EUR 23.680

USD 22.037

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.680

USD 22.037

Text: Zbyněk Drobiš

01. 04. 2016

0 komentářů

Náhrada škody při zřícení budovy nebo odloučení její části

 


 

Zákonná úprava

Občanský zákoník stanovuje, že při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo nedostatečného udržování budovy nahradí její vlastník škodu z toho vzniklou. Účelem této právní úpravy je ochrana osob před nebezpečím vzniklým z nedostatečné stability budovy. Zákonná úprava by měla mít preventivní účinek s takovým cílem, aby se každý mohl spolehnout, že se vlastníci budov řádně starají o své nemovitosti.

Podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody

Vycházíme-li ze zákonné definice, pak ke vzniku povinnosti k náhradě škody musí být splněny tyto podmínky:

  • vadnost budovy nebo nedostatečné udržování budovy,
  • škodná událost zřícení budovy nebo odloučením její části,
  • vznik újmy poškozenému,
  • příčinná souvislost mezi vadou budovy nebo nedostatečným udržováním budovy a škodnou událostí a
  • příčinná souvislost mezi škodnou událostí a vznikem újmy poškozenému.

Zavinění vlastníka budovy se presumuje, avšak vlastník budovy se může vyvinit ze své povinnosti k náhradě škody, pokud prokáže, že své povinnosti nezanedbal. Vždy bude záležet na posouzení konkrétního případu.

Odpovědnost předešlého vlastníka

Občanský zákoník dále vymezuje i případnou odpovědnost předešlého vlastníka budovy, kdy společně a nerozdílně s vlastníkem budovy hradí škodu předešlý vlastník, má-li škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva, na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do roka od zániku jeho vlastnického práva. Občanský zákoník však stanovuje, že uvedené neplatí, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě sporu konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Výtah - výtahy

Kdo je odpovědný za výtah ve vašem domě?

Množství regulí, které dopadají na bytové domy, narůstá. Vlastníkům bytů nezbývá než sáhnout do peněženky a na plnění povinností se složit – energetické průkazy budov, inspekční a další prohlídky výtahů, splnění povinností ve vztahu k GDPR a mnohé další. Související otázkou je, kdo za jejich (ne)plnění odpovídá.

Text: Petr Zámečník

17. 05. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *