EUR 24.495

USD 21.400

REPO sazba ČNB 3.75 %

Inflace 6.6 %

EUR 24.495

USD 21.400

Text: Zbyněk Drobiš

08. 12. 2017

Prodali jste pod cenou… kdy máte právo požadovat zrušení smlouvy?

 

Nový občanský zákoník zavedl výslovnou ochranu před neúměrným zkrácením ve smluvních vztazích. Jaká je zákonná úprava tohoto práva a kdy nelze využít tuto ochranu? 


Při prodeji hodnotné věci za velmi nízkou a zcela neodpovídající cenu neexistovala výslovná právní ochrana před účinností nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník vymezuje několik ustanovení týkajících se neúměrného zkrácení. Cílem těchto ustanovení je zajištění, aby vzájemná plnění nebyla v příkrém rozporu k dosažení určité míry spravedlnosti ve smluvních vztazích.

Zákonná úprava neúměrného zkrácení

Nový občanský zákoník stanovuje, že zkrácená strana může požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, pokud se smluvní strany zavážou k vzájemnému plnění, kdy plnění jedné ze stran je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana.
Zkrácená strana se však nemůže dovolávat tohoto práva, pokud jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. Zkrácená strana má lhůtu k uplatnění práva z neúměrného zkrácení do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Jaké smluvní vztahy se nepovažují za neúměrné zkrácení?

Právo z neúměrného zkrácení nelze využít pro případ nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, ani pro případ sázky nebo hry, anebo při narovnání nebo novaci, jestliže byly poctivě učiněny.
Právo na zrušení smlouvy z neúměrného zkrácení nemůže požadovat také podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání. Neúměrným zkrácením není, jestliže nepoměr vzájemných plnění se zakládá na skutečnosti, o které zkracující strana nevěděla ani vědět nemusela.
Nový občanský zákoník také výslovně stanovuje, že právo z neúměrného zkrácení nevzniká, pokud zkrácená strana se tohoto práva výslovně vzdala a prohlásila, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby nebo zkrácená strana souhlasila s neúměrnou cenou, ačkoliv zkrácené straně skutečná cena plnění byla nebo musela být známa.
Rovněž se bude jednat o situace, kdy důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami (například rodinné vztahy), a to zejména pokud zkrácená strana měla úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně nebo když již nelze výši zkrácení zjistit.

Každý případ je individuální

Za neúměrného zkrácení by měly být považovány situace hrubého nepoměru vzájemného protiplnění, proto jej nelze uplatnit u každého smluvního závazku, u kterého jedna ze stran pociťuje, že není zcela výhodný. Každý případ k naplnění podmínky hrubého nepoměru je individuální a bude posuzován dle konkrétních okolností každého případu.
Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.7 Aktuální výše Hypoindexu

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%

2.54%

2.7%
Historie vývoje


Související články

smluvní pokuta novela

Do nájemních vztahů se má vrátit smluvní pokuta

Změna občanského zákoníku, která mimo jiné opět ruší předkupní právo spoluvlastníků, zamířila na konci února do senátu. Pokud ji i horní komora schválí ve stávajícím znění, vrátí se do nájemních smluv možnost požadovat po nájemci smluvní pokutu.

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *