Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Náhrada škody při zřícení budovy nebo odloučení její části

Zbyněk Drobiš

Občanský zákoník vymezuje povinnost majitele nemovitosti k náhradě škody při zřícení budovy nebo odloučení její části. Jakým způsobem stanovuje občanský povinnost tuto povinnost?

Zákonná úprava

Občanský zákoník stanovuje, že při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo nedostatečného udržování budovy nahradí její vlastník škodu z toho vzniklou. Účelem této právní úpravy je ochrana osob před nebezpečím vzniklým z nedostatečné stability budovy. Zákonná úprava by měla mít preventivní účinek s takovým cílem, aby se každý mohl spolehnout, že se vlastníci budov řádně starají o své nemovitosti.

Podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody

Vycházíme-li ze zákonné definice, pak ke vzniku povinnosti k náhradě škody musí být splněny tyto podmínky:

  • vadnost budovy nebo nedostatečné udržování budovy,
  • škodná událost zřícení budovy nebo odloučením její části,
  • vznik újmy poškozenému,
  • příčinná souvislost mezi vadou budovy nebo nedostatečným udržováním budovy a škodnou událostí a
  • příčinná souvislost mezi škodnou událostí a vznikem újmy poškozenému.

Zavinění vlastníka budovy se presumuje, avšak vlastník budovy se může vyvinit ze své povinnosti k náhradě škody, pokud prokáže, že své povinnosti nezanedbal. Vždy bude záležet na posouzení konkrétního případu.

Odpovědnost předešlého vlastníka

Občanský zákoník dále vymezuje i případnou odpovědnost předešlého vlastníka budovy, kdy společně a nerozdílně s vlastníkem budovy hradí škodu předešlý vlastník, má-li škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva, na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do roka od zániku jeho vlastnického práva. Občanský zákoník však stanovuje, že uvedené neplatí, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.

Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme v případě sporu konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to i s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Pronajímáte byt/byty?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *