Čtvrtek 20. února. Svátek má Oldřich.

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 2. čtvrtletí roku 2019

24.07.2019 11:07 Tisková zpráva:

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za druhé čtvrtletí roku 2019. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během druhého čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 51 800 m2 kancelářských prostor, čímž vzrostl celkový objem moderních kanceláří na 3,57 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují tři nové projekty: ČSOB HQ. II v Praze 5 s 30 000 m2 kancelářských prostor, Praga Studios v Praze 8 s 10 600 m2 a Mayhouse v Praze 4 s 7 300 m2 a dva zrekonstruované projekty v Praze 1: Palác ARA s 2 600 m2 a Na Poříčí 5 s 1 300 m2.

V průběhu druhého čtvrtletí začala nová výstavba dvou kancelářských projektů: DOCK IN FIVE v Praze 8 (21 600 m2) a Nová Radnice v Praze 12 (8 000 m2) a rekonstrukce projektu Riveroff Office House v Praze 7 (1 900 m2). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 317 800 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 122 100 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce. Zbývající plochy pak mají plánované dokončení v letech 2020 a 2021. 

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (72 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahoval necelých 23 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2019 objemu 100 600 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 9 % a meziroční pokles o 30 %.  

Největší poptávka v 2. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 8 (38,8 %), Praha 4 (27,7 %) a Praha 5 (10,2 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve finančních službách (24,3 %), následovány veřejným sektorem (14,3 %) a IT (12,9 %).

Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 49,7 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 50,1 % z celkové poptávky. 

Významné pronájmy

Největší transakcí druhého čtvrtletí 2019 byla renegociace v projektu Futurama Business Park společnosti Clearstream (17 100 m2) v Praze 8, následovaná renegociací Státního fondu životního prostředí ČR v budově The Square (7 100 m2) v Praze 4. 

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v druhém čtvrtletí dosáhl 4,6 %, což je oproti výsledkům za první čtvrtletí 2019 nárůst o 0,3 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 162 500 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 43 400 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 6,9 %, následovala Praha 4 s 43 400 m2 a mírou neobsazenosti 4,5 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 3 s 2 400 m2 (míra neobsazenosti 1,9 %) a Praze 10 s 3 400 m2 (2,5 %). 

Nájemné

Nízká míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za druhé čtvrtletí se pohybovalo v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Příloha

Definice:

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.
Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné.
Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

 

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:

 • Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990
 • Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2
 • Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

 

Hlavní hodnotící kritéria klasifikace kancelářských budov:

       • Rok dokončení/rekonstrukce
       • Velikost a vzhled recepce
       • Světlá výška kancelářských prostor
       • Zdvojená podlaha
       • Snížené podhledy
       • Flexibilní rozvržení kancelářských prostor
       • Klimatizace, externí stínění
       • Možnost parkování
       • Velikost souvislé kancelářské plochy
       • Šetrnost budovy
       • Bezpečnost a přístupový systém

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, moderní výtahy nebo možnost vstupu 24/7.

 

Tisková zpráva Prague Research Forum

 

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *