Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

Evakuace, zavřené metro a stovky vyplavených. Radíme, co dělat při povodni

Monika Lukešová

Povodně znovu zasáhly Českou republiku. Vydatný déšť má na svědomí rozvodněné toky a mnoho vyplavených domů. Už včera došlo k uzavření několika stanic metra a k evakuaci nemocnice Na Františku a pražské Zoo. Situace v Praze je prý lepší, než v roce 2002. Praha se prý poučila z minulých chyb. Vyplaveným lidem v neděli začali pomáhat humanitární organizace, vojáci a hasiči. Po opadnutí vody, budou mít pojišťovny plné ruce práce.

Jestliže vám hrozí velká voda, zachraňte pro jistotu, co se dá. Česká asocice pojišťoven doporučuje všem, v jejichž lokalitě hrozí riziko povodně, aby v rámci možností zabezpečili kromě ostatních cenností i všechny pojistné smlouvy.

Když přijde povodeň

Pokud váš dům zasáhne velká voda, neprodleně pojistnou událost oznamte své pojišťovně. Pojišťovny mají svá call centra nebo v případě, když se dostanete na internet, můžete vyplnit formulář na internetových stránkách. Než začnete s vyklízením, škodu zdokumentujte.

Jestli došlo k zaplavení a do vašeho obydlí je už bezpečné vstoupit, zachraňte důležité věci, jako jsou doklady a smlouvy. Ostatní věci pak rozdělte na zničené nebo poškozené.

Fotografie poškozených nebo zničených věcí vám pomohou při jednání s pojišťovnou. Věci ale ani pak nevyhazujte. Odložte je na jedno místo a nechte si je pro případ, že by je chtěl vidět likvidátor škod z pojišťovny.

Pozor na statiku

Nezapomeňte také pečlivě zkontrolovat statiku, rozvody energií a kanalizaci. Zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla. Máte-li studnu, nepijte hned vodu z místních zdrojů. Pokud vám velká voda vezme například platební karty nebo telefon okamžitě vše zablokujte.

Přijde-li pracovník pojišťovny zaevidovat škodu, můžete ho požádat i o zálohu na pojistné plnění. „Při prohlídce naším pracovníkem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění,“ píše na svých internetových stránkách Česká pojišťovna.

O finanční zálohu si musíte říct ihned při hlášení pojistné události. Pojišťovny by se také měly o postižené povodní postarat a poskytnou jim náhradní ubytování, a to tehdy, pokud místo jejich trvalého bydliště bude neobyvatelné. Tyto výdaje jsou nad rámec pojistného plnění a částka se nejčastěji pohybuje kolem 30 tisíc korun.

Co si připravit k návštěvě pracovníka pojišťovny

  • platnou pojistnou smlouvu, pokud máte možnost ji předložit
  • seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte
  • pořizovací doklady k poškozeným nebo zničeným věcem
  • relevantní účty jako jsou záruční listy, certifikáty, posudky atd. (jestliže je máte k dispozici)
  • v případě poškození stavby její stavební plány
  • fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, pokud jste si ji pořídili

Zdroj: Česká pojišťovna

Musíte také rozlišovat, jestli vás postihla povodeň nebo záplava. Záplava je z přívalových dešťů, srážek a bouří a nesouvisí s rozvodněním žádného toku. Kdežto povodeň vzniká vylitím řeky, potoku nebo říčky ze svého koryta. Problém je, že některé pojistné smlouvy nekryjí obě rizika.

Pomůže i stát

Lidem, kteří byli postiženi povodní, umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Stát může poskytnout peněžité dávky jako rychlou pomoc k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí, mezi které patří i povodeň. Výše pomoci pro tuto může být až do patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 korun.

„Úřady práce přijímají nezbytná organizační opatření, aby byly schopné poradit a poskytnout nezbytnou pomoc. Upravili jsme pracovní program a intenzivně spolupracujeme se všemi složkami integrovaného záchranného systému krajů a obcí, které zasáhla povodeň“, říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková a dodává: „Kromě finanční pomoci občanům jsme na úřadech práce připraveni poskytnout pomoc starostům obcí při odstraňování následků povodní. Zaměstnanci našich úřadů řešili tyto situace už v minulosti, mají s nimi zkušenost a vědí si rady. S řediteli jsme v kontaktu a jejich přístup koordinujeme.“ 

Pro určení rizika povodně se rozlišují 4 povodňové zóny:
1. Zóna – Povodně nehrozí a lokalita je z pohledu pojištění proti tomuto riziku bezproblémová.
2. a 3. Zóna – Jde o území, které je ohroženo možnou povodní. Sazby u pojištění mohou být navýšeny o rizikový příplatek
4. Zóna – Tato oblast je většinou nepojistitelná anebo jen za specifických podmínek. Například při navýšení terénu nebo protipovodňovém opatření
Zdroj: ČAP

Při koupi domu pomohou povodňové mapy

Pokud řešíte, zda si koupit, či nekoupit danou nemovitost, třeba vám v rozhodování pomohou i povodňové mapy České asociace pojišťoven. Ta také vydala pět pravidel, jak správně pojistit svůj majetek. Spadá sem například doporučení, že si klienti mají dávat pozor na kvalitu pojištění, aktualizaci pojistek a nechybí ani klasická rada, že si máte pozorně prostudovat pojistné podmínky a informovat pojišťovnu například o novém vybavení vaší domácnosti.

Anketa: Máte pojštěnou domácnost?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *