EUR 25.475

USD 22.544

REPO sazba ČNB 2.75 %

Inflace 5.8 %

EUR 25.475

USD 22.544

Text: Hana Bláhová

23. 12. 2013

Rodiny s dětmi: Stát finančně pomůže

 


 

Na pomoc rodičům přichází stát, který poskytuje rodinám s dětmi sociální dávky ve formě porodného, rodičovského příspěvku a přídavku na dítě. Nárok na některé z těchto dávek má rodič pouze tehdy, splňuje-li jistá tabulková kritéria. Nejzásadnějším z nich je nepřesáhnout svými příjmy stanovenou hranici 2,4násobek životního minima, přičemž se bere v úvahu průměrný příjem rodičů za poslední čtvrtletí před měsícem, ve kterém se dítě narodí nebo v němž o dávku rodič žádá.

Nárok na přiznání dávky vychází z příjmů ze závislé činnosti, z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, z dávek nemocenského a důchodového zabezpečení a podpory v nezaměstnanosti. Můžou sem být však započteny také jiné příjmy.

Životní minimum 

„Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách.

Pro dospělého jednotlivce činí životní minimum 3 140 Kč, u každé další osoby žijící v rodině, která není nezaopatřeným dítětem, je to částka 2 830 Kč. U nezaopatřených dětí se výše částky mění podle věku: do 6 let 1 740 Kč, od 6 do 15 let 2 140 Kč a mezi 15 a 26 lety je to 2 450 Kč. Životní minimum je poté bráno jako součet všech částek připadající na členy domácnosti.

REKLAMA

Příklad: matka samoživitelka má nárok na vybrané dávky tehdy, je-li její čistý měsíční příjem nižší než 11 712 Kč ((matka 3 140 + dítě 1 740) * 2,4). Když se dítě narodí do úplné rodiny, tedy matka i otec žijí ve společné domácnosti, jedná se o sumu 18 504 Kč (tj. (matka 3 140 + otec 2 830 + dítě 1 740) * 2,4).

Porodné      

Porodné je příspěvek vztahující s k porodu dítěte, který však stát poskytuje pouze rodinám s nízkými příjmy (tj. platí zde kritérium 2,4 násobku životního minima), a to jen na první živě narozené dítě. Tato částka činí 13 000 Kč. Pokud se narodí dvojčata či vícerčata, činí tento jednorázový obnos 19 500 Kč.

Rodičovský příspěvek   

Rodičovský příspěvek pobírá rodič, který pečuje o malé dítě. Nárok na něho má tehdy, jestliže po celý kalendářní měsíc „osobně, celodenně a řádně“ pečuje o dítě. Nárok je do 4 let věku dítěte, případně do 10 let, je-li dítě zdravotně postižené. Tato dávka není nijak ovlivněna příjmem rodičů a pobírá ji tedy každý rodič pečující o dítě.

Pojem „osobně a celodenně“ však není stoprocentně nezbytný. Rodiče mohou svěřit dítě do péče jeslí či mateřské školy a o příspěvek nepřijdou, pokud děti mladší dvou let nebudou v těchto zařízeních déle než 46 hodin měsíčně. Dvouleté a starší děti již mohou být ve školce neomezeně.

REKLAMA

Výše rodičovského příspěvku činí 220 tisíc Kč. Jeho vyplácení je rozloženo v pravidelných měsíčních platbách. Částku musí rodič vyčerpat do 4 let věku dítěte. Může si však zvolit, po jakou dobu si přeje čerpat, a to buď po dobu 2, 3 nebo 4 let. Nemůže tedy čerpat více než 11 500 Kč za měsíc, ale zároveň je omezen 70 % předchozího výdělku. 

Rodič s nízkými příjmy nedostanou celých 220 tis. Kč. Omezení ve výši 70 % předchozích výdělků za měsíc může celkovou vyplacenou částku rodičovského příspěvku snížit.

Pokud rodič chce zvolenou „strategii“ příjmů změnit, může tak učinit jednou za tři měsíce. Tato, v porovnání s minulými lety, novinka je pro rodiče jistě přínosná. Do roku 2011 si dobu pobírání tohoto příspěvku museli rodiče zvolit na počátku rodičovské dovolené a hýbat s tím již nebylo možné.

Rodičovský příspěvek je vyplácen pouze jednomu z rodičů. Pokud se podílí na výchově dítěte střídavou péčí, pak je možné dělit také tento příspěvek mezi oba rodiče.

Přídavek na dítě   

Přídavky na děti jsou sociální dávky, které mají rodičům pomoci krýt náklady na děti v průběhu celého období, kdy mají statut „nezaopatřené dítě“. Tato pomoc od státu ale opět nepřijde do rukou všech rodičů, ale pouze těch, jejichž měsíční příjmy nepřesáhnou 2,4násobek životního minima.

Částka, kterou rodiče obdrží, se liší podle věku dítěte:

  • na dítě do 6 let 500 Kč,
  • mezi 6 a 15 lety 610 Kč a
  • od 15 do 26 lety 700 Kč za měsíc.

Přídavky na děti jsou stejně tak jako rodičovské příspěvky vypláceny vždy jednomu z rodičů. Jakmile však nezaopatřené dítě dosáhne zletilosti, je částka vyplácena přímo jemu.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.54 Aktuální výše Hypoindexu

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%

2.54%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.