Pátek 06. prosince. Svátek má Mikuláš.

Stát má zajistit podporu tam, kde trh selhává!

13.08.2012 01:08 Tisková zpráva:

Česká bankovní asociace vyjádřila prostřednictvím výkonného ředitele Pavla Štěpánka obavu o účelnost
a schopnost státu administrovat úvěrové programy na rekonstrukce bytových domů. Státní fond rozvoje bydlení nalezl způsob jak pomoci vlastníkům bytových domů a nahradit předchozí úspěšný program Panel – obsah a podpora zůstává, mění se pouze forma z dotace k úrokům na nízkoúročený úvěr.

Podle názoru a vyjádření bank, se kterými SFRB dlouhodobě spolupracuje, je naopak tato podpora
ze strany státu potřebná. Komerční prostředí takový produkt neposkytuje a je rozhodně nutný, vzhledem k zanedbanosti bytového fondu, která v mnohém představuje hrozbu vzniku deprivovaných zón a ghet. Banky naopak hledají v prostředí státních úvěrových programů svou participaci tak, aby se staly přirozenými partnery pro oblast bydlení.

Programy Fondu komentovali také klíčový představitelé bytového fondu, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, Ing. Vít Vaníček: „Rozumím bankám, že se jim nelíbí, když někdo chce zasáhnout do jejich výnosného businessu a přinést na trh levnější peníze. Podpora bydlení ale není jenom o profitu pro banky, ale též o sociální soudržnosti a životním prostředí. A každopádně je to šance pro tisíce českých domácností, jak opravit své domovy a šance pro podniky malého a středního stavitelství zaměstnat další tisíce lidí v regionech v době hospodářské krize.“ a předseda Sdružení malých bytových družstev JUDr. František Lébl: „Pro BD a SVJ jsou významné programy na obnovu a modernizaci bydlení zejména v období energetických úspor. Cesta prostřednictvím SFRB se jeví jako optimální a nejefektivnější.“

Jakmile budou soukromé subjekty zajišťovat takové řešení pro vlastníky bytového fondu, úkol státu bude splněn a samozřejmě přesune aktivity podpor tam, kde jsou potřeba.

 „Budeme požadovat jednání s Českou bankovní asociací, aby vysvětlila, za které finanční instituce hovoří a zároveň, aby uvedla svá tvrzení na pravou míru prostřednictvím médií tak, jak napadla státní programy na podporu bydlení.“ Uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj a místopředseda Výboru SFRB,
Ing. Miroslav Kalous
________________________________________
Pozn.:
Nově připravovaný program Panel 2013+, který MMR se SFRB připravili v novele nařízení vlády
č. 299/2001 Sb., a který aktuálně prochází vnějším připomínkovým řízení, nahradí původní program založený na snížení úroků komerčních úvěrů, výhodnými, nízkoúročenými úvěry pro vlastníky bytových domů s cílem motivovat je k řádné péči o své domy a kvalitu bydlení. Díky úvěrové podpoře navíc bude moci podporu poskytovat opakovaně dalším zájemcům, právě ze splácených úvěrů. Fond se navíc snaží, ve spolupráci s Úřadem pro hospodářskou soutěž a Ministerstvem pro místní rozvoj o notifikace úvěrových a záručních programů u Evropské komise, aby tak mohla Česká republika získat větší prostor pro poskytování veřejné podpory (mimo pravidlo de minimis*).
________________________________________

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *