EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

Startuje výstavba etapy Smíchov City Jih. Její dominantou bude centrála České spořitelny

 

Výstavba Smíchov City, nejrozsáhlejšího městotvorného projektu v novodobých dějinách Prahy, pokračuje druhou, stěžejní fází. Dominantou této etapy, nazvané Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Kromě toho bude tato část projektu zahrnovat další tři administrativní objekty a hotel. Na tuto etapu plynule naváže výstavba dalšího rezidenčního segmentu, třetí fáze projektu, která propojí Smíchov City Jih a Sever.

Loading 

Developerem Smíchov City je společnost Sekyra Group. Soukromé investice do projektu budou činit 35 miliard korun. Tuto částku navýší téměř 15 miliard z veřejných zdrojů investovaných do souvisejících infrastrukturálních staveb, které budou zahrnovat modernizaci železniční stanice a výstavbu dopravního terminálu včetně velkokapacitního parkovacího domu. Plánovaná je též realizace spádové základní školy. Celková suma tak dosáhne 50 miliard korun.

„Smíchov City je největší urbanizací v centrální Praze od doby vzniku Vinohrad na konci 19. století. Po úspěšném dokončení první, rezidenční fáze se naše pozornost přesouvá do okolí smíchovského železničního terminálu, kde vznikne nejrozsáhlejší ze čtyř etap projektu. Startuje výstavba Smíchov City Jih, jejíž dominantou se stane centrála České spořitelny, na kterou naváže soubor administrativních budov. Symbolickým vyústěním téměř kilometrové pěší třídy Madeleine Albrightové bude nový dopravní terminál, včetně hotelu, revitalizované železniční stanice a parkovacího domu pro veřejnost. Celková investice do této fáze projektu dosáhne 30 miliard korun,“ zdůrazňuje Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group, a dodává: „Věřím, že výstavba Smíchov City bude klíčovým impulzem pro rozvoj města. Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole. Záměrem je, aby kilometrová pěší zóna, která protne celý projekt, vytvořila kulturu korza, kulturu pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i komunitního místa setkávání a občanských aktivit.“

Nový kampus ČS bude otevřený veřejnosti

Projekt Smíchov City tvoří dvě části, a to Sever s převažující bytovou funkcí a Jih, představující moderní komerční distrikt. Dominantou jižní části projektu bude nový kampus České spořitelny, tvořený čtyřmi budovami o ploše 75 tisíc metrů čtverečních. Mezi nimi povede kilometr dlouhý bulvár spojující Smíchovské nádraží a autobusové nádraží Na Knížecí.

Cílem Spořitelny vždy bylo stát se součástí komunity a podporovat její finanční zdraví a prosperitu. Proto mám velkou radost, že nový kampus stavíme na Smíchově, ve středu města a komunity,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, a dodává:

„Chceme být dobrým sousedem a kampus maximálně otevřít obyvatelům Smíchova jako přátelské místo setkávání, které 365 dnů v roce nabízí kulturní program.“

REKLAMA

Celým kampusem bude procházet veřejná pasáž spojená s hlavním bulvárem, kde budou moci obyvatelé využít řadu obchodů, kaváren a také veřejnosti volně přístupnou velkou zaměstnaneckou restauraci. Přímo z pasáže bude vstup do multifunkčního auditoria s kapacitou 380 návštěvníků, které bude s veřejným prostranstvím před kampusem propojitelné jako přirozené kulturní centrum. Auditorium doplní tzv. Španělské schody, tedy venkovní tribuna s vlastním pódiem a kapacitou 150 diváků sloužící zároveň jako propojení dvou budov kampusu. Důležitou částí kampusu bude multimediální Centrum finančního vzdělávání nejen pro žáky a studenty základních a středních škol, ale také pro seniory.

Ve spolupráci s představiteli občanské a kulturní sféry chceme kampus 365 dnů v roce naplňovat programem. Budeme investovat do profesionální dramaturgie – výstav, koncertů, filmových i divadelních představení, workshopů, dětských dnů a sportovních akcí, které zajistí, že kampus nebude mrtvou administrativní zónou, ale živým komunitním centrem,“ říká Salomon.

Provoz kampusu bude díky tepelným čerpadlům a fotovoltaice uhlíkově neutrální. Na střechách budou fungovat včelíny i lesní školka, produkující stovky stromových sazenic ročně. Díky využití vlastních studní, rezervoárů na dešťovou vodu a čističek užitkové vody nebude kampus pro provozní účely využívat pitnou vodu z vodovodního řadu.

Kampus navrhlo renomované rakouské architektonické studio Baumschlager Eberle Architekten spolu s kanceláří Pavel Hnilička Architects+Planners. O vítězi rozhodla architektonická soutěž za účasti 166 architektonických kanceláří. Interiéry navrhlo nizozemské architektonické studio HofmanDujardin.

Kampus bude jako generální dodavatel stavět konsorcium vedené společností STRABAG. „Velmi nás těší, že jsme dostali důvěru a budeme moci vizi investora a architektů proměnit ve skutečnost. A to tím spíš, že se jedná o největší stavbu tohoto typu v Česku za poslední léta. Pro naše stavební konsorcium bude zásadní, aby stavba probíhala bezpečně a v souladu s nejvyššími ekologickými standardy. Jde o projekt, kde je kladen mimořádný důraz na udržitelný přístup k výstavbě. Budovy budou vytápěny a chlazeny prostřednictvím aktivního betonového jádra napojeného na geotermální vrty, kterých zde vybudujeme téměř 40 kilometrů. Při stavbě budeme používat také beton se sníženou uhlíkovou stopou. Ve velkém měřítku bude při výstavbě využíván digitální model BIM, jehož význam se naplno projeví zejména při následné správě a údržbě budov. Čeká nás tedy práce na mimořádně zajímavém stavebním projektu, který, jak věříme, bude dalším dílkem do historicky úspěšné spolupráce našeho koncernu a skupiny Erste v Česku i v zahraničí,“ říká Martin Bašár, člen představenstva STRABAG a.s.

Farmářské trhy, taneční večery a ženská čtvrť

Součástí Smíchov City Jih budou ještě další tři kancelářské budovy. Počítá se též s výstavbou hotelu s unikátním Smíchov Marketem. Ten bude zahrnovat krytou tržnici nabízející čerstvé potraviny – od ovoce a zeleniny přes sýry a maso až po mořské plody a další delikatesy. Návštěvníci zde najdou centrální bar se širokou nabídkou čepovaných piv a limonád, dále pak supermarket a o víkendu i farmářské trhy. Atraktivitu místa jistě zvýší i na místě plánovaný kulturní program, zahrnující různé workshopy, akustická vystoupení umělců či taneční večery.

REKLAMA

Na základě návrhu Sekyra Group byly ulice v projektu Smíchov City pojmenovány po významných ženách 20. století. Hlavní tepnou jižní části výstavby Smíchov City bude bulvár s trasami pro pěší i cyklisty pojmenovaný po smíchovské rodačce Madeleine Albrightové. Právě jej poctil svou návštěvou i bývalý americký prezident Bill Clinton při svém nedávném pobytu v Praze. Dva přilehlé parky, jeden s přírodním amfiteátrem, nazvaný park Arendtové, a druhý více relaxační, nazvaný park Alice a Anny Masarykových, zajistí kvalitní klidný veřejný prostor. Dále zde jsou ulice socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové, mecenášky umění Medy Mládkové či Růženy Vackové, teoretičky umění a jedné z nejstatečnějších českých disidentek.

Nové byty se zahradami

Současně s pracemi na jižní etapě probíhá příprava pokračování výstavby severní části. Tato třetí fáze výstavby by měla započít na přelomu letošního a příštího roku a sestává ze tří rezidenčních bloků SM7, SM8 a SM10. Bloky se budou rozkládat mezi ulicí Nádražní, třídou Madeleine Albrightové a ulicí Vackové a navážou tak na první etapu, v rámci níž už byla dokončena kancelářská budova Na Knížecí office a rezidenční blok SM2. Druhý rezidenční blok SM3 z první etapy by měl být hotov letos na podzim.

Každý z bloků ve třetí etapě je, obdobně jako v té první, rozčleněn na sekce, které evokují tradiční činžovní domy. Těch je celkem 31 a vznikne v nich okolo 800 bytů, ve kterých by v budoucnu mohlo žít více než dva tisíce lidí. Stejně jako v první etapě budou mít bloky funkční parter s řadou obchodních jednotek. Parkování je zajištěno v podzemních garážích, které jsou situovány pouze pod domy, a nezvětšují tak zastavěnou plochu. Každý z nových městských bloků bude disponovat ozeleněným vnitroblokem.

Čtvrtá, závěrečná etapa Smíchov City bude přiléhat k Radlické ulici. V těchto místech vznikne významný veřejný prostor, jehož součástí bude mimo jiné budova Radlické kulturní sportovny, kterou se společnost Sekyra Group zavázala zachovat. Prostor vytvořila skupina nadšenců z opuštěného drážního skladu jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití. S jeho zprovozněním pomohla i veřejnost v crowdfundingové sbírce na internetu. Jako odkaz na tradici místa se tato budova stane středobodem budoucího náměstí.

15 let příprav

Zahájení projektu Smíchov City předcházela pečlivá patnáctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, změnu územního plánu, řešení dopravní infrastruktury a především velké mezinárodní architektonické soutěže, které hodnotily nezávislé poroty složené z reprezentantů developera, města, akademiků i praktikujících architektů. V mezinárodních architektonických soutěžích bylo pro návrh prvních tří etap vybráno 21 studií z České republiky i ze zahraničí, která se nyní podílejí na projektu. To zaručuje diverzitu celé čtvrti.

Promyšlenou koncepci Smíchov City výjimečně ocenili i přísní komisaři UNESCO, podle nichž nová zástavba nenaruší světové památkové dědictví Prahy. Snahou bylo aplikovat myšlenky přední teoretičky urbanismu Jane Jacobsové. Čtvrť tak byla navržena dle principu města krátkých vzdáleností a funkční diverzity. Modelovými projekty, které developera rovněž inspirovaly, byly takové urbanizace jako například Hudson Yards v New Yorku, Europaviertel na bývalém nákladovém nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem, Hafen City v Hamburku či Bahnhof City ve Vídni.

Čtvrť Smíchov City nabídne práci, bydlení, služby a veškerou občanskou vybavenost, a to vše v komfortní dostupnosti. Nedílnou součástí bude i příjemný veřejný prostor. Rušný Smíchov získá nová klidná místa, vhodná pro piknik i relaxaci. Celkově na Smíchově přibudou více než dva hektary zelených ploch. Aleje stromů jsou navíc koncipovány tak, aby nabídly průhledy na Pražský hrad, zlíchovský kostelík nebo Vyšehrad.

„Smíchov City je skvělým příkladem kvalitního developerského projektu. Proběhly zde soutěže na jeho jednotlivé části, na školu a bytovky i administrativní část. Je zde také výjimečně dobře dimenzovaný veřejný prostor včetně dvou parků. Celý soubor staveb má vysokou architektonickou i urbanistickou kvalitu. Nyní dochází k zahájení stavby v jižní části smíchovského brownfieldu, kde má vzniknout administrativní část. Zároveň už probíhá rekonstrukce přilehlého nádraží a významného dopravního uzlu, kde město vybuduje moderní dopravní terminál, v rámci kterého vznikne mimo jiné záchytné parkoviště pro tisíc aut. V poslední etapě se promění ulice Nádražní. Spolupráce na Smíchově je příkladná, své záměry zde koordinovaně provádí soukromý sektor, stát a město. Věřím, že dopravní terminál a centrála České spořitelny budou dobře fungovat a vytvoří živé město krátkých vzdáleností, kde jsou práce, bydlení a zábava na jednom místě. A v budoucnu také třeba i rychlovlak do Mnichova,“ říká náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

REKLAMA

S výstavbou Smíchov City jsme začali v roce 2020. Jde o projekt, který vyžaduje velmi náročnou koordinaci s mnoha subjekty, které na daném území též realizují své projekty. Aktuálně na místě probíhají práce na významné dopravní infrastruktuře a chystá se výstavba základní školy. Díky profesionálnímu přístupu všech dotčených stran jde ale zatím vše podle plánu. Předpokládáme tedy, že projekt Smíchov City kompletně dokončíme do roku 2032, a dodržíme tak avizovaný harmonogram. Těšíme se, až bude Smíchov City plně funkční čtvrtí a bude nejen svým obyvatelům příjemným místem pro život a k setkávání,“ dodává Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Smíchovské nádraží v novém

V lokalitě se současně realizují i další projekty. Zásadní proměnou prochází smíchovské nádraží a jeho okolí. Zahájena již byla celková přestavba stanice, díky níž se zvýší nejen kapacitně, ale navíc bude zajištěna i její bezbariérovost. Modernizována budou všechna nástupiště, a navíc přibude jedno nové pro vlaky jedoucí po trase „pražského Semmeringu“. Nad kolejemi je v návrhu umístěno autobusové nádraží a nad ním budou instalovány fotovoltaické panely. Projekt pamatuje i na individuální dopravu. Vyroste zde parkovací dům a počítá se také s parkováním B + R, tedy s prostorem pro jízdní kola.

Cílem přestavby je nejen modernizace samotného nádražního prostoru, ale i vybudování nového přestupního terminálu propojujícího vlaky, metro, tramvaje a autobusy, a to příměstské i dálkové. Na celkových investicích, vyčíslených na 13,5 miliardy korun, se bude podílet Správa železnic (SŽ) a hlavní město Praha. Terminál Smíchov bude prvním skutečně integrovaným nádražím v Praze a stane se unikátním dopravním uzlem. Město již navíc na jižním zhlaví začalo s výstavbou Dvoreckého mostu, který Smíchov propojí s Podolím. Miliardová stavba má být hotová během příštího roku.

„Praha je město magické, s dlouhou historií a podobou vepsanou do historických výjevů. Ale je zároveň městem dynamicky se rozvíjejícím, které vnímá současnost a myslí na budoucnost. Projekt Smíchov City a celková proměna této lokality včetně multifunkčního dopravního terminálu jsou názorným příkladem toho, že Praha nechce ustrnout na bodu nula a myslí na potřeby obyvatel metropole,“ konstatuje Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Praha.

V plánu je i škola

Významnou investici v lokalitě plánuje i Praha 5. Součástí projektu Smíchov City bude totiž také základní škola, pro niž společnost Sekyra Group poskytla pozemek. Škola se má nacházet na místě, které je urbanisticky nejvýznamnějším bodem celého projektu Smíchov City. To odpovídá tomu, kde se v tradičně rostlém městě staví veřejné budovy. Škola tedy bude situována na křížení pěší zóny a parků a napojena na infrastrukturu, ale zároveň nebude v přímém kontaktu s komunikací, která by ohrožovala děti.

„Těší mě, že Praha 5 dlouhodobě směřuje k tomu, aby se z dříve průmyslové lokality stala moderní rezidenční, administrativní a obchodní čtvrť s velkoryse pojatým veřejným prostorem a dostatkem zeleně. Zvlášť oblast Smíchova zažívá velký rozvoj, a to i díky projektu Smíchov City, který se, jak věřím, po dokončení stane alternativním centrem metropole. Ovšem nárůst obyvatel s sebou nese i nutnost budovat novou infrastrukturu. Praha 5 se potýká s nedostatkem školních kapacit, a to právě i na Smíchově. Doufám tedy, že se nám zde podaří ve spolupráci s hlavním městem Praha vybudovat novou základní školu, která přispěje k navýšení kapacit základních škol. Pokud se nám tento projekt nové školy podaří úspěšně realizovat, mají se budoucí žákyně a žáci opravdu na co těšit. Škola bude disponovat zázemím, které splňuje nároky dnešního moderního školství a bude i místem pro setkávání celé občanské komunity,“ komentuje starostka MČ Praha 5 Radka Šimková.

Celkové náklady na projekt Smíchov City, rozkládající se na 20 hektarech bývalého železničního brownfieldu, dosáhnou 50 miliard korun. Soukromé investice do projektu budou činit 35 miliard korun a z veřejných zdrojů je doplní téměř 15 miliard investovaných do souvisejících infrastrukturálních staveb (modernizace železniční stanice a výstavba terminálu včetně velkokapacitního parkovacího domu) a školství. Vznikne zde téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch. Projekt bude dokončen do roku 2032. Pracovat či bydlet by v nové pražské čtvrti mělo zhruba 12 tisíc lidí.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články

Prodej nových bytů v Praze ožívá

Trh s novými byty v Praze pokračuje v růstu, developeři za druhé letošní čtvrtletí prodali 1500 bytů. To je o polovinu více než ve stejném období loňského roku. Zároveň jde z hlediska prodejů o nejsilnější druhé čtvrtletí za posledních sedm let s výjimkou rekordního druhého čtvrtletí 2021. Cena nabízených bytů začala stagnovat. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti Ekospol, která trh […]

Text: redakce hypoindex.cz

17. 07. 2024

Brněnské byty jsou nejdražší v historii

Průměrná nabídková cena brněnských novostaveb přesáhla ve druhém čtvrtletí roku 2024 úroveň 129 400 Kč za metr čtvereční. Pokořila tím dosavadní rekord z roku 2022. Prudce vzrostla i poptávka. Jak ukazují data společnosti Trikaya, oproti prvním třem měsícům letošního roku se ve druhém kvartálu prodalo o polovinu více nových bytů. V meziročním srovnání se jedná dokonce o rekordní […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

16. 07. 2024

Banky v červnu poskytly nejvíce hypoték v letošním roce

Objem poskytnutých hypotečních úvěru dosáhl v červnu 24,2 miliardy Kč, z toho skutečně nové úvěry činily 20,2 miliardy Kč. Červnový objem nově poskytnutých hypoték je tak nejvyšší v letošním roce a společně s květnem se poprvé po více než dvou letech nachází nad hranicí 20 miliard Kč.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

15. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *