Sobota 23. března. Svátek má Ivona.

Aukce není dražba

26.04.2012 02:04 Tisková zpráva:

Pro pochopení obou pojmů je nejprve nutné si vyjasnit, kdo může dražbu či aukci vykonávat. Veřejnou dražbu mohou z právního hlediska provádět jen dražebníci mající koncesi na provádění dražeb, kterou schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Naopak, k organizování aukcí nemovitostí není nic podobného zapotřebí, jedná se o volnou živnost.

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Veřejné dražby nemovitostí jsou ve své podstatě vždy vynucené, ať už se jedná o dobrovolnou i nedobrovolnou. V rámci dobrovolné dražby může majetek prodat vlastník, což většinou bývá insolvenční správce. Druhou kategorií jsou dražby nedobrovolné, ty iniciuje věřitel, který má na nemovitosti zástavu a chce tak uspokojil své pohledávky.

Rozdíl mezi dražbou a aukcí je také ve způsobu změny vlastnictví. Při prodeji nemovitosti v aukci je po ukončení licitace na základě dohody obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí či rovnou kupní smlouva. Na základě žádosti a kupní smlouvy dojde dle klasického scénáře k převodu vlastnictví na katastru nemovitostí. Detaily jsou dohodnuty osobně mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby vyhovovaly oběma stranám. V případě dražby dochází k přechodu vlastnictví a majitelem se člověk stane okamžitě příklepem licitátora. Finální částku je nutné uhradit v rozmezí několika dnů, což eliminuje možnost financování koupě prostřednictvím hypotéky.

Dalším rozdílem mezi aukcí a veřejnou dražbou je to, že aukce může probíhat zcela na internetu. Tím pádem je otevřena více lidem. To zatím u veřejných dražeb není vzhledem k české legislativě možné. Je vždy nutné, aby účastník dražby nebo jeho zástupce byli fyzicky přítomni a mohli činit svá podání na výzvu licitátora. Není tedy možné dražit výhradně po telefonu nebo přes internet.

Aukce jsou jedním z možných způsobů, jak prodat či koupit nemovitost. Jsou určeny široké veřejnosti a jsou vhodné především pro ty, kdo se snaží nemovitost prodat již delší dobu. Jedná se o rychlý způsob prodeje při dosažení nejvyšší tržní ceny v daném čase a lokalitě. Nedobrovolné dražby byly před více jak deseti lety vytvořeny pro banky. Představují efektivní nástroj pro vymáhání pohledávek a jejich počet v posledních letech vzrostl v souvislosti s neschopností lidí splácet hypotéky. Ve většině případů je možné v dražbě získat nemovitost za zajímavou cenu,“ objasnil rozdíly Radim Hasman, předseda představenstva společnosti Eurodražby.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *