EUR 25.655

USD 22.059

REPO sazba ČNB 1.50 %

Inflace 4.9 %

EUR 25.655

USD 22.059

Text: Veronika Hejná

22. 03. 2021

Stavební pozemek a zastavitelné území: Na jakém pozemku lze stavět?

 

Foto: Shutterstock
Pozemek označený v realitním inzerátu jako „výhledově k zastavění“ anebo „určený k výstavbě“ ještě nemusí znamenat, že na něm v budoucnu svůj vysněný dům postavíte. Na jakém pozemku lze stavět a kde tuto informaci najít? 

Katastr nemovitostí

nahlédnutí do katastru nemovitostí sice zjistíte řadu užitečných informací, například v oddílu způsob ochrany, nicméně informaci o zastavitelnosti pozemku vám katastr nepodá.
Pokud pozemek podléhá ochraně – především může jít o zemědělský půdní fond, pozemek určený k plnění funkcí lesa, anebo pozemek ležící v chráněné krajinné oblasti – ještě není vše ztraceno. Můžete podat návrh na vynětí ze zemědělského půdního fondu. U chráněných krajinných oblastí je třeba změny na pozemku konzultovat s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 

Územní plán

Území plán obce, který vychází ze zásad územního rozvoje kraje, je hlavním dokumentem, do kterého je nutné nahlédnout. Je závazný pro veškeré změny ve využití území a má jednak část textovou, jednak grafickou. V dnešní době již řada obcí zveřejňuje územní plán v elektronické podobě na svých webových stránkách.
V grafické části – mapě – naleznete barevně odlišené jednotlivé typy ploch. Barevné značení se v obcích může lišit, proto je třeba důsledně studovat legendu.
V textové části jsou upřesněny podmínky využití pozemků, například maximální procento zastavitelnosti, maximální výška budov nebo počet podlaží, povolený účel využití a další.
 

Jak bude pozemek v územním plánu označen?

V územním plánu označení „stavební pozemek“ nenajdete. Budou zde však uvedeny tzv. zastavitelné plochy či území, která jsou územním plánem určena k zástavbě. Již zastavěné území je označeno plnou barvou, zastavitelné území šrafou. Barva šrafy zde odpovídá využití pozemku.
Pozemek navrhovaný pro bydlení tak bude typicky označen červenou šrafou, jako v případě níže. Navíc má zastavitelná plocha speciální identifikátor sestávající z písmen a čísel. V textové části územního plánu jsou k těmto identifikátorům stanoveny další podmínky pro zástavbu ve vymezeném území.

Příklad územního plánu obce s pozemky určenými k výstavbě (zastavitelná území)

Část legendy k územnímu plánu obce
Zdroj: Územní plán obce ve středočeském kraji

Kde je tedy ten stavební pozemek?

Je třeba si uvědomit, že stavební pozemek je pojem využívaný až ve stavebním zákoně. Ten uvádí, že jím je pozemek vymezený a určený k umístění stavby buď územním rozhodnutím, společným povolením (tím se stavba zároveň umisťuje a povoluje), anebo regulačním plánem. Pozemek může být podle územního plánu zastavitelný, stavebním pozemkem se ale stává až po splnění výše uvedených podmínek.
Na zastavitelném území lze požádat o umístění stavby v územním řízení. Předtím je třeba ověřit, zda je možné připojení na inženýrské sítě a komunikaci. Po ukončeném územním řízení lze zažádat o stavební povolení.
U pozemku označovaného jako „výhledově k zastavění“ mohla být navržena změna územního plánu, ale nikdo vám nezaručí, že ke změně skutečně dojde. Nabyvateli takového pozemku ve finále může zůstat pouze pěkně drahá zahrada.
 

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.43 Aktuální výše Hypoindexu

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%
Historie vývoje


Související články

Stavební pozemky: napojení na inženýrské sítě

Koupě nezasíťovaného pozemku se může prodražit

Nezasíťované stavební pozemky jsou výrazně levnější než ty zasíťované. Pokud chce stavebník na stavbě rodinného domu ušetřit s tím, že si napojení na inženýrské sítě zajistí sám, stavba se mu může ještě prodražit. Kdo má povinnost sítě k pozemku přivést a kolik to stojí?

Text: Veronika Hejná

01. 02. 2021

Jak změnit územní plán

Kdy a jak můžete změnit územní plán

Územní plán je základní plánovací dokument každé obce či města. Dle územního plánu je plánovaná nová výstavba průmyslových i obytných objektů a další rozvoj obce. Cílem městského či obecního územního plánu je racionalizace prostoru a funkčního uspořádání města.

Text: Hana Bartušková

14. 10. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.