Pondělí 25. března. Svátek má Marián.

Aktuální sazby hypoték a ceny bytů ve městech střední a východní Evropy

30.05.2012 03:05 Tisková zpráva:

Průzkum proběhl v České republice, Rakousku, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Rumunsku. Pro porovnání cen bytů byl jako vzorek brán byt velikosti 60 m2.

První a z hlediska České republiky velmi zajímavé bylo porovnání cen bytů v širším centru hlavních měst. Jako nejdražší se ukázala Vídeň, kde se ceny pohybují v rozmezí 6,8 mil. až 13,1 mil. Kč a střední cena se pohybuje kolem 10 mil. Kč. Hned poté následuje Praha, kde obvyklá cena (střed) činí 5,62 milionů korun. Nejlevnější byty má rumunská Bukurešť s cenou obvykle kolem 1,77 mil Kč.

Následující tabulka č. 1 a graf č. 1 ukazují přehled obvyklých cen bytů v hlavních městech dotazovaných států v pořadí od nejlevnějších po nejdražší.

Tab. 1

Přibližná cena bytu 60m2 umístěného v hlavním městě

střed v mil. Kč

Rumunsko

1,77

Srbsko

2,89

Chorvatsko

3,42

Slovensko

3,42

Polsko

4,16

Slovinsko

4,56

Česká republika

5,62

Rakousko

9,95

Zdroj: TPA Horwath

Graf 1

tpa-horwath-1Zdroj: TPA Horwath

Poměrně výrazně se situace mění u bytů ve městech se 100–500 tisíci obyvatel – viz tab. 2 a graf 2. Nejdražší byty v těchto městech má opět Rakousko, ale Česká republika se naopak dostává mezi nejlevnější. Poměrně drahé byty má v takovýchto městech zejména Chorvatsko. U ostatních zemí je patrný pokles cen bytů v mírnějším rozsahu. Tomáš Podškubka, senior manager TPA Horwath, doplňuje: „Jednoznačně největší rozdíl mezi cenami bytů v hlavním a menším městě má Rakousko a Česká republika. U nás se jedná o rozdíl cca 4 miliony Kč, v Rakousku skoro šest. Naopak nejmenší rozdíly mezi hlavním městem a menšími městy zaznamenalo Chorvatsko, kde se často jedná o přímořská letoviska, tedy atraktivní lokality, a Rumunsko.“

Tab. 2

Přibližná cena bytu 60m2 umístěného ve městě (100 – 500 tisíc obyvatel)

střed v mil. Kč

Rumunsko

1,39

Srbsko

1,44

Česká republika

1,45

Slovensko

1,52

Polsko

1,95

Slovinsko

2,05

Chorvatsko

2,67

Rakousko

4,06

Zdroj: TPA Horwath

Graf 2

tpa-horwath-2Zdroj: TPA Horwath

Bez zajímavosti nejsou ani aktuální hypoteční sazby v těchto zemích. Jejich přehled ukazuje tab. 3. „V současnosti jsou nejvyšší sazby hypoték v Rumunsku a jedny z nevýhodnějších jsou v Rakousku.  Rozdíl sazeb mezi těmito zeměmi je 3 procentní body, což např. u hypotéky na 2 miliony činí 60 tisíc korun za rok. Aktuální výše úrokových sazeb hypoték je v celém regionu v současné době výhodná,“ vysvětluje Jiří Hlaváč, partner TPA Horwath.

 Tab. 3

Aktuální roční hypoteční úroková míra v %

střed

Rumunsko

6,13%

Srbsko

5,70%

Chorvatsko*

5,55%

Slovensko

5,00%

Česká republika*

3,68%

Polsko

3,24%

Slovinsko

3,11%

Rakousko

3,00%

* Jedná se o sazby v lokální měně

 

Zdroj: TPA Horwath

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *