvíjí od referenční sazby Evropské unie a může dosahovat již 0,75 %. Sazba je přitom fixní na celou dobu splatnosti úvěru, která je až 30 let. Vedle úroků příjemce podpory neplatí žádné poplatky.

Podmínkou pro přiznání podpor bylo využití dodavatelských a realizačních firem s certifikátem ISO 9001 nebo 9002. Tato podmínka však odporuje evropské legislativě a Státní fond rozvoje bydlení ji již nevyžaduje.

Úvěry na výstavbu nájemních bytů

Úvěry na výstavbu nájemního bydlení jsou určeny na výstavbu bytů o rozloze 25 – 90 m2, jejichž budoucími nájemníky budou penzisté, zdravotně nebo sociálně znevýhodnění občané. Tito musí byty užívat nejméně 10 let, přičemž závisí na délce splatnosti čerpaného úvěru, která může být až 30 let.

Úroková sazba pro nájemní bydlení pro znevýhodněné občany se pohybuje od 2 % (bydlení pro seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny), v ostatních případech se úroková sazba pohybuje od 3,5 %. Při stanovení úrokové sazby se vychází z bonity klienta, kdy obce mají přirážku max. 1 procentní bod a u ostatních žadatelů se dosud pohybovala nejvýše na úrovni 2,2 %.

Úvěr je zajištěn standardními nástroji (zástava nemovitosti, ručitelský závazek a další) v závislosti na výši úvěru.

Panel 2013+

Podmínky programu Panel 2013+ jsou ještě výhodnější – úroková sazba se pohybuje aktuálně od 0,75 %, splatnost úvěru až 30 let, standardní zajištění a splnění podmínky de minimis (souhrnná výše obdržené podpory pro jeden subjekt nesmí přesáhnout 200 tis. EUR na tříletém horizontu).

Podporu z programu Panel 2013+ lze získat na rekonstrukce starších nemovitostí. Nevztahuje se pouze na panelové domy, jak tomu bylo při zřízení prvního programu Panel, ale lze ho využít na libovolné domy bez ohledu na využitý stavební materiál.

O podporu žádá vlastník domu či bytu. Může zažádat též společenství vlastníků jednotek.

Výše úrokové sazby v programu Panel 2013+ a Jessica

–       Závisí na splatnosti úvěru:

  • do 10 let – referenční sazba Evropské unie (aktuálně 0,75 % ročně)
  • 10 až 20 let – referenční sazba Evropské unie + 1 procentní bod (aktuálně 1,75 % ročně)
  • 20 až 30 let – referenční sazba Evropské unie + 2 procentní body (aktuálně 2,75 % ročně)

 

Povodně

I pro příští rok bude mít Státní fond rozvoje bydlení vytvořenou rezervu pro případ povodní na úvěry pro lidi, jejichž nemovitosti jsou zasaženy velkou vodou. Rezerva pro příští rok činí 20 mil. Kč. Při povodních lze zažádat o úvěry na opravy, na pořízení bydlení a svou kolonku mají i obce.

Na opravy lze čerpat úvěr ve výši až 150 tis. Kč s úrokem 2 % a splatností 10 let. Žadatel o úvěr si ale musí sehnat ručitele.

Úvěr na pořízení bydlení pro lidi zasažené povodní lze čerpat až do výše 850 tis. Kč se splatností 20 let a úrokem 2 %. Zajištění je vyžadováno vyšší než u úvěru na opravy: vlastník nemovitosti si musí sehnat ručitele, nebo souhlasit s exekutorským zápisem, navíc následně vkládá i zástavní právo k nemovitosti ve prospěch fondu. Žadatel musel být při vyhlášení krizového stavu vlastníkem nemovitosti, která byla určena k demolici, navíc v ní musel být hlášen k trvalému pobytu.

Úvěry obcím jsou poskytovány s úrokovou sazbou 1 % ročně až na dobu 10 let.

Jessica

Program Jessica je financovaný ze zdrojů Evropské unie. Jeho prostřednictvím rozšířil Státní fond rozvoje bydlení své dotační možnosti. Cílení podpory je shodné s programem Panel 2013+, liší se ale pole působnosti – možnost zažádat o dotovaný úvěr mají jen majitelé nemovitostí v obcích s Integrovaným plánem rozvoje města.

Žadatel o úvěr si může nechat proplatit až 90 % nákladů na opravy. Pouze větší žadatelé, kteří jsou v režimu mimo podmínku de minimis, získají financování maximálně 75 % uznatelných nákladů. Úroková sazba se odvíjí od splatnosti úvěru a pohybuje se od 0,75 % při splatnosti 10 let.

Upraveny byly také vybrané podmínky pro podání nabídek ze strany finančních institucí. Zájemcům o správu těchto prostředků byly zjednodušeny předně administrativní a transakční procesy vůči SFRB. Dále byla vypuštěna soutěžní jistina ve výši 1 mil. Kč a také zmírněny některé sankce, s ohledem na časový interval, který se pro úspěšné rozdělení úvěrů mezi příjemce opakováním soutěže zkrátil,“ uvádí i další změny podmínek pro žadatele Miroslav Beneš, ředitel Holdingového fondu SFRB, který dotované úvěry poskytuje.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Zajištění úvěru nemovitostí? Pozor na potenciální právní vady takové nemovitosti

Chcete-li si vzít úvěr například pro nastartování svého podnikání a jste zároveň vlastníkem nějaké nemovitosti, můžete ji využít jako zástavu. Než však o půjčku požádáte, měli byste se ujistit, že daná nemovitost nemá žádné právní vady. Jaké jsou a v čem jejich problematika spočívá?

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

27. 02. 2024

Ceny pozemků rostly, rodinných domů stagnovaly a bytů klesly

Byty meziročně zlevnily o 5,8 procenta, rodinné domy o 0,1 procenta. Naopak tržní hodnota pozemků díky poptávce převyšující nabídku meziročně rostla o 7,2 procenta. Tempo růstu cen pozemků nicméně v závěru roku zpomalilo. Celkový vývoj na trhu nemovitostí ukazuje, že k rozhodnutí o koupi přichází nejvhodnější doba. Data vyplývají za aktuálního ukazatele ČSOB Index.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: SUR REAL Investments

23. 02. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *