EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Text: Veronika Hejná

06. 11. 2019

0 komentářů

Rizikem pronájmu je exekuce na nájemce: Jak se bránit zabavení věcí pronajímatele?

 

Pokud dlužník neplatí své dluhy, může skončit v exekuci. Jedním ze způsobů provádění exekuce je prodej movitých věcí, při němž exekutor navštíví místa, kde dlužník bydlí, zdržuje se, anebo tam má umístěny své věci, a tyto věci zahrne do soupisu. Následně jsou zajištěny do úschovy a prodány v dražbě. Jak se ale bránit, pokud se v exekuci ocitne váš nájemce a exekutor do soupisu zahrne i věci patřící vám?

Loading 


Při pronajímání zařízeného bytu je třeba mít se na pozoru. Proti nájemci může být zahájeno exekuční řízení. Přitom ani prevencí a zodpovědným výběrem nájemce nelze této situaci zabránit. Pronajímatel nemusí čekat na okamžik, kdy přijde exekutor a začne provádět mobiliární exekuci zabavením movitých věcí. K věcem pronajímaným jako vybavení bytu si může předpřipravit důkazy, že tyto věci nepatří nájemci, ale jemu.

Když dlužník nemá peníze v bance

Pokud je dlužník nezaměstnaný a nemá peníze v bance, je pravděpodobné, že exekutor zahájí mobiliární exekuci, tedy zabavení movitých věcí k prodeji v dražbě. S ohledem na to, v jaké míře je zasahováno do soukromé sféry dlužníka a sama nedotknutelnost obydlí je ústavně zaručeným právem, mělo by být k této formě exekuce přikročeno až poté, co nebylo možno postihnout jiný majetek.
nájemní smlouvě nelze nájemci ohlášení trvalého bydliště zakázat. Úřad svolení pronajímatele s tímto ohlášením vůbec nevyžaduje, když v souladu se zákonem o evidenci obyvatel postačuje, aby měl nájemce k užívání bytu oprávnění vyplývající z nájemní smlouvy. Zjištění trvalého bydliště z Centrální evidence obyvatel bude prvním krokem exekutora před zahájením mobiliární exekuce, a tak se riziko, že nájemce navštíví exekutor, zvyšuje.
Exekutor však může provádět exekuci i na jiné adrese, než je trvalé bydliště. Postačí, že se na ní dlužník zdržuje a nacházejí se tam jeho věci. Exekuční řád je založen na domněnce, že movité věci nacházející se v bytě dlužníka, jsou jeho. Proto není exekutor povinen zkoumat původ či vlastnictví takových věcí. První na ráně jsou ve vybavených bytech například pračka, lednice, kávovar nebo televize, ale též koberce nebo nábytek.

Obrana při provádění soupisu v bytě

Na místě lze při provádění soupisu vykonavatelem prokázat listinnými důkazy, že konkrétní věc patří pronajímateli. Ten může vlastnictví věcí kromě předávacího protokolu k bytu doložit kupní smlouvou nebo fakturou znějící na jeho jméno. Z tohoto důvodu je dobré uschovávat si faktury a další doklady, a to i po uplynutí záruční doby.
Problém může nastat u paragonů, které jsou zjednodušenými daňovými doklady a při hodnotě do 10 tisíc korun nemusí obsahovat údaje o kupujícím. V takovém případě by mohl jako důkaz posloužit například výpis z účtu. Pouhé prohlášení, že daná věc nepatří nájemci, však zřejmě postačovat nebude.
Nelze-li vlastnictví doložit ihned při provádění soupisu, exekutor věc do soupisu zahrne. Pak je možné bránit se podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Tip: Jak na vyškrtnutí věci ze soupisu při exekuci

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu musí být podán ve lhůtě třiceti dnů od okamžiku, kdy se vlastník věci dozvěděl o zahrnutí do soupisu. Lhůta je prekluzivní a po jejím uplynutí by exekutor návrh odmítnul z důvodu pozdního podání.
Návrh se podává exekutorovi, který provádí exekuci, a je nutno podložit jej listinnými důkazy, například fakturami a dalšími listinami. O návrhu rozhodne exekutor na základě těchto listinných důkazů do patnácti dnů. Žádné projednání věci se nekoná a při nedostatcích v listinných důkazech exekutor vlastníka věci nevyzývá k opravě. Pokud s tím souhlasí věřitel, měl by exekutor věc vyškrtnout vždy. I kdyby exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl, je vždy povinen poučit vlastníka věci o právu podat vylučovací žalobu.

REKLAMA

Nevyhoví-li exekutor, lze se obrátit na soud

Zatímco o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhoduje exekutor, žalobu na vyloučení věci z exekuce projednává a rozhoduje o ní soud. Exekutor je povinen písemně poučit vlastníka věci o možnosti vylučovací žalobu podat.
Žaloba musí být podána v prekluzivní lhůtě třiceti dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to u exekučního soudu.
Základem sporu je existence práva vlastníka věci nepřipouštějící výkon rozhodnutí a zároveň skutečnost, že při provádění exekuce došlo k zásahu do tohoto práva. Opět je nutné, aby vlastník věci přesvědčivě doložil vlastnictví. Připuštěny jsou též svědecké výpovědi, bez jednoznačných listinných důkazů, ale nelze spoléhat na to, že soud žalobě vyhoví.
Do okamžiku, než bude rozhodnuto o vylučovací žalobě, nesmí exekutor v dražbě zpeněžit věc, jíž se spor týká. Pokud by byla věc již prodána, bylo by možné po věřiteli požadovat vydání výtěžku zpeněžení.
Při podání žaloby musí navrhovatel počítat s tím, že je povinen uhradit soudní poplatek. Je však možno požádat soud o prominutí tohoto poplatku.
Paradoxně je v tomto řízení žalovaným věřitel, který ani nemusel vědět o tom, jak exekutor při exekuci postupoval. Proto je i v zájmu věřitele, aby se o průběh exekuce aktivně zajímal a tím předešel případným soudním sporům.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Trend nájemního bydlení posiluje. Směřuje do něj stále více investic

V tuzemsku jsou stále častější developerské projekty určené k nájemního bydlení. V ekonomicky vyspělých zemích se jedná o zcela běžný trend. Když se podíváme za hranice, tak například v Rakousku využívá nájemní bydlení téměř každá druhá rodina. Ve velkých německých městech jde o téměř tři čtvrtiny lidí. Nabídka meziročně vzrostla i v Česku a bude […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

31. 03. 2023

Nemovitosti a daně – jak na to?

Češi chtějí bydlet ve svém. Řada z nich loni investovala např. do investiční nemovitosti, někteří svou nemovitost prodali, a letos tak mnohé z nich čeká první daňové přiznání. Standardně byste coby fyzická osoba měli daňové přiznání podat nejpozději do 3. dubna 2023. Jestliže se chystáte na elektronické podání, máte čas až do 2. května 2023 a s daňovým […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

24. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *