EUR 24.710

USD 23.709

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 14.2 %

EUR 24.710

USD 23.709

Text: Zbyněk Drobiš

01. 07. 2016

0 komentářů

Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?

 


 

Zákonné důvody pro vydědění

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Složitost lidských vztahů někdy vyžaduje, aby nepominutelný dědic byl vyloučen ze svého dědického práva na povinný díl, anebo byl v jeho dědickém právu zkrácen. Občanský zákoník, který vymezuje úpravu dědických vztahů, výslovně stanovuje výčet zákonných důvodu, kdy může zůstavitel učinit vydědění.

Zůstavitel může <a>vydědit nepominutelného dědice, který

  • mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  • vede trvale nezřízený život.

Občanský zákoník taktéž vymezuje, že zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Zůstavitel může učinit v tomto případě vydědění tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Okolnosti každého případu

Každý ze zákonných důvodů je nutné posuzovat individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Např. u zákonného důvodu vydědění pro neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi je nutné posuzovat splnění těchto předpokladů:

  • nouze zůstavitele a objektivní potřeba mu pomoci,
  • možnost potomka dozvědět se o nouzi zůstavitele a nutnosti pomoci,
  • objektivní možnost potomka pomoci zůstaviteli,
  • zůstavitel neodmítnul pomoc potomka.

Chcete mít jistotu? Navštivte notáře…

Občanský zákoník dále stanovuje, že nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Prohlášení o vydědění lze učinit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť. Doporučujeme tak při přípravě prohlášení o vydědění vyhledat odbornou pomoc advokáta nebo notáře.

REKLAMA

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.33 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%
Historie vývoje


Související články

Dědická smlouva

Dědická smlouva jako nejsilnější dědický titul

V případě, že zůstavitel včas nepořídí závěť, dochází k rozdělení pozůstalosti podle zákonných pravidel. Přitom zákon umožňuje zůstaviteli nejen pořízení závěti, ale i uzavření tzv. dědické smlouvy se smluvním dědicem. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. Na rozdíl od závěti ji totiž nemůže zůstavitel jednostranně zrušit nebo odvolat, a tak přináší dědicům větší jistotu. I když se […]

Text: Veronika Hejná

10. 09. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.