EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

Text: Veronika Hejná

22. 03. 2021

4 komentáře

Stavební pozemek a zastavitelné území: Na jakém pozemku lze stavět?

 

Foto: Shutterstock
Pozemek označený v realitním inzerátu jako „výhledově k zastavění“ anebo „určený k výstavbě“ ještě nemusí znamenat, že na něm v budoucnu svůj vysněný dům postavíte. Na jakém pozemku lze stavět a kde tuto informaci najít?

Loading 

Katastr nemovitostí

nahlédnutí do katastru nemovitostí sice zjistíte řadu užitečných informací, například v oddílu způsob ochrany, nicméně informaci o zastavitelnosti pozemku vám katastr nepodá.
Pokud pozemek podléhá ochraně – především může jít o zemědělský půdní fond, pozemek určený k plnění funkcí lesa, anebo pozemek ležící v chráněné krajinné oblasti – ještě není vše ztraceno. Můžete podat návrh na vynětí ze zemědělského půdního fondu. U chráněných krajinných oblastí je třeba změny na pozemku konzultovat s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 

Územní plán

Území plán obce, který vychází ze zásad územního rozvoje kraje, je hlavním dokumentem, do kterého je nutné nahlédnout. Je závazný pro veškeré změny ve využití území a má jednak část textovou, jednak grafickou. V dnešní době již řada obcí zveřejňuje územní plán v elektronické podobě na svých webových stránkách.
V grafické části – mapě – naleznete barevně odlišené jednotlivé typy ploch. Barevné značení se v obcích může lišit, proto je třeba důsledně studovat legendu.
V textové části jsou upřesněny podmínky využití pozemků, například maximální procento zastavitelnosti, maximální výška budov nebo počet podlaží, povolený účel využití a další.
 

Jak bude pozemek v územním plánu označen?

V územním plánu označení „stavební pozemek“ nenajdete. Budou zde však uvedeny tzv. zastavitelné plochy či území, která jsou územním plánem určena k zástavbě. Již zastavěné území je označeno plnou barvou, zastavitelné území šrafou. Barva šrafy zde odpovídá využití pozemku.
Pozemek navrhovaný pro bydlení tak bude typicky označen červenou šrafou, jako v případě níže. Navíc má zastavitelná plocha speciální identifikátor sestávající z písmen a čísel. V textové části územního plánu jsou k těmto identifikátorům stanoveny další podmínky pro zástavbu ve vymezeném území.

Příklad územního plánu obce s pozemky určenými k výstavbě (zastavitelná území)

Část legendy k územnímu plánu obce
Zdroj: Územní plán obce ve středočeském kraji

Kde je tedy ten stavební pozemek?

Je třeba si uvědomit, že stavební pozemek je pojem využívaný až ve stavebním zákoně. Ten uvádí, že jím je pozemek vymezený a určený k umístění stavby buď územním rozhodnutím, společným povolením (tím se stavba zároveň umisťuje a povoluje), anebo regulačním plánem. Pozemek může být podle územního plánu zastavitelný, stavebním pozemkem se ale stává až po splnění výše uvedených podmínek.
Na zastavitelném území lze požádat o umístění stavby v územním řízení. Předtím je třeba ověřit, zda je možné připojení na inženýrské sítě a komunikaci. Po ukončeném územním řízení lze zažádat o stavební povolení.
U pozemku označovaného jako „výhledově k zastavění“ mohla být navržena změna územního plánu, ale nikdo vám nezaručí, že ke změně skutečně dojde. Nabyvateli takového pozemku ve finále může zůstat pouze pěkně drahá zahrada.
 

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 


Související články

Stavební pozemky: napojení na inženýrské sítě

Koupě nezasíťovaného pozemku se může prodražit

Nezasíťované stavební pozemky jsou výrazně levnější než ty zasíťované. Pokud chce stavebník na stavbě rodinného domu ušetřit s tím, že si napojení na inženýrské sítě zajistí sám, stavba se mu může ještě prodražit. Kdo má povinnost sítě k pozemku přivést a kolik to stojí?

Text: Veronika Hejná

01. 02. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Petr

  21 ledna, 2022

  Dobrý den, vlastním dům obdelníkového půdorysu. Ze třech stran k němu nákeží pozemek /nádvoří/ , ze čtvrté dlouhé strany trvalý travní porost /nezastavitelné území/, Mohu nějakým způsobem změnit toto nezastavitelné území za domem na pozemek jenž bych na něm mohl přistavět? Jsou jiné podmínky pro změnu u pozemků do 300m2? Děkuji Petr

  Odpovědět

 • Dominika

  30 ledna, 2022

  Dobrý den Petře,

  nejsem sice odborník, ale
  pokud dle platného územního plánu je Vaše parcela v nezastavitelném území, nelze na ni stavět. Je nutné požádat o změnu ÚP, tj. podat návrh na změnu ÚP na příslušném obecním úřadě/ obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě. Můžete si také zjistit, zda obec nebude měnit ÚP.

  Pokud je pozemek dle ÚP označen jako ZPF(zemědělský půdní fond tj. např. trvale travnatá plocha), je to ochrana půdního fondu a musíte požádat příslušný orgán ochrany ZPF (obecní úřad) o vyjmutí Vašeho pozemku ze ZPF. Pokud to povolí, musíte to zastavět do 3 let, jinak to mohou zas změnit na nezastavitelnou plochu.

  Odpovědět

 • Dominika

  30 ledna, 2022

  A pak tedy ÚP se aktualizuje každé 4 roky/při změně PASK(politika architektury a stavební kultury)/ZÚR(zásady územního rozvoje), které jsou ÚP nadřazenými dokumenty.

  Pro představu si tedy můžete zjistit, jak dlouho budete čekat na změnu, dle datumu vydání současného a platného ÚP.

  Odpovědět

 • Dominika

  30 ledna, 2022

  K pozemku 300m2- záleží také na tom, jak velkou plochu dle aktuálního ÚP Vaší obce je možné zastavět. tzn. musíte si spočítat koeficient zastavěné plochy (plocha zastavěného pozemku/plocha pozemku). +ÚP schvaluje zastupitelstvo a celý ÚP je ještě závislý na ÚRP ( územní rozvojový plán), do jeho změny ÚP platí/tedy po ty 4 roky.

  Odpovědět