Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Projekt seniorského bydlení dostupný na webu SFRB

12.11.2015 01:11 Tisková zpráva: Státní fond rozvoje bydlení

„Stárnutí populace a zvyšující se podíl seniorů ve společnosti je celoevropským trendem, který trvá již několik desetiletí. Současně s touto skutečností vyvstává potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám souvisejícím s bydlením pro tuto cílovou skupinu,“ vysvětluje Ing. František Hadáček, pověřený vedením Fondu, proč se SFRB rozhodl zadat tento projekt a posléze ho zpřístupnit potenciálním investorům i široké veřejnosti. 

Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry představují společenský koncept – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům o výstabu takového typu bydlení z řad obcí i ze soukromé sféry přinášejí základní přehled a inspiraci, jak k realizaci takového bydlení pro seniory přistoupit. 

„Na celé akci si nejvíce ceníme vyváženého přístupu, který zadavatel zvolil. Ze tří hodnot, které obvykle skládají kvalitu a udržitelnost staveb, tj. složky sociálně-kulturní, ekonomické a technologicko-environmentální, nebyla žádná výrazněji preferovaná, ale snažili jsme se dobrat maximálního efektu v jejich vzájemném ovlivňování a souhře. Sociální udržitelnost a důstojnost stáří vyjádřená prostorovými a výtvarnými kvalitami návrhu, dlouhodobá hospodárnost projektu i snaha o přirozenou technologickou dostupnost a energetickou šetrnost zde šly ruku v ruce, aniž by některá složka výrazněji dominovala a tím snižovala kvalitu ostatních částí,“ tvrdí svorně architekti Michal Kohout a David Tichý z FA ČVUT.

„U vzorových projektů se v podstatě jedná o případovou studii, kdy se při projektování cíleně prověřují různé modelové varianty,“ vysvětluje docent Kohout. „Na podrobnější prověřování není v praxi v takovém rozsahu obvykle prostor, a když už mu někdo věnuje čas a energii, většinou si získané zkušenosti střeží jako svoje draze nabyté know-how.“ 

V podobě těchto vzorových projektů ovšem dostává veřejnost nejenom výsledný „produkt“  ale i podrobný popis, jak se k danému řešení dospělo, jaká jsou případná variantní řešení a jejich důsledky. Hodnota tedy spočívá nejenom v možnosti převzít nějaké konkrétní dílčí řešení, ale především v možnosti odvodit z předložené práce obecnější zásady a parametry.

„Je ovšem nutné připomenout, že ‚vzorový projekt‘ nerovná se ‚typový projekt‘,“ upozorňuje Ing. arch. David Tichý. „Nejedná se tedy o hotový univerzální recept, který lze mechanicky převzít a aplikovat na libovolnou situaci. Takový postup by byl hrubou chybou a nepochopením. Vztah místa, stavebníka a architekta je u každé stavby vždy jedinečný a také platné zkušenosti a principy je nutno vždy aplikovat s pochopením
a tvořivě.“

Státní fond rozvoje bydlení jako zadavatel projektu i odborníci z fakulty architektury a stavební fakulty ČVUT, kteří se na něm podíleli, doufají, že vzorové projekty seniorského bydlení pomohou zlepšit standard této, do budoucna stále významnější, stavební typologie v České republice.

Vzorové projekty seniorského bydlení jsou k dispozici na www.sfrb.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *