Sobota 11. července. Svátek má Olga.

Spor mezi exekutory nenarušil exekuční činnost úřadu, ale vzbuzuje vážná znepokojení

20.03.2016 07:03 Tisková zpráva:

„Přestože nedošlo v přerovském úřadu k narušení standardní exekuční činnosti, jsme událostmi tohoto týdne vážně znepokojeni. Spor soudního exekutora Tomáše Vrány s jeho zaměstnanci vrhá na celou exekutorskou obec velmi negativní světlo, které bohužel dopadá na všechny kolegy. Chování obou stran sporu je přinejmenším porušením etických pravidel, jejichž nedodržení narušuje důstojnost úřadu, který zastáváme,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Exekutorská komora se v rámci svých zákonných možností snaží přispět ke stabilizaci situace v přerovském úřadě a bude nadále situaci sledovat. Jedním z konkrétních kroků, který EK ČR aktuálně provádí, je zajišťování exekučních spisů tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých exekučních řízení. Otázkou finančních transakci úřadu se zabývá Policie ČR. 

„Bohužel musím konstatovat, že naše stavovská organizace nemá dostatečně silné kompetence, které by mohla využít v případech komplikací při přechodu exekutorského úřadu, což se ostatně projevuje právě teď.  Ačkoli jsme již několikrát navrhovali přijmout v tomto směru legislativní opatření, nebyli jsme v jejich prosazení prozatím úspěšní. “ doplnila prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Při kontrole exekutorského úřadu Exekutorská komora úzce spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti, jehož zástupci se inspekce úřadu rovněž zúčastnili. V průběhu včerejší kontroly byli zaměstnanci Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti několikrát ujištěni, že chod úřadu v oblasti exekuční činnosti nebyl žádným způsobem narušen ani omezen, a tuto skutečnost ověřili. Započatá exekuční řízení probíhají nadále zcela standardně, práva účastníků řízení nejsou nijak poškozena. Účet pro vymožená plnění, který soudní exekutor ohlásil Ministerstvu spravedlnosti ČR v souladu s ust. § 46 odst. 5 exekučního řádu je stále aktivní. Vyzýváme tímto všechny povinné v exekučních řízeních, aby nadále plnili své povinnosti na uvedený účet soudního exekutora, který je také uváděn na všech dokumentech EÚ Přerov, JUDr. Tomáše Vrány. Žádný jiný účet nebyl Ministerstvu spravedlnosti nahlášen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *