EUR 24.755

USD 23.747

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.0 %

EUR 24.755

USD 23.747

Text: Petr Zámečník

20. 11. 2014

0 komentářů

Máte hypotéku? Myslete na invaliditu

 


 

V loňském roce přiznala Česká správa sociálního zabezpečení 31 482 invalidních důchodů, z nichž bylo 10 786 invalidních důchodů třetího stupně. Průměrná výše invalidního důchodu dosahovala 7 361 Kč a při nejvyšším postižení v průměru 10 889 Kč. Výše invalidního důchodu se liší podle příjmu před jeho přiznáním, ovšem s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr. Zejména lidé s vyššími příjmy a podnikatelé by si tak hypotéku měli pojistit i proti riziku poklesu příjmů v případě invalidity.

Bohužel až příliš často se lidé stále uchylují k „náhradě“ levnějšího pojištění trvalých následků úrazu či pojištění invalidity úrazem místo dražšího pojištění invalidity z jakýchkoli příčin. To je ale zdaleka nedostačující. Např. v roce 2012 podíl přiznaných invalidních důchodů 3. stupně následkem úrazu a otravy činil 4,05 %! Kdo byl pojištěn pouze pro případ úrazu, nekryl téměř 96 % (!) hrozících rizik. Významné jsou ale i další výluky a rozhodně se nevyplácí brát nejlevnější pojištění.

Pojišťovny do výluk pojištění invalidity zahrnují celou řadu diagnóz. Nejčastěji se jedná o individuální diagnózy založené na nemocech, kterými pojišťovaný trpí již v době uzavírání pojistné smlouvy. Pokud kupříkladu již v minulosti člověk prodělal infarkt, pravděpodobně nenalezne pojišťovnu, která by ho pojistila pro případ kardiovaskulárních onemocnění. V takovém případě nepomůže ani pojištění, k němuž není potřeba lékařská prohlídka ani vyplněný zdravotní dotazník.

Nepožaduje-li pojišťovna kontrolu zdravotního stavu z důvodu nízké pojistné částky, neznamená to, že pojištěný bude pokrytý i pro případ invalidity vzniklé z chorob, které měl již před uzavřením pojistky. Naopak, v takovém případě může být nemile překvapen, protože pojišťovna bude jeho zdravotní stav zkoumat zpětně po pojistné události – a pokud ve zdravotní dokumentaci pojištěného najde příslušnou diagnózu, může odmítnout plnění.

Výluky ovšem bývají i plošné. Pojišťovny se kupříkladu často zdráhají krýt invaliditu vzniklou duševní poruchou. Takovou pojistku je vhodné spíše neuzavírat. V roce 2012 bylo mezi nově přiznanými invalidními důchody 3. stupně více než 18 % invalidit v důsledku duševní poruchy či poruchy chování. Na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů 3. stupně se tyto diagnózy podílejí dokonce více než 29 %.

Tabulka 1: Podíl nově přiznaných a celkově vypláceních invalidních důchodů 3. stupně v roce 2012

REKLAMA

 

Nově přiznané důchody

 

Celkem vyplácené důchody

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

I. Některé infekční a parazitární nemoci

0%

REKLAMA

1%

0%

1%

1%

1%

II. Novotvary

36%

29%

45%

9%

7%

11%

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy mechanismu imunity

REKLAMA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

2%

3%

1%

4%

4%

3%

V. Poruchy duševní a poruchy chování

18%

18%

19%

29%

28%

31%

VI. Nemoci nervové soustavy

6%

6%

6%

9%

8%

10%

VII. Nemoci oka a očních adnex

1%

1%

1%

2%

2%

2%

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku

0%

0%

0%

1%

1%

1%

IX. Nemoci oběhové soustavy

12%

17%

6%

12%

15%

8%

X. Nemoci dýchací soustavy

2%

2%

1%

3%

3%

3%

XI. Nemoci trávicí soustavy

4%

4%

4%

2%

3%

2%

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva

0%

0%

0%

1%

0%

1%

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

10%

10%

11%

18%

17%

19%

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy

2%

2%

1%

1%

1%

1%

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality

1%

1%

1%

1%

1%

1%

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

0%

0%

0%

0%

0%

0%

XIX. Poranění a otravy

4%

5%

2%

3%

5%

2%

Neudáno

1%

1%

1%

5%

5%

4%

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Duševní choroby mezi nově přiznanými invalidními důchody 3. stupně překonají pouze invalidity v důsledku novotvarů, nejčastěji rakoviny. Novotvary tvoří přibližně 36 % nově přiznaných nejvážnějších invalidit, u žen dokonce 45 %. Smutnou zprávou ovšem také je, že invalidita v důsledku novotvarů netrvá zpravidla příliš dlouho. Proto se na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů 3. stupně podílí pouhými 9 %.

Třetím nejčastějším důvodem přiznání nejvyššího stupně invalidity jsou nemoci oběhové soustavy. Ty se podílejí na nově přiznaných i vyplácených důchodech 12 %.

Pozor na karenční doby

U invalidity z některých nemocí bývají stanoveny „čekací doby“, než je pojišťovna začne krýt. Důvodem je snaha pojišťoven předejít spekulaci, kdy pojišťovaný již ví o nadcházející nemoci a s ní spojeným rizikem.

Karenční doby se zpravidla pohybují kolem 2 let. Jeden až dva roky zpravidla trvá řízení o přiznání invalidního důchodu.

Pozor na přezkum doktorem pojišťovny

Přestože státní systém přiznávání invalidity není dokonalý, přeci jen představuje jakousi jistotu. Některé pojišťovny se proto drží státního rozhodnutí o přiznání invalidity, jiné ale ještě mohou vyžadovat přezkum svým posudkovým lékařem. Z pohledu pojištěného je vždy lepší, pokud se pojišťovna „bezhlavě“ drží rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, než když může mít vlastní názor na pracovní schopnost pojištěného. V pojistných podmínkách vedle důležitých výluk proto hledejte i pravidla pro výplatu pojistného plnění.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%5.71 Aktuální výše Hypoindexu

2.4%

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%
Historie vývoje


Související články

Majitelům nemovitostí hrozí podpojištění, růst cen za 2 roky překročil tolerance pojišťoven

Byty v Praze zdražily jen za poslední 2 roky o téměř 30 procent, v dalších krajských městech pak ještě výrazněji. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz. Pojišťovny přitom připouštějí toleranci ke krácení pojištění do 15, maximálně 20 procent. V případě překročení této tolerance hrozí krácení plnění při pojistné události. Finanční poradci i pojišťovny upozorňují, že na trhu se lze […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 03. 2022

Prázdniny skončily. Zloději se z bytů přesouvají na chalupy

Zdroj: Pixabay.com V letních měsících většina lidí nechává alespoň na nějaký čas svůj domov bez dozoru. Špatně zabezpečený byt či dům je pak skoro pozvánka pro zloděje. Se zhoršujícím se počasím se pak lidé z dovolených, chat a chalup vrací zpět do měst a do hledáčku zlodějů se dostávají opuštěné rekreační objekty.

Text: Monika Lukešová

14. 09. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.