EUR 24.375

USD 23.139

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.1 %

EUR 24.375

USD 23.139

Text: Veronika Hejná

08. 02. 2022

0 komentářů

Rekonstrukce bytu: Koho musíte informovat a kdy potřebujete stavební povolení?

 

Pořídili jste si starší byt a plánujete ho zrekonstruovat. V jakých případech k rekonstrukci potřebujete stavební povolení nebo souhlas společenství vlastníků? 

Informace osobě odpovědné za správu domu

Vlastník má právo svůj byt svobodně užívat a také v něm provádět stavební úpravy. Stavební úprava je pojem užíváný jak občanským zákoníkem, tak stavebním zákonem. Tyto úpravy však musí dopředu hlásit osobě odpovědné za správu domu, tedy společenství vlastníků jednotek. A to bez ohledu na to, jak rozsáhlé mají stavební úpravy být a zda k jejich provedení je či není potřeba stavební povolení nebo ohlášení.

„Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě s přístupem do bytu,“ stojí v občanském zákoníku.

Stavební úpravy nesmí poškodit nebo zasáhnout do společných částí domu. Při úpravách na společných částech (rozvody, balkon) by vlastník potřeboval i souhlas společenství. U družstevních bytů musí o rekonstrukci vždy rozhodnout družstvo.

Rozsah rekonstrukce a stavební úřad

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují následující stavební úpravy:

REKLAMA

  • nezasahuje se jimi do nosných konstrukcí stavby
  • nemění se vzhled stavby
  • nemění se způsob užívání stavby
  • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
  • provedení úprav nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost tavby
  • nejde o úpravy stavby, která je kulturní památkou

„V případě rozsáhlejších stavebních úprav je více než vhodné oslovit ke konzultaci projektanta, který posoudí, zda plánované úpravy zasáhnou do nosných konstrukcí. Jestli ano, budete potřebovat posudek statika, stavební povolení a případně i souhlas společenství vlastníků bytových jednotek, přičemž SVJ je potřeba informovat i o přesném rozsahu prací. Pokud k zásahu do nosných zdí nedojde, postačí místo stavebního povolení ohlášení rekonstrukce bytu,“ vysvětluje Jan Boruta ze společnosti FérMakléři.

Při změně dispozic bytu se současným zásahem do nosných konstrukcí je tak třeba stavební povolení. Odstraňujete-li příčky, statik vyhodnotí, nosné či nikoliv. Pokud příčky přidáváte, je třeba taktéž posouzení statika. Pozor si dejte i na hmotnost použitých materiálů.

U drobnějších stavebních úprav vedoucích ke změně dispozic, kdy se však se nezasahuje do nosných konstrukcí, postačí ohlášení. Může jít třeba o změnu uspořádání obytných místností, spojení obýváku s kuchyní, anebo zvětšení koupelny při současném zmenšení chodby apod.

Výměna vany, toalety, dlaždic nebo podlahy, anebo rekonstrukce bytového jádra stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje.

REKLAMA

Sousedská práva

Plánovanou rekonstrukci je dobré oznámit i sousedům, například vyvěšením na domovní nástěnce. Vlastník je povinen dodržovat noční klid. Hluk z rekonstrukce musí sousedé strpět. Bránit se mohou až tehdy, když hluk dosáhne určitého stupně intenzity.

Hygienické hlukové limity pro bytové domy stanovuje nařízení vlády 272/2011Sb. „Z uvedeného nařízení vyplývá, že jednotlivé případy míry hlučnosti nelze paušalizovat, neboť bude vždy nezbytné posuzovat každý jednotlivý případ dle jeho specifických okolností a současně charakteru zdroje hluku,“ připomíná advokát David Matějka z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.31 Aktuální výše Hypoindexu

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%
Historie vývoje


Související články

hospodaření svj

Co když společenství vlastníků nehospodaří tak, jak má?

Práce ve výboru společenství vlastníků je nevděčná, odměna za zodpovědnou práci bývá spíše symbolická. Přesto má statutární orgán nemálo povinností vůči vlastníkům. Jednou z povinností je vést rozpočet a předkládat každoročně zprávy o výsledku hospodaření shromáždění vlastníků. Co když to však statutární orgán neučiní a jak se vadnému postupu bránit? 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

04. 08. 2022

domovní řád

Klid a pořádek v domě: Už máte domovní řád?

Ačkoliv není povinností společenství vlastníků (či bytových družstev) mít domovní řád zpracovaný, jeho přijetí lze jedině doporučit. Upravuje totiž dopodrobna pravidla chování v domě. Co jím regulovat nelze?

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

29. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *