Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Platba daně z nemovitosti se blíží. Daňové složenky se vrací

Jana Zámečníková

Zbývají necelé dva týdny na zaplacení daně z nemovitých věcí. Nejpozději do 31. května musí být platba daně připsána na účtu příslušného finančního úřadu. Řada poplatníků již složenku na uhrazení daně z nemovitosti našla v poštovní schránce, jiní zatím ještě čekají. Kdy nejpozději se složenky dočkáte? Jakým způsobem lze letos daně platit?

V jednotlivých lokalitách rozesílají finanční úřady složenky již od dubna. Postupné rozesílání složenek má předejít vytváření nepříjemných front na pokladnách a na poštách. Poslední složenky by se k poplatníkům měly dostat nejpozději do 25. května. Pokud se někdo ani do té doby složenky nedočká, je vhodné zavolat, případně se osobně dostavit na příslušný finanční úřad. 

Může se také stát, že složenka do schránky nedorazila, protože majitel, který získal nemovitost v loňském roce, zapomněl podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V takovém případě není všem dnům konec, je však nutné tak učinit co nejdříve. Pokutě ve výši minimálně 500 korun se vyhnete, pokud nebudete otálet s podáním přiznání až do doby, kdy vás finanční úřad k tomuto kroku vyzve. Úroky z prodlení činí 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, ale maximálně pět procent daně, resp. 300 tisíc korun.

Daňová povinnost se týká všech poplatníků, kteří k 1. lednu 2016 vlastnili pozemek, stavbu, byt či nebytový prostor. Přiznání podávají i poplatníci, u kterých se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“, došlo tedy například ke změně počtu vlastněných nemovitostí, rozloze pozemku, kolaudaci stavby nebo přístavbě k rodinnému domu.

Návrat daňových složenek

Finanční správa se rozhodla od 1. března 2016 ulehčit život poplatníkům, pro které jsou finanční úřady těžko dostupné. Finančních úřadů je po České republice pouze 98, zatímco poboček České pošty 3 200 a navíc mají širší otvírací dobou. Poplatník za platbu daně pomocí daňové složenky nezaplatí žádný poštovní poplatek. Znovuzavedení daňových složenek, které v Česku již fungovaly v letech 2006 až 2010, má přinést i výraznou úsporu pro stát, pro který je manipulace s hotovostí značně nákladná.  

Daňová složenka je k dispozici fyzickým osobám nejen k placení daně z nemovitých věcí, ale také daně z nabytí nemovitých věcí a daně z příjmů fyzických osob. Složenka je označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS a v hodní částí obsahuje bílý pruh a předtištěný transakční kód 113 a konstatní symbol 0001. Právnické osoby s datovou schránkou obdrží standardní složenku typu A, za kterou zaplatí podle platného ceníku České pošty. Složenky se nedočká majitel nemovitosti, který se včas zaregistroval k platbě prostřednictvím SIPO, daň je automaticky stržena, a to i v případě, že došlo ke změně výše placené daně.

Novinkou je SIPO

Od letošního roku je sice možné nově platit daň z nemovitosti prostřednictvím SIPO, ale v takovém případě bylo nutné tento způsob platby nahlásit nejpozději do konce ledna 2016. Pokud jste oznámili platbu přes SIPO později, finanční úřad ji vezme v potaz až od příštího zdaňovacího období, tedy pro platby od roku 2017. Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je třeba doplnit dokladem prokazujícím přidělení spojovacího čísla SIPO.

Platit daň přes SIPO je možné i na více finančních úřadech. V takovém případě musíte ale zaslat oznámení na každý krajský finanční úřad jednotlivě. Další roky se již o platby starat nemusíte, platby prostřednictvím SIPO jsou automaticky převáděny každý rok až do jejich zrušení.

Daň i na dvě splátky

„V případě, že vlastníku nemovitostí vychází daň vyšší než pět tisíc korun, je platba automaticky rozdělena do dvou stejně vysokých splátek. První splátka musí být uhrazena v řádném termínu do konce května a zbývající část do konce listopadu,“ vysvětluje Jana Melicharová ze společnosti Kodap. Pokud ale majitel nemovitosti nechce daň zaplatit nadvakrát, může ji uhradit jednorázově v plné výši do konce května.

Úrok z prodlení se začíná počítat až při zpoždění delším než čtyři pracovní dny, což v letošním roce odpovídá 7. červnu. „V případě, kdy úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej nepředepíše,“ dodává Jana Melicharová.

Pokud platíte daň bezhotovostně nebo složenkou, nezapomeňte provést platbu s několikadenním předstihem, aby byla finančnímu úřadu připsána opravdu do 31. května. Na placení daně platební kartou si podle ministerstva financí zatím musíme počkat přinejmenším do roku 2017, tedy na novelu daňového řádu.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *