EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Veronika Hejná

13. 09. 2021

Nový stavební zákon – 3. díl: Musíte mít povolení na rekonstrukci střechy, výměnu oken nebo stavbu garáže?

Foto: Shutterstock

Potřebujete stavební povolení na rekonstrukci střechy, výměnu oken a stavbu garáže? Můžete si zpevnit příjezdovou cestu k domu? Co se změní s novým stavebním zákonem? 

Vliv na povolovací režim stavby podle nového stavebního zákona má především to, o jaký typ stavby se jedná. Nový stavební zákon rozlišuje stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní.

Rekonstrukce střechy

Do 30. června 2023:

Při rekonstrukci střechy, jde-li o pouhou výměnu střešní krytiny, není v dnešní době nutné stavební povolení ani ohlášení. Kdyby však výměna ovlivnila vzhled stavby (postačuje třeba i jiná barva krytiny), anebo životní prostředí, požární bezpečnost nebo zdraví osob, je již situace jiná.

„V případě, že výměna střešní krytiny ovlivní některý z parametrů, anebo je stavba kulturní památkou, bude nutné provést ohlášení stavebního záměru na příslušném stavebním úřadě,“ vysvětluje advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal. Pokud by v rámci rekonstrukce bylo nutné vyměnit i krov (nosnou konstrukci střechy), bude třeba získat také stavební povolení.

Od 1. července 2023:

S účinností nového stavebního zákona bude nutné rozlišovat, zda se jedná či nejedná o tzv. udržovací práce pro drobnou stavbu či nikoliv. Drobné stavby jsou vymezeny v Příloze č. 1 nového stavebního zákona. U udržovacích prací na drobné stavbě nebude nutné žádat o povolení záměru.

„V případech, kdy nebude výměna střechy spadat do uvedené kategorie drobných staveb, bude taková výměna bude stavbou z kategorie jednoduchých staveb, anebo stavbou v přílohách neuvedenou. V obou případech bude zapotřebí podat žádost o povolení záměru podle § 171 a následujících, případně využít institutu zrychleného řízení podle § 212 nového stavebního zákona,“ uvádí Tomíšek.

Výměna oken

Do 30. června 2023:

Obdobné jako pro střechu platí také pro výměnu oken. Pokud jde o výměnu oken stejného vzhledu a velikosti, nebude nutné povolení ani ohlášení.

Při osazování větších oken se může jednat o stavební úpravu v režimu § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. „Stavebního povolení ani ohlášení stavby nebude zapotřebí v případech, kdy se výměnou nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání, výměna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, osazení větších oken nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy na stavbě, která je kulturní památkou,“ upřesňuje Tomíšek. Není-li některá z podmínek splněna, je pro výměnu oken potřeba stavební povolení.

Od 1. července 2023:

Jde-li o výměnu oken stejného rozměru a vzhledu, výměna nemůže negativně ovlivnit zdraví, požární bezpečnost, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a stavba není kulturní památkou, pro udržovací práce u drobných staveb není potřeba žádat o povolení záměru. Pokud by však došlo k osazení větších nebo jinak odlišných oken, bude již stavebník muset podat žádost o povolení záměru. 

Stavba garáže a zpevnění cesty

Do 30. června 2023:

Podle současné právní úpravy tehdy, kdy se garážové stání nachází na pozemku rodinného domu nebo chaty a stavba nepřesáhne plochu 25 metrů čtverečních, není nutné ani stavební povolení, ani ohlášení. Výstavba garáže na jiném pozemku však již vyžaduje územní souhlas.

Zpevnění cesty mimo vlastní pozemek (totéž bude platit pro vybudování zcela nové cesty), podléhá schválení dopravního úřadu a povolení. „Podkladem k žádosti o povolení je projektová dokumentace sjezdu vypracovaná oprávněnou osobou a odsouhlasená dopravním inspektorátem Policie ČR a vlastníkem komunikace,“ připomíná Tomíšek. „Chodníček od hranice pozemku ke vstupním dveřím ale žádná povolení nepotřebuje,“ dodává advokát.

Od 1. července 2023:

S účinností nového stavebního zákona přichází změna. „Nově jsou dle odst. 1 písmeno c) Přílohy č. 2 k novému stavebnímu zákonu garáže do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů považovány za jednoduché stavby, pro něž bude zapotřebí podat žádost o povolení záměru podle § 171 a následujících nového stavebního zákona,“ upozorňuje Jan Tomíšek. Případně lze opět využít institutu zrychleného řízení.

Ohledně vybudování nebo zpevnění cesty se s novým stavebním zákonem nic zásadního nemění.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.