Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Povinný záznam o průběhu exekuce: Nepřípustný zásah do soukromí?

Zbyněk Drobiš

Novela občanského soudního řádu zavedla s účinností od 1. 9. 2015 povinnost pořizování zvukově obrazového záznamu při výkonu mobiliární exekuce. Co znamená tato nová zákonná povinnost, kterou mnozí odborníci považují za diskutabilní?

Původní a nová úprava

Původní právní úprava v občanském soudním řádu vymezovala, že na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.

Nová právní úprava v občanském soudním řádu však stanovuje, že o průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, pořídí zvukově obrazový záznam. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky. Takto se zavádí povinné nahrávání při mobiliární exekuci.

Tip: Exekuce prodejem nemovitosti je plná mýtů. Jak koupit dům v exekuci a jak o něj zase nepřijít? Vše o exekucích prodejem nemovitosti čtěte v rozhovoru s JUDr. Vladimírem Plášilem, viceprezidentem Exekutorské komory České republiky.

Ochrana soukromí?

Zákonodárce se však přijetím této povinnosti k nahrávání průběhu mobiliární exekuce nevypořádal s otázkou ochrany soukromí, kdy dlužník může mít v bytě při exekuci velmi citlivé a intimní věci. Zároveň může být touto povinností porušeno právo třetích osob, které se během exekuce vyskytují v bytě dlužníka a budou de facto součástí nahrávky.

K tomuto jsme si vyžádali stanovisko Exekutorské komory České republiky, které poskytnul mediální zástupce Mgr. David Sahula: „Exekutorská komora ve své podstatě nemá nic proti natáčení mobiliárních exekucí, pokud to je objektivně potřebné (typicky z důvodu ochrany práv třetích osob či zaměstnanců exekutora, soudu) nebo o něj například povinný (dlužník) sám požádá. Takto to bylo do teď. Nově však musí exekutor povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam z průběhu mobiliárních exekucí, a to bez ohledu na okolnosti či vůli zúčastněných (tj. bez souhlasu jejich účastníků). Povinné pořizování audiovizuálních záznamů z mobiliárních exekucí je rovněž takříkajíc na hraně, ač by se mohlo zdát, že bylo zamýšleno ku prospěchu všech zúčastněných stran. Ve skutečnosti se jedná o zásah do práv dlužníků, do jejich soukromí a komfortu, což může vyvolávat četné kontroverze. Především v případech, kdy dlužník nesouhlasí s pořízením nahrávky nebo když se na místě úkonu náhodou nacházejí děti nebo třetí osoby (ti totiž musejí toto nahrávání také strpět).  Povinné natáčení tak může vést ke zbytečnému vyhrocování již tak emočně vypjaté situace. Zde je třeba zmínit i zásadně nesouhlasné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které však zákonodárce bohužel neakceptoval.“ 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Znepokojení nad novou právní úpravou vyjádřil rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů, který zaslal v průběhu legislativního procesu přijímání novely dopis předsedovi Senátu PČR, ve které označil navrhovanou změnu za nežádoucí, jelikož zasahuje do soukromí a přináší zbytečné finanční náklady. Úřad pro ochranu osobních údajů považoval předchozí právní úpravu za účelnou a dostačující. Zákonodárce však přijal novou úpravu bez zřetele k těmto námitkám.

Anketa: Postihla vás již někdy exekuce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *