EUR 24.755

USD 23.747

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.0 %

EUR 24.755

USD 23.747

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

07. 06. 2022

0 komentářů

Co zařídit při stěhování z pronájmu

 

Nájemní vztah se řídí nájemní smlouvou a také občanským zákoníkem, který upravuje základní podmínky pro nájemní vztah. Tento vztah končí ukončením smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou, nebo podáním výpovědi. Přičemž výpověď může být ze strany majitele nemovitosti i ze strany nájemníka. 

Jak podat výpověď nájemní smlouvy

Ukončit nájemní smlouvu může jak nájemce tak i pronajímatel. Pokud se obě strany na ukončení shodnou, je možné tuto smlouvu ukončit dohodou o skončení pronájmu. V takovém případě se obě strany shodnou na dni, kdy bude nájemní vztah ukončen a jaké podmínky by měly obě strany dodržet. Jde v podstatě o běžné řešení ukončení pronájmu.

Nájemní smlouvu ale může být ukončena i jednostranně, a to pokud jedna ze stran podá výpověď. Výpověď se podává za jiných podmínek u smlouvy na dobu určitou a za jiných při smlouvě na dobu neurčitou. Ideálně byste pak měli výpověď doručit písemně.

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Podmínky pro výpověď smlouvy na dobu určitou jsou přísnější a jasně specifikované zákoníkem. Nájemce může smlouvu vypovědět, pokud se zásadním způsobem změnily podmínky, za kterých smlouvu uzavíral. Majitel bytu pak může smlouvu vypovědět například z důvodů hrubého porušení této smlouvy, nejčastějším důvodem bývá neplacení nájemného.

Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Smlouvu na dobu neurčitou je možné vypovědět i z více důvodů. Nájemce tak může učinit kdykoliv, jediné co musí dodržet, je tříměsíční výpovědní doba. Zákon stojí spíše na straně nájemníka, takže důvody pro výpověď smlouvy ze strany pronajímatele jsou specifikované zákonem a pronajímatel nemůže smlouvu vypovědět kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Majitel bytu tedy může smlouvu vypovědět například z důvodů toho, že chce byt sám používat, či s ním jinak disponovat, například ho prodat. A může samozřejmě smlouvu vypovědět i z důvodů hrubého porušení smlouvy, stejně jako u smlouvy na dobu určitou.

Ukončení pronájmu a předání nemovitosti

Pronájem končí uplynutím výpovědní lhůty, tedy 3 měsíce po podání samotné výpovědi. K tomuto datu by se měl nájemník odstěhovat a předat byt. Ideálně ve stejném stavu, v jakém ho přejímal. Ke kontrole slouží předávací protokol, který je pořizován při nastěhování nájemníka a při začátku každého nájmu. V tomto protokolu by měly být zaznamenány veškeré vady a škody, se kterými nájemník byt přejímá.

REKLAMA

Škody, které vznikly během pronájmu, pak může nájemník uhradit z kauce. Ta může být až ve výši tříměsíčního nájmu a majitel bytu může tyto peníze použít na úhradu dlužného nájmu nebo na opravy škod. Kauci může majitel použít i na úhradu energií, přičemž má právo s tímto vyúčtováním počkat až na okamžik, kdy energie vyúčtují dodavatelé.

Povinnosti nájemníků při ukončení pronájmu:

  • vyklidit byt a uklidit ho,
  • předat ho majiteli ve stejném stavu v jakém ho přebírali,
  • případně opravit různé škody, které způsobili,
  • předat klíče od bytu a dalších prostor (sklep, společné prostory).
  • Dále je pak vhodné změnit kontaktní adresu, případně trvalé bydliště,
  • a odhlásit energie, pokud byly psány na nájemníka.

Povinnosti majitele bytu:

  • převzít byt, klíče od bytu a dalších prostor,
  • zajistit konečné vyúčtování energií, pokud nebyly psané na nájemníka,
  • vrátit kauci, případně část kauce, která zbyla po uhrazení škod a dlužných plateb,
  • kauci vrátit spolu s úroky, které byly dohodnuty v nájemní smlouvě.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.71 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%
Historie vývoje


Související články

Zájem o pronájmy je nejvyšší za 10 let. Snů o vlastním bydlení se ale lidé nevzdávají

Snížení cen nemovitostí v dohledné době nelze očekávat. Důvodem je zdražování stavebního materiálu, energií a nedostatek pracovní síly, která se promítá do růstu mzdových nákladů. Celkové stavební náklady výrazně vzrostly a jejich pokles s největší pravděpodobností do konce roku nenastane. Nejpravděpodobnějším scénářem je jejich stabilizace na současné úrovni.

Text: František Veselý

16. 06. 2022

Budoucí výnosnost investičních bytů: pohled na vývoj výnosnosti z pronájmů i očekávané kapitálové zhodnocení

Od roku 2016 do roku 2021 zaznamenaly ceny bytů na českém trhu výrazné růsty. Silná preference Čechů pro vlastnické bydlení a nízké úrokové sazby, které umožňovaly lidem kupujícím pro vlastní potřebu na hypotéky dosáhnout a investorům zvyšovaly výnosy, poté výrazně vyklonily poptávku ve prospěch vlastnického bydlení. Méně se již diskutovalo, že tomu bylo do velké […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.