EUR 24.515

USD 24.039

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.515

USD 24.039

Text: Zbyněk Drobiš

03. 07. 2018

0 komentářů

Dědické právo v novém: Právo na dědění bolestného

 

Může dědic dědit náhradu nemajetkové újmy pro zesnulého poškozeného jako například odškodnění bolesti anebo ztížení společenského uplatnění zůstavitele dle občanského zákoníku? 


Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku, a to k vyšší ochraně a prosazování poslední vůle zůstavitele. Rovněž problematika odškodnění nemajetkové újmy bolesti a ztížení společenského uplatnění je rozdílná oproti původní právní úpravě, kdy se při výpočtu těchto náhrad využívá zejména Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Původní právní úprava

Původní právní úprava účinná do konce roku 2013 v rámci již zrušeného občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) neumožňovala zahrnutí náhrady bolesti zůstavitele do pozůstalosti. Výslovně tak zákon vymezoval, že smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu; zanikne i právo na bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Nový občanský zákoník opustil tuto koncepci nemožnosti dědění těchto náhrad nemajetkové újmy.

Tip: Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014 (zákon č. 89/2012 Sb.) stanovuje, že pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.
Součástí pozůstalosti jsou již také subjektivní práva a povinnosti, které jsou vázány na osobní poměry zůstavitele, jestliže byly uznány jako dluh anebo uplatněny u orgánu veřejné moci (např. žalobou poškozeného dopravní nehodou za jeho života k civilnímu soudu pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění vůči viníkovi nehody nebo odpovědnému pojistiteli vozidla z titulu tzv. povinného ručení).
Zákon tedy vymezuje jako podmínku uznání této náhrady jako dluhu nebo uplatnění u orgánu veřejné moci k zahrnutí do pozůstalosti a dědění jednotlivými dědici.

Tip: Jak se dědí dle zákonné posloupnosti

REKLAMA

Pozor na odlišnosti v pracovním právu

Při řešení dědění náhrad bolesti a ztížení společenského uplatnění je však odlišná právní úprava v rámci pracovního práva, a to již od roku 2007. Zákoník práce vymezuje, že smrtí zaměstnance nezanikají jeho peněžitá práva, kdy judikatura stanovila, že právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo po 1. 1. 2007, smrtí zaměstnance nezaniká a je předmětem dědického řízení.

Tip: Znáte možnost vedlejších doložek v závěti?


Dědické právo představuje pro běžného občana složitou oblast práva, kde nesprávný postup může způsobit újmu na majetku dědice. Informujte se o svých právech u pověřeného notáře v dědickém řízení nebo vyhledejte odbornou právní pomoc advokáta.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.24 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%
Historie vývoje


Související články

Dědická smlouva

Dědická smlouva jako nejsilnější dědický titul

V případě, že zůstavitel včas nepořídí závěť, dochází k rozdělení pozůstalosti podle zákonných pravidel. Přitom zákon umožňuje zůstaviteli nejen pořízení závěti, ale i uzavření tzv. dědické smlouvy se smluvním dědicem. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. Na rozdíl od závěti ji totiž nemůže zůstavitel jednostranně zrušit nebo odvolat, a tak přináší dědicům větší jistotu. I když se […]

Text: Veronika Hejná

10. 09. 2020

smluvní pokuta novela

Do nájemních vztahů se má vrátit smluvní pokuta

Změna občanského zákoníku, která mimo jiné opět ruší předkupní právo spoluvlastníků, zamířila na konci února do senátu. Pokud ji i horní komora schválí ve stávajícím znění, vrátí se do nájemních smluv možnost požadovat po nájemci smluvní pokutu.

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.