Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Měřáku tepla se můžete vyhnout. Víme jak

Jan Kloub

Od Nového roku mají majitelé domů a družstva povinnost instalovat měřáky tepla a využívat je pro rozpočítání nákladů. Času je ale málo a ne všichni tuto povinnost stihnou. Jak se jí vyhnout?

Od 1. ledna 2015 je dána povinnost pro majitele domů, bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (s některými výjimkami, jako jsou rodinné domy, rekreační chalupy atp.)  vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a měřícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům.

Částečně se tak napraví původní nespravedlnosti ve výpočtech cen tepla. Dříve se v některých případech cena za teplo pro jednotlivé domácnosti spoluurčovala velikostí plochy bytu s přihlédnutím k výšce stropů v poměru vůči celkové ploše domu. Lidé, kteří topili méně, tak z titulu velikosti obývané plochy platili část účtů za své teplomilné sousedy. Těm ovšem na oplátku skrz stěny odebírali teplo. Nespokojenost tak mohla být na obou stranách.

Nový systém měří přibližně z poloviny spotřebu každého bytu individuálně, je tedy o něco spravedlivější. Ideální systém vytvořit nejde, stále bude docházet k přesunům tepla skrz stěny, přesto by mělo nastat zlepšení. Zejména se očekává, že dojde k úsporám. Lidé, kteří protopí hodně, budou méně větrat atp. Omezení plýtvání byl jeden z hlavních účelů zavedení směrnice EU a její implementace do českého právního řádu.

Za nerespektování právního předpisu hrozí pokuta až 50 000 Kč fyzickým a až 200 000 Kč právnickým osobám. Na počátku roku se tak dá očekávat zvýšený zájem o zařízení a jejich instalaci. Hrozí tak omezený výběr, dlouhé čekací doby, možná i vyšší ceny.

Ačkoliv se objevily stížnosti, že se podstatné informace o parametrech zařízení objevily až na poslední chvíli, je nutné podotknout, že o povinnosti instalace tepelných měřáků se ví od konce roku 2001 (vyhláška 372/2001 Sb.), takže času na přípravu bylo více než dost.

Pokud chcete odložit osazení měřičů tepelné energie či indikátorů, nebo se instalaci úplně vyhnout, máte jednu možnost, o které se příliš nemluví, a to je dohoda s nájemníky či se členy bytového družstva. Cituji ze Zákona č. 67/2013 Sb., § 5:

„Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, (…) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění, neboli podle dosavadní praxe.“

Nutnou podmínkou je souhlas všech nájemníků, respektive členů družstva, tedy nikoliv většinové hlasování.  I kdyby šlo o dohodu krátkodobou, která bude později přehodnocena, umožní to vyhnout se novoročnímu náporu majitelů bytových jednotek na poskytovatele těchto služeb.

Zavedení „měřáků“ je tedy logické, přesto však ještě existují nejasnosti. Například jakým způsobem účtovat, pokud je část domu vytápěná ústředním topením a některé jednotky pouze lokálně, například elektrickým vytápěním. Výše uvedená rada tedy umožňuje instalaci dočasně odložit, případně se jí (pokud nedojde ke změně Zákona č. 67/2013 Sb.) vyhnout úplně.

Anketa: Je změna způsobu měření tepla dobrý nápad?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *