Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Exotické hypotéky: Co banky mohou nabídnout, ale nenabízí

Exotické hypotéky: Co banky mohou nabídnout, ale nenabízí

Netradiční hypotéky, které přicházejí s pohyblivou úrokovou sazbou, odkládáním platby jistiny nebo kombinací s jinými produkty a podmínkami, bývají v zahraničí také označovány jako „alternativní“ nebo „exotické“. Jaké jsou jejich výhody a především rizika?

Shrňme, některé z těchto hypotečních produktů, od hypotéky neamortizované, kombinované, přes hypotéku s plovoucí sazbou, offsetovou hypotéku, reverzní hypotéku, až po hypotéku sdíleného zhodnocení.

Hovoříme-li o hypotéce, pravděpodobně máme na mysli tradiční umořovanou hypotéku.  Vedle tradičních hypoték, pro něž je charakteristická fixní úroková sazba a stanovený kalendář anuitních splátek na dlouhou dobu, existují hypotéky netradiční. Tradiční hypotéka se zaměřuje na bezpečnost, dlužníkovi poskytuje jistoty – víme kolik budeme průběžně splácet a jaké dopady na naše finanční toky to bude mít, za jak dlouho se dluhu zbavíme.

prehled-hypotek

S rostoucí mírou vyspělosti finančních trhů jsou v rostoucí míře nabízeny i odlišné podmínky hypoték, často poněkud exotické. Mnohdy se jedná o produkty, které dlužníkům nabízí možnost spekulovat a sázet na pokles úrokových sazeb, růst cen nemovitostí, a jiné skutečnosti, které se konzervativnímu pohledu na financování poněkud vymykají. Na trhu tak mohou být nabízeny různé typy hypotečních produktů, z nichž každý má specifickou konstrukci úrokové sazby a dohodnutých závazků, týkajících se splácení jistiny a dalších podmínek. Všechny tyto parametry hypotečního produktu ve výsledku ovlivňují to, jaké budou úvěrové náklady, jaké dopady na cash flow dlužníka to bude mít a kdy nebo zda vůbec bude úvěr splacen.

Tabulka 1: Některé rozdíly mezi tradiční a netradiční hypotékou

TRADIČNÍ HYPOTÉKA

HYPOTÉKA NETRADIČNÍ, EXOTICKÁ

– Pevné splátky s fixní úrokovou sazbou v dohodnutém splátkovém kalendáři.

Splácíš vždy stejnou částku.

– Proměnlivá výše splátek s variabilní úrokovou sazbou.

Výše plátky závisí na aktuální úrokové sazbě.

– Jistina je splácena, dochází k umořování dluhu.

Jednou nastane den, kdy úvěr bude splacen.

– Jistina nemusí být splácena, neumořuje se.

Dluh je nesen do budoucna.

– Pevný rozpis splátek vede k disciplíně a lepší plánovat rodinný rozpočet.

Jednoduše si naplánuješ, kolik každý měsíc platíš.

– Rozpis splátek není pevný, splátky se mění, lze je odkládat (dle podmínek netradiční hypotéky).

Jsi-li nedisciplinovaný, máš problém.

– Akontace je relativně velká, minimálně 25% hodnoty nemovitosti.

I kdyby hodnota nemovitosti klesla, nehrozí záporné jmění.

– Akontace je třeba i nulová, úvěr financuje celou koupi.

Banka věří ve světlé zítřky, nedomnívá se, že cena nemovitosti může klesnout.

Neamortizované hypotéky – „Plaťte pouze úrok a začněte splácet později“

Konzervativně uvažující člověk asi bude respektovat zásadu, že dluhy se mají splácet, a že je nutné jejich financování nastavit tak, aby se dluhová služba a související závazky nestaly hřebíčkem do rakve. Díky pravidelným splátkám v případě tradiční hypotéky se v čase rozkládá jak placení úroků, tak splátka jistiny, a díky drobným postupným krůčkům je dluh umořován.

Novodobý pohled může znamenat jiné myšlení – dluh nemusíme nutně splácet, nemusíme ho splácet hned, můžeme využít jeho výhod jako finanční páky. Důležitá pak není ani tak výše dluhů, jako výše majetku, které související závazky kryjí, výše peněžních toků, které tato aktiva poskytují, a schopnost dluhovou službu peněžními toky pokrýt. Dluh není nutné za každou cenu umořovat, což dovolují neamortizované hypotéky.

Zatímco u amortizované půjčky měsíční platby sestávají ze splátky jistiny a úroku, v případě neamortizované hypotéky sice může možnost splátky jistiny existovat, ale dlužník v souladu s dohodnutými podmínkami jistinu splácet nemusí. Měsíční splátky neamortizované hypotéky tak mohou být nižší než v případě, kdy je splácena i jistina, nominální výše dlužné jistiny ovšem zůstává na bedrech dlužníka.

Některé v zahraničí nabízené hypoteční produkty (trvalé hypotéky, standing mortgage) pak ani nevyžadují určení fixního termínu pro splácení úvěru – důležité je, že jsou spláceny úroky. Jiné produkty pak nabízí odložené splácení, kdy během dohodnutého období jsou spláceny pouze úroky, mnohdy omezeně po nějakou dobu, například 60 měsíců. Riziko neamortizovaných hypoték spočívá v tom, že dluh může dlužníkovi přerůst přes hlavu, cena nemovitosti klesne a dlužník dluží více, než je hodnota zástavy.

Ještě o krok dále jde hypotéka s negativní amortizací, kterou lze popsat mottem: „Nesplácej jistinu a půjčíme ti i na část úroků.“ U těchto alternativních hypoték se nesplácí jistina a zůstatek jistiny se může i zvyšovat díky tomu, že dlužníkovy splátky splatné úroky plně nepokrývají.

Kombinovaná hypotéka – „Část splátek odkládej stranou a doufej, že se to vyplatí“

Není-li klientem splácena jistina, lze pravidelné splátky nasměrovat na využití alternativních investičních příležitostí. Aby to opravdu fungovalo, je nutné, aby výnos z těchto alternativních investic byl vyšší než náklady. Produkt, který toto nabízí, je kombinovaná hypotéka. Klient u své hypotéky splácí jen úroky a průběžně investuje do svázaného „spořicího“ produktu. Tento může mít v závislosti na nabídce banky podobu kapitálového nebo investičního životního pojištění, popřípadě pravidelných investic do podílových fondů nebo stavebního spoření.

Optimistický scénář předpokládá, že ze sumy, kterou díky navázaným produktům klient získá, na konci splatí jistinu a ještě mu něco zbude. Pesimistický scénář ovšem znamená, že získané finanční prostředky na splacení jistiny nebudou stačit.

I s ohledem na dosažitelné daňové odpočty je výhodnost kombinovaných hypoték vzhledem k souvisejícím rizikům diskutabilní. Klient navíc ztrácí flexibilitu a možnost svůj úvěr refinancovat, hodnota uložená v navázaných „spořících“ produktech není likvidní.  Výběr navázaného „spořicího“ produktu je omezený a klient musí přistoupit na podmínky nadiktované bankou, s čímž souvisí i poplatkové náklady.

Pokud by banky v Česku nabízely alternativní hypotéky, u kterých se platí pouze úroky (interest only mortgage), odvážný klient by mohl souběžně s využíváním hypotéky budovat investiční portfolio a díky dosaženým výnosům ve vhodných okamžicích umořovat hypotéku. Taková alternativa by byla v porovnání s vázaností k jedné bance v případě kombinované hypotéky pružnější.

Hypotéky s plovoucí úrokovou sazbou – „Svezte se na vlně nízkých úrokových sazeb“

Jednou z výhod hypotéky s pevnou úrokovou sazbou je, že splátka po dobu fixace nemění, a proto lze lépe plánovat rodinné finance a rozpočet. Hypotéky s plovoucí sazbou pak mají úrokovou sazbu, která se v průběhu času mění. Klient tak vlastně spekuluje na to, že plovoucí úroková sazba zůstane nízká a díky tomu na dluhové službě zaplatí méně. Pokud úrokové sazby neporostou, klient ušetří. V opačném případě se ovšem úvěr prodraží. Zásadní riziko plovoucí úrokové sazby spočívá v možném skokovém nárůstu úrokových sazeb a zvýšení měsíčních splátek, případně nutnosti refinancovat za nových, méně příznivých podmínek.

Plovoucí sazba se v zahraničí uplatňuje jak u amortizovaných, tak neamortizovaných hypoték. Pátráním po nabídkách hypotečních produktů v zahraničí lze zjistit, že ve světě jsou nabízeny i hypotéky, kdy je dlužná částka rozdělena na dvě části, jedna z nich podléhá fixní úrokové sazbě, druhá sazbě variabilní. Úroková sazba tak může být pevná, plovoucí nebo kombinovaná.

Offsetové hypotéky – „Úroky z částky, kterou uložíš na bilanční účet, nemusíš platit“

Kromě „úvěrového“ hypotečního účtu vede banka klientovi i bilanční „offsetový“ účet. Úroky z hypotéky pak klient platí pouze z rozdílu mezi výší hypotéky a prostředky uloženými na bilančním účtu. Měsíční splátka je v tomto případě ovlivněna výší aktuální bilance a skutečně placenými úroky.

S částkou vloženou na offsetový účet lze volně disponovat, což je výhoda nabízející likvidní rezervu. Nic ovšem není zadarmo, což se zde projeví v tom, že úroková sazba u offsetové hypotéky bude vyšší. Zda se tato alternativní forma hypotéky v konkrétním případě vyplatí, je nutné spočítat. Výhodné to může být pro někoho, kdo potřebuje držet vysokou likvidní rezervu, kterou potřebuje v závislostech na okolnostech využít.

Reverzní hypotéka  – „Vlastníš-li nemovitost, rádi ti půjčíme.“

Tradiční hypotéka je finančním produktem, který nám umožňuje financovat koupi nemovitosti. Reverzní hypotéka nabízí něco úplně jiného, než bychom od hypotéky očekávali. Je to produkt, který má umožnit klientovi převést jeho majetek, například dům nebo byt, na pravidelný tok příjmů, aniž by mu byla omezena možnost jeho nemovitost používat. Klientovi tak může být poskytnuta větší jednorázová půjčka, kterou může použít na financování své anuity jako produktu nabízejícího doživotní rentu.

Klient si takto vlastně půjčuje peníze proti hodnotě vlastní nemovitosti. Nevýhodou je, že takto konstruované půjčky jsou obvykle nákladné, zahrnují nemalé vstupní poplatky a úroky. Půjčit si také lze mnohem méně, než kolik činí majetek alokovaný v nemovitosti.

I zde existují alternativy, například může být dohodnuto, že po dvaceti letech nebo po smrti klienta musí být půjčka splacena nebo nemovitost prodána.

Hypotéka sdíleného zhodnocení – „Nechej banku profitovat na zhodnocení pořízené nemovitosti“

Hypotéka sdíleného zhodnocení (shared appreciation mortgage, SAM), spatřila světlo světa ve Spojených státech a Velké Británii v době nemovitostního boomu. Věřitel půjčuje za podmínky získání podílu na budoucím zvýšení růstu hodnoty nemovitosti – „přenechte bance procento jakéhokoli zvýšení ceny nemovitosti za podmínky, že prodáte, a budete mít (například) výhodnější úrokovou sazbu“.

Když ale ceny nemovitostí troj- až čtyřnásobně vzrostly, mnoho klientů splakalo nad výdělkem. Pokud nemovitost prodají, budou muset vyplatit bance nemalé sumy představující podíl na zhodnocení.

Anketa

Uvítali byste širší nabídku netradičních hypoték v Česku?

Ano. (15)
 
Ne. (1)
 Celkem hlasovalo 16 čtenářů

Exotické hypotéky: Co banky mohou nabídnout, ale nenabízí >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (367)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 526 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »