EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Petr Zámečník

20. 11. 2014

0 komentářů

Máte hypotéku? Myslete na invaliditu

 


 

V loňském roce přiznala Česká správa sociálního zabezpečení 31 482 invalidních důchodů, z nichž bylo 10 786 invalidních důchodů třetího stupně. Průměrná výše invalidního důchodu dosahovala 7 361 Kč a při nejvyšším postižení v průměru 10 889 Kč. Výše invalidního důchodu se liší podle příjmu před jeho přiznáním, ovšem s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr. Zejména lidé s vyššími příjmy a podnikatelé by si tak hypotéku měli pojistit i proti riziku poklesu příjmů v případě invalidity.

Bohužel až příliš často se lidé stále uchylují k „náhradě“ levnějšího pojištění trvalých následků úrazu či pojištění invalidity úrazem místo dražšího pojištění invalidity z jakýchkoli příčin. To je ale zdaleka nedostačující. Např. v roce 2012 podíl přiznaných invalidních důchodů 3. stupně následkem úrazu a otravy činil 4,05 %! Kdo byl pojištěn pouze pro případ úrazu, nekryl téměř 96 % (!) hrozících rizik. Významné jsou ale i další výluky a rozhodně se nevyplácí brát nejlevnější pojištění.

Pojišťovny do výluk pojištění invalidity zahrnují celou řadu diagnóz. Nejčastěji se jedná o individuální diagnózy založené na nemocech, kterými pojišťovaný trpí již v době uzavírání pojistné smlouvy. Pokud kupříkladu již v minulosti člověk prodělal infarkt, pravděpodobně nenalezne pojišťovnu, která by ho pojistila pro případ kardiovaskulárních onemocnění. V takovém případě nepomůže ani pojištění, k němuž není potřeba lékařská prohlídka ani vyplněný zdravotní dotazník.

Nepožaduje-li pojišťovna kontrolu zdravotního stavu z důvodu nízké pojistné částky, neznamená to, že pojištěný bude pokrytý i pro případ invalidity vzniklé z chorob, které měl již před uzavřením pojistky. Naopak, v takovém případě může být nemile překvapen, protože pojišťovna bude jeho zdravotní stav zkoumat zpětně po pojistné události – a pokud ve zdravotní dokumentaci pojištěného najde příslušnou diagnózu, může odmítnout plnění.

Výluky ovšem bývají i plošné. Pojišťovny se kupříkladu často zdráhají krýt invaliditu vzniklou duševní poruchou. Takovou pojistku je vhodné spíše neuzavírat. V roce 2012 bylo mezi nově přiznanými invalidními důchody 3. stupně více než 18 % invalidit v důsledku duševní poruchy či poruchy chování. Na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů 3. stupně se tyto diagnózy podílejí dokonce více než 29 %.

Tabulka 1: Podíl nově přiznaných a celkově vypláceních invalidních důchodů 3. stupně v roce 2012

 

Nově přiznané důchody

 

Celkem vyplácené důchody

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

I. Některé infekční a parazitární nemoci

0%

1%

0%

1%

1%

1%

II. Novotvary

36%

29%

45%

9%

7%

11%

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy mechanismu imunity

0%

0%

0%

0%

0%

0%

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

2%

3%

1%

4%

4%

3%

V. Poruchy duševní a poruchy chování

18%

18%

19%

29%

28%

31%

VI. Nemoci nervové soustavy

6%

6%

6%

9%

8%

10%

VII. Nemoci oka a očních adnex

1%

1%

1%

2%

2%

2%

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku

0%

0%

0%

1%

1%

1%

IX. Nemoci oběhové soustavy

12%

17%

6%

12%

15%

8%

X. Nemoci dýchací soustavy

2%

2%

1%

3%

3%

3%

XI. Nemoci trávicí soustavy

4%

4%

4%

2%

3%

2%

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva

0%

0%

0%

1%

0%

1%

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

10%

10%

11%

18%

17%

19%

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy

2%

2%

1%

1%

1%

1%

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality

1%

1%

1%

1%

1%

1%

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XIX. Poranění a otravy

4%

5%

2%

3%

5%

2%

Neudáno

1%

1%

1%

5%

5%

4%

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Duševní choroby mezi nově přiznanými invalidními důchody 3. stupně překonají pouze invalidity v důsledku novotvarů, nejčastěji rakoviny. Novotvary tvoří přibližně 36 % nově přiznaných nejvážnějších invalidit, u žen dokonce 45 %. Smutnou zprávou ovšem také je, že invalidita v důsledku novotvarů netrvá zpravidla příliš dlouho. Proto se na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů 3. stupně podílí pouhými 9 %.

Třetím nejčastějším důvodem přiznání nejvyššího stupně invalidity jsou nemoci oběhové soustavy. Ty se podílejí na nově přiznaných i vyplácených důchodech 12 %.

Pozor na karenční doby

U invalidity z některých nemocí bývají stanoveny „čekací doby“, než je pojišťovna začne krýt. Důvodem je snaha pojišťoven předejít spekulaci, kdy pojišťovaný již ví o nadcházející nemoci a s ní spojeným rizikem.

Karenční doby se zpravidla pohybují kolem 2 let. Jeden až dva roky zpravidla trvá řízení o přiznání invalidního důchodu.

Pozor na přezkum doktorem pojišťovny

Přestože státní systém přiznávání invalidity není dokonalý, přeci jen představuje jakousi jistotu. Některé pojišťovny se proto drží státního rozhodnutí o přiznání invalidity, jiné ale ještě mohou vyžadovat přezkum svým posudkovým lékařem. Z pohledu pojištěného je vždy lepší, pokud se pojišťovna „bezhlavě“ drží rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, než když může mít vlastní názor na pracovní schopnost pojištěného. V pojistných podmínkách vedle důležitých výluk proto hledejte i pravidla pro výplatu pojistného plnění.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

Pokles cen nemovitostí podpojištění majetku v Česku nevyřešil

Podpojištění je vlastnost pojištění, která může lidi snadno připravit o peníze z plnění. V případě pojistné události může totiž pojišťovna, je-li majetek podpojištěn, krátit vyplacené pojistné plnění ve stejném poměru, o kolik je hodnota pojištěné věci vyšší než pojistná částka. Jak podpojištění vzniká, jak mu předcházet?

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 10. 2023

Průzkum: Více než polovina nemovitostí nemá dostatečné pojištění

V průzkumu společnosti FinGO, který reprezentoval více než 3000 klientů z celé České republiky, se ukázalo, že více než polovina (53,5 %) smluv na pojištění nemovitosti, které klienti v minulosti uzavřeli, je v současné době podpojištěna. K tomu dochází nejen u hlavních budov, ale také u vedlejších staveb, jako jsou pergoly, garáže nebo zahradní domky.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

25. 07. 2023

Kvůli vysoké inflaci se rozmáhá takový nešvar – podpojištěni

Dopady inflace se promítají rovněž do majetkového pojištění. Rostoucí ceny totiž vyžadují navýšení pojistných částek. Tím sice zdražuje pojištění, odborníci přesto doporučují pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. V opačném případě hrozí podpojištění, což při potenciální pojistné události znamená krácení náhrady vzniklých škod a ztrátu klidně ve výši statisíců korun. Jak nastavit správnou pojistnou částku u pojištění […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

05. 06. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *