EUR 24.820

USD 23.164

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.820

USD 23.164

Text: Veronika Hejná

10. 09. 2020

0 komentářů

Dědická smlouva jako nejsilnější dědický titul

 

V případě, že zůstavitel včas nepořídí závěť, dochází k rozdělení pozůstalosti podle zákonných pravidel. Přitom zákon umožňuje zůstaviteli nejen pořízení závěti, ale i uzavření tzv. dědické smlouvy se smluvním dědicem. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem. Na rozdíl od závěti ji totiž nemůže zůstavitel jednostranně zrušit nebo odvolat, a tak přináší dědicům větší jistotu. I když se nejedná tak docela o novinku, do našeho právního řádu ji znovu zavedl v roce 2014 nový občanský zákoník.

Loading 


Podle advokáta Pavla Strnada se v případě neexistence závěti zvyšuje riziko rozepří mezi dědici. Vznikají tak zbytečné rodinné spory. „Často kvůli sporům mezi dědici dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob – partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců a zpravidla vždy k narušení jejich vzájemných vztahů,“ upozorňuje Pavel Strnad.
Institut dědické smlouvy, i když je s ní doposud spojena i určitá právní nejistota, může těmto sporům mezi dědici předejít.
Také si přečtěte: Darování jako alternativa dědictví

Formální požadavky na dědickou smlouvu

Zatímco pro závěť platí méně formální pravidla, dědická smlouva je platná pouze v případě, že je pořízena ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Pokud by ve formě notářského zápisu uzavřena nebyla, bylo možné na ni za určitých podmínek nahlížet jako na závěť.
U závěti projevuje zůstavitel svoji vůli jednostranným právním jednáním. Naproti tomu v dědické smlouvě se musí obě strany dohodnout. Zůstavitel stanoví svého dědice a dotyčný souhlasí, že se dědicem stane. Možné je i opačné ujednání – ten, kdo by měl na dědictví ze zákona nárok, se jej zříká.

Čtvrtina musí zůstat volná

Dědickou smlouvu lze uzavřít pouze ohledně tří čtvrtin pozůstalosti, jedna čtvrtina musí zůstat „volná“, aby o ní mohl zůstavitel pořídit ve formě závěti. Je však také možné povolat smluvního dědice k podílu na pozůstalosti vyjádřené jako ¾ rozsahu pozůstalosti a zbývající ¼  pozůstalosti témuž dědici odkázat formě závěti.
Uzavřením dědické smlouvy nelze vyloučit tzv. neopomenutelné dědice. Ti buď musí dostat povinný díl, pokud ovšem nejsou formálně vyděděni. Zároveň neodpadá ani dědické řízení, to probíhá standardním způsobem. Notářská komora vede neveřejnou evidenci dědických smluv, do které notář nahlíží při zahájení dědického řízení.

Vyšší jistota pro dědice

Pro dědice je dědická smlouva jistějším právním titulem k dědění než závěť – zůstavitel ji totiž nemůže změnit nebo zrušit jednostranně. V případě, že by zůstavitel vyhotovil pozdější závěť, která je s dědickou smlouvou v rozporu, může se smluvní dědic dovolat neplatnosti tohoto jednání.

Chcete-li zdědit nemovitost, připlaťte si

Ve smlouvě mohou být stanoveny i další podmínky nebo protiplnění dědice za to, že se dědicem stane. Může totiž nastat situace, kdy zůstavitel nemá blízké příbuzné a nachází se v hmotné nouzi, ale vlastní dům či byt. Anebo mu padá střecha na hlavu a potřebuje finanční prostředky na opravy domu.
Kromě prodeje vlastního bydlení a zřízení věcného břemene dožití má takový člověk nyní alternativu v podobě dědické smlouvy. V té si může zájemce o nemovitost povolat jako smluvního dědice, který mu za to poskytne vhodné protiplnění – například finanční odměnu, která poslouží k opravě domu anebo doživotní rentu.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Dědictví bez závěti: Nemovitost mohou napůl zdědit pozůstalá manželka spolu s partnerkou

V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na řešení případného dědictví. Pokud neexistuje závěť, bude totiž pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel – tzv. dědických tříd. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, v takovém případě hrozí riziko zejména nesezdaným párům – partner totiž bude dědit pouze v případě, že zemřelý neměl […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

23. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *