Pondělí 10. května. Svátek má Blažena.

Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?

Zbyněk Drobiš

Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice? Může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, pokud je zadlužen natolik, že se nezachová povinný díl pro potomky dědice?

Zákonné důvody pro vydědění

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a pokud nedědí, pak jsou jimi jejich potomci. Složitost lidských vztahů někdy vyžaduje, aby nepominutelný dědic byl vyloučen ze svého dědického práva na povinný díl, anebo byl v jeho dědickém právu zkrácen. Občanský zákoník, který vymezuje úpravu dědických vztahů, výslovně stanovuje výčet zákonných důvodu, kdy může zůstavitel učinit vydědění.

Zůstavitel může <a>vydědit nepominutelného dědice, který

  • mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  • vede trvale nezřízený život.

Občanský zákoník taktéž vymezuje, že zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Zůstavitel může učinit v tomto případě vydědění tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Okolnosti každého případu

Každý ze zákonných důvodů je nutné posuzovat individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Např. u zákonného důvodu vydědění pro neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi je nutné posuzovat splnění těchto předpokladů:

  • nouze zůstavitele a objektivní potřeba mu pomoci,
  • možnost potomka dozvědět se o nouzi zůstavitele a nutnosti pomoci,
  • objektivní možnost potomka pomoci zůstaviteli,
  • zůstavitel neodmítnul pomoc potomka.

Chcete mít jistotu? Navštivte notáře…

Občanský zákoník dále stanovuje, že nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Prohlášení o vydědění lze učinit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť. Doporučujeme tak při přípravě prohlášení o vydědění vyhledat odbornou pomoc advokáta nebo notáře.

Anketa: Má mít zůstavitel možnost vydědit neopominutelného dědice?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *