Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand.

Pálí SVJ povinnost podávat daňové přiznání?

12.03.2012 03:03 Tisková zpráva: R3 group

Orientovat se v rámci daňové problematiky není mnohdy jednoduché ani pro profesionály, o to nesnadnější úlohu mají takové neziskové subjekty jako například Společenství vlastníků jednotek (dále také SVJ), pro které je řízení samotné organizace spíše okrajovou záležitostí. Jak také vyplývá z výzkumu, který realizovala společnost R3 group u uživatelů služeb facility managementu, účetní a daňové poradenství je jednou z nejvyhledávanějších služeb ze strany vlastníků nemovitostí. A tento zájem je skutečně na místě, neboť jako ukazují zkušenosti zmiňované správcovské společnosti, povinnost podávat daňové přiznání vůbec nevzniká pouze zhruba pětině SVJ, většina Společenství vlastníků jednotek přiznání k dani z příjmů podávat musí.

Celý zakopaný pes spočívá v typu příjmů, jaké Společenství vlastníků má. Bude-li mít SVJ pouze příjmy z bankovních úroků, které nejsou předmětem daně z příjmů – tzn. úroky z běžných účtů – není povinno daňové přiznání podávat. Pokud má však jiné příjmy, které již předmětem daně jsou (úroky z termínovaného účtu, penále a úroky z prodlení vlastníků jednotek apod.), vzniká povinnost podávat daňové přiznání. I v takovém případě však může SVJ na dani ušetřit, jestliže využije § 20, odst.7 zákona č.586/1992 Sb. Snížit základ daně si lze v tomto případě za předpokladu, že prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti budou použity na krytí nákladů souvisejících se správou domu. Jak upřesňuje ředitel společnosti R3 group, Michal Skřivan: „V praxi se tyto prostředky využívají často na údržbu společné zeleně nebo se vkládají do fondu oprav. Zadotovat lze takto kterýkoliv náklad, který se týká správy společných prostor domu. Tento akt ale musí vždy schválit shromáždění vlastníků v souladu se stanovami na návrh výboru nebo kontrolní komise.“   

Řada SVJ má ale také výnosy, které svým charakter spadají do zdanění jednotlivých vlastníků. Má-li tedy SVJ příjmy například z pronájmu reklamní plochy, výnos se rozděluje v poměru spoluvlastnických podílů na jednotlivé majitele jednotek a ti si jej uvedou ve svém daňovém přiznání. „V případě výnosů, které nejsou podle zákona v kompetenci zdanění SVJ, by měl správce nemovitosti zajistit všem vlastníkům podklady nutné k podání daňového přiznání,“ dodává Michal Skřivan.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *