EUR 23.680

USD 22.037

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.680

USD 22.037

Text: Zbyněk Drobiš

15. 11. 2016

0 komentářů

Dědickém právo v novém: Co jsou vedlejší doložky v závěti?

 


 

Cílem nové úpravy dědického práva dle nového občanského zákoníku je ochrana poslední vůle zůstavitele a zájem na respektování a realizace jeho přání. Vedlejší doložky v závěti jsou jedním z institutů, které posilují pořizovací volnost zůstavitele.

Druhy vedlejších doložek v závěti

Nový občanský zákoník stanovuje, že zůstavitel může v závěti uvést podmínku (např. úspěšného ukončení studia dědice), doložení času (např. pozdější nabytí pozůstalosti než smrtí zůstavitele), nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). Účelem vedlejších doložek je omezení dědice, který nenabývá své dědictví bez dalšího, ale je omezen určitou doložkou vymezenou zůstavitelem. Dědic tak musí splnit nějakou podmínku, vyčkat na uplynutí času nebo něco vykonat, aby vzniklo jeho dědické právo.

Dle právní úpravy účinné až do konce roku 2013 neměly podmínky připojené k závěti právní důsledky, jelikož původní občanský zákoník vycházel z konceptu omezení dispozičních oprávnění zůstavitele s jeho majetkem. K tomuto důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku: „Totalitní přístup opovrhující vůlí zůstavitele standardní občanské zákoníky neakceptují. Osnova se tedy přiklání k obvyklému modelu, při němž rozhoduje, že to je zůstavitelův majetek, o němž je pořizováno, a že to je i jeho respektabilní vůle, kterou projevuje, jak má být s jeho majetkem po jeho smrti naloženo.“

Tip: Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak tedy předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím? Čtěte v článku „Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!“. 

Zakázané vedlejší doložky

Volnost zůstavitele při využití vedlejších doložek v závěti není absolutní. Nepřihlíží se k vedlejším doložkám, které směřují jen k zřejmému obtěžování dědice ze zjevné zůstavitelovy svévole (vymezení povinnosti dědice opustit své zaměstnání nebo ukončit studium, či stát se členem politické strany).

REKLAMA

Také se nepřihlíží k vedlejší doložce, která zjevně odporuje veřejnému pořádku (povinnost dědice podporovat nezákonnou organizaci) nebo je nesrozumitelná. Posouzení zřejmého obtěžování dědice je nutné vztahovat ke znalosti konkrétních okolností a osobě zůstavitele a dědice.

Rozvedeš se, nebo nebudeš dědit

Nebude se přihlížet ani k takové vedlejší doložce, ve které by zůstavitel uložil dědici, aby uzavřel či neuzavřel manželství, setrval v manželství nebo jej zrušil. Zůstavitel by měl povolat v závěti také vykonavatele závěti, kterým by měla být osoba, které dědic důvěřuje, že dohlédne na splnění jeho posledních přání a realizaci vedlejších doložek.

Vzhledem k významu vedlejších doložek v závěti buďte aktivní a informujte se o svých právech u notáře nebo vyhledejte právní pomoc advokáta. 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Dědictví bez závěti: Nemovitost mohou napůl zdědit pozůstalá manželka spolu s partnerkou

V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na řešení případného dědictví. Pokud neexistuje závěť, bude totiž pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel – tzv. dědických tříd. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, v takovém případě hrozí riziko zejména nesezdaným párům – partner totiž bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

23. 02. 2023

Dědická smlouva

Dědická smlouva jako nejsilnější dědický titul

V případě, že zůstavitel včas nepořídí závěť, dochází k rozdělení pozůstalosti podle zákonných pravidel. Přitom zákon umožňuje zůstaviteli nejen pořízení závěti, ale i uzavření tzv. dědické smlouvy se smluvním dědicem. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. Na rozdíl od závěti ji totiž nemůže zůstavitel jednostranně zrušit nebo odvolat, a tak přináší dědicům větší jistotu. I když se […]

Text: Veronika Hejná

10. 09. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *