EUR 24.460

USD 23.992

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.460

USD 23.992

06. 04. 2021

0 komentářů

Množství dluhů kvůli pandemii vzrostlo až o polovinu. Jakými způsoby se vrácení peněz domoci?

 

Řada lidí či firem je kvůli pandemii nucená se zadlužit. Problémy s nesplacenými fakturami se projevují napříč různými odvětvími, vymáhání pohledávek tak u advokátních kanceláří zaznamenalo meziroční nárůst o padesát procent. Jakým způsobem své peníze získat zpět? V čem tkví výhoda mimosoudního vyrovnání? Který způsob vymáhání dluhů je nejefektivnější? A jak problémům se vznikem dluhu předcházet? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek. 


Aktuální koronavirová krize znamená finanční problémy pro řadu lidí i firem, což se projevuje například na nesplacených fakturách a častějším vymáhání dluhů. Tento trend potvrzují i odborníci z řad právníků, a to prakticky od dubna loňského roku. „Pozorujeme rapidní růst agendy vymáhání pohledávek. Podle našich interních dat se při porovnání let 2019 a 2020, kdy pandemie začala, jedná o padesátiprocentní nárůst,“ řekl Daniel Macek z advokátní kanceláře MACEK.LEGAL.
Nesplacené faktury přitom trápí podnikatele napříč sektory, zejména pak ty, jejichž odvětví bylo vládními opatřeními zasaženo nejvíce – od gastronomie přes ubytovací služby až po eventové agentury a na ně napojené sektory. Podle Macka se však lze setkat také s tím, že se společnosti bojí, že jim jejich obchodní partneři nezaplatí. Pro jistotu tak peníze kvůli cash-flow sami nechávají na svém účtu a faktury platí opožděně. Tím se vytváří začarovaný kruh.
Tři způsoby vymáhání dluhu
Nejčastějším dilema při vymáhání dluhů je otázka, zda postupovat soudní cestou nebo vše vyřešit mimosoudně. Právě druhý způsob, kdy se obě strany bez soudních sporů dohodnou například na sjednání splátkového kalendáře, je podle odborníků nejlepší a nejrychlejší. „To ale v řadě případů není možné, proto je nejlepším legálním způsobem řešením vymáhání dlužné částky soudní cestou,“ řekl advokát Macek.
Částečně i proto je nejčastějším způsobem vymáhání dluhu prostřednictvím advokátní kanceláře. Pokud dlužník odmítá uhradit dlužnou částku nebo je nekontaktní, je vhodné před uplatněním pohledávky u soudu zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu, která v případě úspěchu u soudu opravňuje k tomu, požadovat po dlužníkovi také úhradu nákladů právního zastoupení spojených se soudním řízením.
„Předžalobní výzva, zvlášť pokud je sepsaná advokátem, má dle našich zkušeností ve většině případů na dlužníka psychologický efekt, kdy si uvědomí, že věřitel je připraven pohledávku vymáhat u soudu,“ doplnil Macek. Tímto postupem je často možné dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Pokud se tak ale nestane, přichází na řadu podání žaloby. Poté se již dluh vymáhá soudní cestou.
Kromě dvou výše uvedených způsobů pak existuje i varianta, kdy věřitel svoji pohledávku prodá. Děje se tak zpravidla v případech, kdy nechce dluh vymáhat sám. Pokud k transakci dojde ještě před zahájením soudu, má pohledávka nižší cenu, než je její hodnota. Při existence pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti dluh zaplatit naopak její hodnota stoupá. „Dle našich zkušeností existuje množství subjektů, které pohledávky takto vykupují, většina z nich funguje tím způsobem, že za pohledávku věřiteli zaplatí až ve chvíli, kdy dlužnou částku vymůžou,“ uvedl Macek.
Pravidlo ‚Kdo dřív přijde‘ platí i u pohledávek
Aby problémy se vzniklým dluhem nemusely v krajních případech končit až soudními spory či exekucí, je dobré si o druhé straně ještě před uzavřením smlouvy či pouhým poskytnutím zápůjčky zjistit, zda neměla problémy již v minulosti. Náhled do centrálního registru exekucí může totiž ukázat, že potenciální obchodní partner má již řadu dluhů. V horším případě to může vyplynout až například před podáním žaloby k soudu. Zároveň s tím se často ukáže, že pohledávka je v podstatě nevymahatelná, protože dlužník má obrovské dluhy. „Dojde-li osud pohledávky do exekuce, tak zde platí takzvané, kdo dřív přijde, ten dřív mele, pohledávky se v exekuci uspokojují dle pořadí. Je tedy důležité pohledávku u soudu uplatnit co nejdříve,“ uzavřel Daniel Macek.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Komentář: Co se jinde o současném realitním trhu nedočtete. Je čas panikařit?

Chtěl by koupit byt v Praze, a proto začal pražský realitní trh sledovat. Říkejme mu Jakub a řekněme, že je bádavý příslušník střední třídy. Vystupuje na straně kupujících a má v tomto ohledu vlastně i střet zájmů. I tak jeho postřehy mohou být výpovědí o aktuálním dění na realitním a hypotečním trhu.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 06. 2022

Cykly bohatství: Zvítězí nemovitosti nad zlatem?

Nemovitosti nejsou zdaleka takovou jistotou, jak by se mohlo zdát. To, že ceny nemovitosti nikdy neklesají, je iluze. V realitě tomu tak není. Někdy dolů jdou, pouze jsme to dlouho nezažili. A v inflačních dobách nemusejí poklesnout jen nominálně, zlevnit mohou v reálném vyjádření. Svou roli mají i úrokové sazby.

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

18. 05. 2022

Dluhů kvůli energiím bude přibývat. Zvlášť po celoročním zúčtování

Blíží se konec roku, tedy čas, kdy se vyúčtují dodávky energií. Z těchto údajů vzniká největší objem pohledávek, které dodavatelé vymáhají od dlužníků. Problémem jsou často nedostatečné zálohy, které nereflektují skutečný odběr energie. Doplatky pak nejsou jen v řádech stovek korun, ale spíš desítek tisíc. Některé domácnosti pak nemají na zaplacení tohoto dluhu a dostávají se do […]

Text: František Veselý

10. 12. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.