Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) za první čtvrtletí 2012 – tuzemské ceny nemovitostí pokračují v dosavadním vývoji

25.04.2012 12:04 Tisková zpráva: Hypoteční banka

HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu 1. 1. 2010. Informace, kterou HB index pravidelně přináší, odráží reálné ceny, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru nakoupeny.

 

  • Průměrná tržní cena bytů během prvního čtvrtletí roku 2012 se stabilizovala, hodnota HB Indexu poklesla jen o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 31. březnu letošního roku dosáhla 96,7. Z pohledu uplynulého roku vykazovaly byty trvalejší cenový pokles, avšak pouze v desetinách procentního bodu.

 

  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012 znovu mírný růst,
    a to o 2,3 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 103,1. Z pohledu uplynulého roku ceny rodinných domů mírně kolísaly kolem hodnoty 100, celkově však mají stabilní vývoj.

 

  • Ceny pozemků v České republice po třech čtvrtletích, v nichž nedošlo k větším změnám, opět vzrostly, hodnota HB INDEXu v prvním čtvrtletí stoupla o 1,6 pcb
    a dosáhla hodnoty 108,3. Z pohledu uplynulého roku pozemky rostly trvale a dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech HB indexem sledovaných nemovitostí.

 

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na http://www.hyposvet.cz/hb-index/.HB
INDEX4Q 2011 – Bytové jednotky: 

„Tržní ceny bytů se postupně stabilizují, v prvním čtvrtletí roku 2012 poklesly jejich reálné ceny o 0,2 pcb a HB INDEX dosáhl hodnoty 96,7. Nejvíce ceny klesly v Moravskoslezském a Zlínském kraji, naopak v Praze, Jihočeském a Pardubickém kraji již prakticky stagnovaly. Celkový mírný pokles táhly zejména starší panelové byty. Naopak u novostaveb se přes všechna očekávání útlum poptávky po zvýšení DPH od 1. ledna 2012 neprojevil a ceny neklesaly,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

HB INDEX4Q 2011 – Rodinné domy:

„U rodinných domů došlo již druhý kvartál po sobě k mírnému růstu cen. Díky výhodným podmínkám financování a zvýšenému zájmu o nízkoenergetické rodinné domy totiž u nás dochází k růstu poptávky, což vytváří mírný tlak na posun cen směrem nahoru. Z pohledu architektury vnímáme také zájem o kvalitně projektované nemovitosti. U starších rodinných domů přetrvává zájem o koupi takových, jež jsou vhodné k rekonstrukci. Stavební náklady na rekonstrukce totiž stagnují. Naopak, na rozdíl od pozemků a bytů nejde u RD vůbec mluvit
o trendu jejich pořizování jako investice k uložení přebytečných prostředků a ochraně proti rostoucí inflaci,“
vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 4Q 2011 – Pozemky:

„Lze říci, že ceny pozemků v ČR i začátkem roku 2012 potvrdily svůj dlouhodobý trend mírného růstu.  Sílí totiž jejich vnímání jako vhodné investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady, mnoho realizovaných obchodů bylo právě investičního charakteru. Kvalitních pozemků ale v České republice ubývá. Větší růst cen proti celorepublikovému průměru pozorujeme v obcích do jednoho tisíce obyvatel a okolí větších měst. Zde je i největší zájem o koupi pozemků. U lokalit se špatnou dopravní dostupností je naopak patrný nezájem kupujících,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.

HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *