EUR 25.365

USD 23.376

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.365

USD 23.376

Text: Zbyněk Drobiš

29. 03. 2017

6 komentářů

Nový občanský zákoník: Smlouva o ubytování

 

Jakým způsobem upravuje smlouvu o ubytování nový občanský zákoník? V jakých případech se využije tento smluvní typ a jaká jsou jeho specifika?

Loading 


Smlouva o ubytování se využívá zejména při řešení ubytování v hotelích, penzionech, ubytovnách nebo vysokoškolských kolejích. Smlouva o ubytování je upravena jako samostatný smluvní typ v občanském zákoníku a je nutné ji odlišit od nájmu bytu.

„Přechodný nájem“

Občanský zákoník stanovuje, že smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném. Objednatel se naproti tomu zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.
Smlouva o ubytování se tak považuje za zvláštní druh nájemní smlouvy, která se vyznačuje krátkodobostí ubytování. Kritérium krátkodobosti ubytování není přesně zákonem definováno, kdy se při jeho posuzování bude vycházet z účelu každé konkrétní smlouvy o ubytování.
Smlouvu o ubytování lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou, kdy ze smlouvy musí vyplývat úplatnost závazku.

Práva a povinnosti ubytovaného

Smlouvou o ubytování vzniká ubytovanému právo na užívání prostor vyhrazených mu k ubytování, včetně společných prostor ubytovacího zařízení (schodiště, chodby, sociální zařízení na chodbě) a dále právo využívat služby spojené s ubytováním. Tyto prostory je ubytovaný povinen užívat řádně bez poškozování, kdy bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.
Občanský zákoník výslovně stanovuje povinnost ubytovatele odevzdat ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit ubytovanému nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Jak je to s úschovou cenností? Odpověď poskytuje občanský zákoník:

„Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.“

Výpověď před uplynutím ujednané doby

Občanský zákoník v rámci smlouvy o ubytování vymezuje právo ubytovaného vypovědět smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby. Ubytovatel je však oprávněn požadovat na ubytovaném náhradu škody (nejčastěji ve formě ušlého zisku z nájmu ubytovacích prostor), když prokáže, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného.
Ubytovatel nemůže náhradu škody žádat v případech, kdy porušil své povinnosti vůči ubytovanému. Případy náhrady škody se budou vždy řešit individuálně dle okolností konkrétního případu.
Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy.
Vzhledem ke složitosti závazkového práva doporučujeme v případě řešení obdobné problematiky vyhledat odbornou právní pomoc při řešení smlouvy o ubytování, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 6 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

smluvní pokuta novela

Do nájemních vztahů se má vrátit smluvní pokuta

Změna občanského zákoníku, která mimo jiné opět ruší předkupní právo spoluvlastníků, zamířila na konci února do senátu. Pokud ji i horní komora schválí ve stávajícím znění, vrátí se do nájemních smluv možnost požadovat po nájemci smluvní pokutu.

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan

  12 ledna, 2020

  Dobrý den,chtěl bych se informovat zda může správce nebo jeho zaměstnanci na ubytovně kdykoliv bez mého vědomí vstoupit do pokoje a zdržovat se tam za účelem evidence nábytku,kontroly a stavu zařízení atd.

  Odpovědět

 • Hana Bartušková

  12 ledna, 2020

  dobrý den, přístup do pokoje by měl být regulován ubytovacím řádem. obecně platí, že ubytovaný by měl umožnit kontrolu a evidenci zařízení.

  Odpovědět

 • Jan Heneš

  17 ledna, 2022

  Dobrý den, může pronajímatel nebo jiná osoba (uklízečka) na ubytovně vstoupit do pokoje bez vědomí pronajímatele? A prohledávat skříně úložné prostory?

  Odpovědět

 • Kateřina

  7 října, 2022

  Dobrý den měla bych dotaz. Bydlím na ubytovně která je k prodeji. Je možné že už ji někdo odkoupil a moje otázka zní…jaka je výpovědní lhůta z ubytovacího zařízení. Děkuji.

  Odpovědět

 • Marcela Sladkova

  13 února, 2023

  Dobrý den, mám nárok na státní příspěvek na ubytování, když mám „Smlouvu o ubytování“? Dá se tato smlouva považovat ,v případě žádosti o příspěvek, na úrovni Nájemní smlouvy?
  Děkuji
  Marcela Sladkova

  Odpovědět

 • Michal

  1 května, 2023

  Dobrý den chtěl jsem se informovat ohledně storno poplatků.
  Když z důvodu náhlého onemocnění se nemůžeme dostavit na předem rezervovaný pobyt a zaplacené 50% ceny pobytu , za jakých podmínek musí ubytovatel vrátit zaplacenou zálohu zpět?

  Odpovědět