EUR 24.740

USD 23.154

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.740

USD 23.154

Text: Zbyněk Drobiš

03. 07. 2018

0 komentářů

Dědické právo v novém: Právo na dědění bolestného

 

Může dědic dědit náhradu nemajetkové újmy pro zesnulého poškozeného jako například odškodnění bolesti anebo ztížení společenského uplatnění zůstavitele dle občanského zákoníku?

Loading 


Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku, a to k vyšší ochraně a prosazování poslední vůle zůstavitele. Rovněž problematika odškodnění nemajetkové újmy bolesti a ztížení společenského uplatnění je rozdílná oproti původní právní úpravě, kdy se při výpočtu těchto náhrad využívá zejména Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Původní právní úprava

Původní právní úprava účinná do konce roku 2013 v rámci již zrušeného občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) neumožňovala zahrnutí náhrady bolesti zůstavitele do pozůstalosti. Výslovně tak zákon vymezoval, že smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu; zanikne i právo na bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Nový občanský zákoník opustil tuto koncepci nemožnosti dědění těchto náhrad nemajetkové újmy.

Tip: Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014 (zákon č. 89/2012 Sb.) stanovuje, že pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.
Součástí pozůstalosti jsou již také subjektivní práva a povinnosti, které jsou vázány na osobní poměry zůstavitele, jestliže byly uznány jako dluh anebo uplatněny u orgánu veřejné moci (např. žalobou poškozeného dopravní nehodou za jeho života k civilnímu soudu pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění vůči viníkovi nehody nebo odpovědnému pojistiteli vozidla z titulu tzv. povinného ručení).
Zákon tedy vymezuje jako podmínku uznání této náhrady jako dluhu nebo uplatnění u orgánu veřejné moci k zahrnutí do pozůstalosti a dědění jednotlivými dědici.

Tip: Jak se dědí dle zákonné posloupnosti

REKLAMA

Pozor na odlišnosti v pracovním právu

Při řešení dědění náhrad bolesti a ztížení společenského uplatnění je však odlišná právní úprava v rámci pracovního práva, a to již od roku 2007. Zákoník práce vymezuje, že smrtí zaměstnance nezanikají jeho peněžitá práva, kdy judikatura stanovila, že právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo po 1. 1. 2007, smrtí zaměstnance nezaniká a je předmětem dědického řízení.

Tip: Znáte možnost vedlejších doložek v závěti?


Dědické právo představuje pro běžného občana složitou oblast práva, kde nesprávný postup může způsobit újmu na majetku dědice. Informujte se o svých právech u pověřeného notáře v dědickém řízení nebo vyhledejte odbornou právní pomoc advokáta.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Dědictví bez závěti: Nemovitost mohou napůl zdědit pozůstalá manželka spolu s partnerkou

V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na řešení případného dědictví. Pokud neexistuje závěť, bude totiž pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel – tzv. dědických tříd. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, v takovém případě hrozí riziko zejména nesezdaným párům – partner totiž bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

23. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *