EUR 25.330

USD 23.782

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.330

USD 23.782

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

14. 02. 2024

0 komentářů

Nový stavební zákon: Žádost o povolení a předběžná informace

 

Nový stavební zákon v konečné podobě pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. července 2024. Přináší změny v povolovacím procesu a institut tzv. předběžné informace, která stavebníkovi usnadní orientaci v řízení.

Loading 

Účinnost zákona pro běžné stavebníky: 1. července 2024

Nový stavební zákon je od 1. ledna 2024 účinný pro vyhrazené stavby. Jedná se o projekty infrastruktury jako jsou například dálnice. Původně byla předpokládána účinnost pro tyto stavby již od 1. července 2023, ale věcná novela stavebního zákona tento termín posunula o dalšího půl roku. Pro ostatní stavby nabývá zákon účinnosti od 1. července 2024. To je tedy termín od kterého začne platit pro běžné stavebníky, kteří se chystají ke stavbě nebo stavební úpravě rodinného domu.

„Zahájená řízení se dokončí podle stávajících právních předpisů. Probíhající řízení se nebudou zdržovat ani pozastavovat. Do 30. června 2027 bude možné k novým žádostem o povolení záměru předkládat projektovou dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů,“ uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jednotné řízení o povolení záměru

Pro realizaci některých stavebních záměrů doposud postačovalo ohlášení stavby, u jiných jste museli získat stavebního povolení. Ve většině případů (kromě staveb, u nichž výjimky stanoví zákon), musel stavební úřad nejprve rozhodnout o umístění stavby v územním řízení. To se s účinností nového stavebního zákona mění.

„Nově se bude celý povolovací režim odehrávat v rámci jednoho řízení o povolení záměru. Nově tak již nebude samostatné územní řízení a na ně navazující řízení o vydání stavebního povolení,“ vysvětluje advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Žádost o povolení záměru bude podávána online prostřednictvím portálu stavebníka a ostatní informační systémy státní správy. „Konečná podoba těchto systémů však zatím není známa,“ doplňuje Tomíšek. Přesto bude možné podat žádost a některé dokumenty i v listinné podobě.

REKLAMA

„To však nic nemění na tom, že všechny stavby, včetně staveb nevyžadujících povolení, musí být vždy provedeny v souladu s územně plánovací dokumentací a platnou právní úpravou, včetně technických požadavků na výstavbu či místních předpisů“ připomíná právnička Hana Uřičařová z Real Estate oddělení advokátní kanceláře Dentons.

K povolení záměru bude nadále nutné obstarat závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Pokud tak neučiní stavebník při podáí žádosti o povolení záměru, musí si stavební úřad stanoviska vyžádat sám (s výjimkou EIA).

Stavební úřad tedy nově potřebná závazná stanoviska obstará sám bez toho, aby vyzýval k doložení stavebníka nebo kvůli tomu zastavoval stavební řízení,“ uvádí advokát Tomíšek.

Nový stavební zákon počítá s tím, že u jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů od podání žádosti. U ostatních je lhůta 60 dnů od podání. Tuto lhůtu lze prodloužit, ale maximálně o 60 dnů.  „Při splnění podmínek a včasném dodání všech podkladů bude nově na žádost stavebníka možné vydat povolení záměru již do 10 dní v režimu tzv. zrychleného řízení,“ dodává Uřičařová.

Novinka: Předběžná informace

Novinkou je institut tzv. předběžné informace zakotvený v § 174 nového stavebního zákona. Její vyžádání není v rámci stavebního řízení povinné, je tak na stavebního, zda této možnosti využije. Na žádost poskytne stavební úřad předběžnou informaci do 30 dnů od podání žádosti. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti podle správního řádu a kromě toho též konkrétní požadavky na předběžnou informaci a údaje o záměru (umístnění, účel a technické provedení). Na základě předběžné informace se tak může stavebník rozhodnout, zda podá žádost o povolení záměru a jak bude postupovat.

„Tento institut umožňuje na žádost získat od stavebního úřadu informace o podmínkách využívání a změnách území, nezbytnosti povolení, způsobu posuzování případných žádostí o povolení nebo dotčených orgánech,“ připomíná Hana Uřičařová.

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Družstevní bydlení je stále cenově dostupnější alternativa

Pořízení staršího družstevního bytu je v průměru o 15 procent levnější než koupě bytu v osobním vlastnictví. Zatímco průměrná prodejní cena bytu v Česku v osobním vlastnictví na začátku letošního roku dosahovala 70 tisíc korun za metr čtvereční, průměrná cena za metr čtvereční družstevního bytu byla na hranici 47 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy společnosti RE/MAX.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

09. 04. 2024

Komentář: Apokalyptická úzkost a dostupné bydlení

Vzhledem k současnému stavu světa se zdá, že lidstvo směřuje k nevyhnutelné katastrofě, posílené historickými cykly paniky a neochotou se poučit z minulosti. Apokalyptická úzkost se stala běžným jevem: polykrize, klimatická úzkost a debaty o morálce rodičovství, pandemie, obavy z technologií (AI = konec civilizace), geopolitických střetů a války… Pocit, že míříme k nevyhnutelnému zániku […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *