Úterý 20. srpna. Svátek má Bernard.

HB Reavis oznamuje emisi dluhopisů v hodnotě 1,25 miliard Kč na český trh

27.05.2016 11:05 Tisková zpráva:

Nejnovější emise byla uskutečněna formou veřejné nabídky, která trvala do 14. dubna 2016 a byla následována soukromou nabídkou vybraným institucionálním investorům. Dluhopisy byly emitovány poté, kdy HB Reavis oznámil ve své konsolidované účetní závěrce za rok 2015 zvýšení konsolidovaného čistého zisku o 175 % na 245 milionů eur. Celková částka emise včetně zvýšené základní součásti byla upsána. Více než 71 % emitovaných dluhopisů upsali institucionální investoři, zbývající část soukromí bankovní klienti.

Emise byla kótována na pražské burze cenných papírů. Jde o dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem, s přirážkou 4 % k referenční sazbě PRIBOR 6M a splatností v březnu 2021; po přepočtu na euro transakce odpovídá celkové úrokové sazbě ve výši 4,86 %. Tyto nezajištěné dluhopisy byly emitovány společností HB REAVIS Finance CZ s. r. o. a jsou kryty zárukou skupiny HB Reavis. Příjmy budou použity k rozšíření akvizičních a developerských procesů.

„Naše premiéra na českém kapitálovém trhu byla nesmírně úspěšná, čímž se opět potvrdila důvěra investorů v obchodní strategii a finanční postavení HB Reavis. Tato emise posiluje pozici společnosti HB Reavis jakožto emitenta nezajištěných dluhopisů na vícero trzích,“ uvedl Marian Herman, finanční ředitel skupiny HB Reavis.

Emisi dluhopisů zajišťovala UniCredit Bank Česká republika a Slovensko a Komerční banka (skupiny Societe Generale).

„Přesto, že se jednalo o první emisi nezajištěných dluhopisů HB Reavis na českém kapitálovém trhu, působivá účetní rozvaha a řízení peněžních toků v kombinaci se zavedeným obchodním modelem byly klíčové ukazatele pro zájem investorů,“ řekl Martin Vinter, ředitel pověřený řízením mezinárodních trhů, UniCredit Bank.

„Díky profesionálnímu přístupu HB Reavis a její schopnosti konzistentně prezentovat investorům obchodní případ emise dluhopisů se vedoucím manažerům úspěšně podařilo umístit celou emisi napříč širokou základnou investorů,“ dodal Jan Pokorný, výkonný ředitel, strukturální finance, Komerční banka.

Prohlášení o odmítnutí nároků:

Veřejná nabídka dluhopisů HB Reavis s mezinárodním identifikačním číslem (ISIN) CZ0003513608 byla ukončena. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k upisování či koupi žádných cenných papírů skupiny HB Reavis.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *