EUR 24.495

USD 21.737

REPO sazba ČNB 3.75 %

Inflace 6.6 %

EUR 24.495

USD 21.737

Text: Jana Zámečníková

14. 11. 2016

Rozhodovat se o úvěru na základě RPSN? Ano, ale…

 


 

Od 1. prosince 2016 začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Poskytovatelé úvěrů budou muset zájemcům o úvěr sdělovat mnohem více informací než dosud. Kromě výše úvěru, úrokové sazby, doby splatnosti, výši jednotlivých plateb či právu na předčasné splacení úvěru budou povinni zveřejňovat také celkové náklady úvěru.

„Dobrým srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru je roční procentní sazba nákladů. Tu vám ale do teď u malých úvěrů či úvěrů na bydlení nikdo nemusel sdělovat. Paradoxně jste měli nárok na lepší informace při nákupu kuchyňského robota na splátky než v případě hypotéky, kterou se domácnosti zadlužují skoro na celý život,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

Celkové náklady úvěru = RPSN

RPSN vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento celkové výše úvěru. Má sloužit k porovnání různých nabídek od různých poskytovatelů. Kromě úrokové sazby zahrnuje veškeré náklady, které musí klient zaplatit v souvislosti s úvěrem. „RPSN by tak mělo být jasnou informací pro spotřebitele o celkových nákladech na úvěr a mělo by jim pomoci při výběru úvěrového produktu,“ říká tiskový mluvčí Wüstenrot Jiří Janeček.

Do RPSN vstupují poplatky za ocenění nemovitosti, za úřední ověření podpisu, za zpracování úvěru, za vedení účtu, za správu úvěru, z životního pojištění či pojištění nemovitosti, pokud jsou součástí návrhu. „Jedná se o veškeré náklady, které jsou v době poskytnutí úvěru poskytovateli známé,“ říká Miroslav Horyna, Senior specialista externí distribuce Expobank.

Banky na RPSN pracují

REKLAMA

Většina bank a finančních institucí zatím uváděla RPSN pouze u spotřebitelských úvěrů, neúčelových hypotečních úvěrů či předhypotečních úvěrů, jak to vyžadoval zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb). Ostatních hypoték se regulace doposud netýkala, proto většina bank tuto informaci neuváděla. S příchodem nového zákona však bude zveřejňování povinností a řada bank musí upravit nejen výpočet, ale i informační systémy.

Některé banky kvůli novému zákonu o úvěru výpočet RPSN měnit nemusí, k určitým úpravám ale přikročit přesto musí. „Změny jsou pro nás minimální např. musíme revidovat marketingové materiály, protože RPSN by dle nového zákona mělo být uvedeno stejnou velkostí jako případná promovaná úroková sazba. Ale to je opravdu pouze kosmetická změna a jiné, např. systémové změny nejsou,“ říká Lucie Leixnerová z Moneta Money Bank. „Ačkoliv se vzorec nemění, úprava výpočtu RPSN se týká především rozsahu poplatků, které budou do RPSN zahrnuty,“ říká Jiří Janeček z Wüstenrot. Stejně tak například i Expobank nemění výpočet, ale upravuje hodnoty, které do výpočtu zadává.

Zatímco některé banky provádí pouze kosmetické úpravy, jiné musí zasahovat i do IT systémů. Samotné uvádění do výstupů není nijak náročné. Náročnější je nově sběr vstupů, které v našem případě obnáší napojení všech systémů na stejný výpočetní algoritmus. To znamená napojit webové stránky, interní i externí aplikace přes datové služby na jedno jediné místo. To je svým způsobem velice komplikovaná úprava,“ říká tisková mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková. Systémové úpravy čekají například i Raiffeisenbank či UniCredit Bank.

Na změny jsou připraveni i někteří nebankovní poskytovatelé. „Výpočet RPSN zůstává stejný a nemění se. Naše společnost nebude do výše RPSN ani promítat jiné další náklady, které by mohly být s poskytováním úvěrů spojeny,“ říká Tomáš Konvička, obchodní ředitel společnosti Fair Credit.

Ilustrativní RPSN

REKLAMA

Vzhledem k tomu, že úvěr může být poskytnut také s pohyblivou úrokovou sazbou, skutečná RPSN by se od této RPSN mohla lišit v případě, že se úroková sazba změní. Banka musí zájemce upozornit (nově podle zákona větším písmem a na dobře viditelném místě), že variabilita úrokové sazby by mohla mít vliv na skutečnou výši RPSN.

Nově musí také uvádět tzv. ilustrativní RPSN, která ukáže zájemci, jak se mohou zvýšit náklady na úvěr při růstu úrokové sazby. Příklad ilustrativní RPSN musí počítat s horní hranicí zápůjční úrokové sazby, případně nejvyšší úrokovou sazbou za období nejméně posledních 20 let nebo za nejdelší období, pro něž jsou k dispozici údaje.

„Při výpočtu RPSN navíc musíme počítat s “nejhorší možnou variantou”, která může nastat. Důležité je, že může – nikoliv, že opravdu nastane. Z našeho pohledu tedy RPSN samozřejmě může klientům pomoc při rozhodování, ale nebude a ani by neměla být jediným vodítkem.  Čas však ukáže. Jak vidíme na Slovensku, přístup jednotlivých bank k RPSN se v čase mění,“ uvedl Petr Plocek z UniCreditBank.

Nesplnění povinnosti se bankám nevyplatí

Součástí nového zákona o spotřebitelském úvěru jsou samozřejmě i sankce za nesplnění informační povinnosti. V případě, že banka či finanční instituce nesdělí výši RPSN, má poskytovatel úvěru nárok pouze na diskontní sazbu vyhlášenou Českou národní bankou (ČNB) v době uzavření smlouvy o úvěru. V současné době je diskontní sazba ČNB 0,05 %.

RPSN ale není jediné vodítko pro srovnání

RPSN by měla být srovnatelným ukazatelem ceny úvěru napříč nabídkami trhu. „Cena však není jediným kritériem při rozhodování o úvěru. Klient by měl zohledňovat, od koho si půjčuje, jaké nabízí instituce podmínky a služby při splácení úvěru a jak instituce přistupuje ke klientovi při problémech při nesplácení úvěru,“ upozorňuje Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny.

Stejného názoru je i Marie Mocková: „RPSN je zajímavým vodítkem o nákladech, nicméně klient musí být opatrný při porovnávání právě v tom, jaké zadání své bance dává, co RPSN obsahuje a jaké předpoklady využití služeb je do výpočtu zahrnuto. V tom mu pomůže předsmluvní informace, kterou v určité fázi od poskytovatele získá a která je mu náležitě vysvětlena. Cena (RPSN) by nikdy neměla být jediným vodítkem při rozhodování o poskytovateli úvěru. Minimálně stejnou roli by měla hrát kvalita služby i následná péče.“

Tomáš Konvička upozorňuje na další úskalí RPSN: „Samozřejmě výpočet RPSN je tak složitý, že si lidé mohou jen těžko předsavit, jaké parametry se do výsledku promítají. Navíc použití RPSN u úvěrů kratších než rok ani nedává smysl, když je stanovena na roční bázi. Vodítkem pro klienty by měla být celková částka vyjádřená v korunách, kterou lidi zaplatí za celou dobu trvání smlouvy.“

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.99 Aktuální výše Hypoindexu

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%

2.54%

2.7%

2.99%
Historie vývoje


Související články

Analýza – krize vlastnění, nikoliv bydlení

Téma nemovitostí – hlavně pak jejich cen – rezonuje v české společnosti setrvale již mnoho let. Vlastnické bydlení zaujímá naprosto stěžejní pozici v ekonomickém uvažování Čechů, kteří v něm vidí nejen řešení vlastní bytové situace, ale například i bezpečnou investici, způsob zajištění na stáří, symbol vlastní nezávislosti či měřítko společenského úspěchu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

26. 01. 2022

Fincentrum Hypoindex prosinec 2021: Sazby rostly nejrychleji v historii

Průměrná úroková sazba hypoték rostla v prosinci nejrychleji v celé historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který sleduje hypoteční trh již od roku 2003. Přestože zájem o hypotéky pozvolna opadal, objem poskytnutých hypoték se za celý rok 2021 přiblížil hranici 430 miliard korun. Letos se ale objemy propadnou minimálně o pětinu.

Text: Jana Zámečníková

Foto: Fincentrum Hypoindex

19. 01. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *