EUR 24.710

USD 22.791

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.710

USD 22.791

Rubrika – Pojištění

UNIQA pojišťovna: program výhod Q-Partner

Klienti UNIQA pojišťovny, kteří mají uzavřeno více smluv, se mohou účastnit programu výhod Q-Partner. Pokud klient nebude ve sledovaném období uplatňovat pojistné plnění za vzniklou pojistnou událost, obdrží od pojišťovny bezeškodní bonus.

Text: Jiří Havelka

23. 03. 2008

Nahlas o pojistných podvodech

Pojišťovny dosud nebyly ochotné informovat o pojistných podvodech, aby nedávaly návod těm, kteří na nekalé triky ještě nepřišli...

Text: Jiří Havelka

23. 03. 2008

Pojištění domácnosti: Jak vybírat?

Pojištění domácnosti ukrývá řadu svízelů, na něž je třeba dbát při uzavírání pojistky. Jak pojištění domácnosti vybrat a na co dávat při jeho uzavírání pozor? Můžete věřit pojišťovacím zprostředkovatelům?

Text: Jaroslav Kokeš

12. 02. 2008

Klid za pár stokorun: Pojištění odpovědnosti

Každý se čas od času dostane do situace, kdy svým jednáním způsobí někomu dalšímu škodu. Pokud k vyřešení situace postačí omluva, jedná se o tu příznivější variantu. Pokud však dojde na peněžní vyrovnání, přijde vhod pojištění odpovědnosti.

Text: Luboš Svačina

15. 01. 2008

Rizikové životní pojištění: K úvěru, a nebo hledej…

Riziková životní pojistka kryje pouze riziko smrti, nikoli dožití, jak je tomu u rezervotvorných produktů. Jejím smyslem je finanční zajištění rodiny v případě smrti pojištěného. Čím se riziková pojištění liší, srovnává JAROSLAV KOKEŠ. Informace o rizikových pojistkách pojišťovny schovávají více než o investičních.

Text: Jaroslav Kokeš

03. 12. 2007