Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

URS Czech: Většímu neštěstí spojenému s úniky plynu při povodních zabránila opatrnost lidí. Pozor nyní na extrémní teploty

29.07.2013 11:07 Tisková zpráva:

Ačkoli rozvody elektřiny a plynu utrpěly škody, většímu neštěstí zabránily důslednější kontroly a zabezpečení plynu. Lidé dbali příkazů složek integrovaného záchranného systému. Dodávky plynu byly v hlavní metropoli plně obnoveny. Pozor je však nyní potřeba dávat na extrémní teploty a sucha. Při neodborném zacházení s hořlavými plyny se zvyšuje riziko vzniku požárů.

Patnáct obětí, více než 26 tisíc evakuovaných a škody v desítkách miliard korun. Přestože došlo ke škodám rovněž na rozvodech plynu, lidé v zatopených nemovitostech dbali bezpečnosti a byli opatrní při používání plynu a elektřiny. K poškození totiž může dojít velmi snadno. Voda má sílu uzvednout tunové kusy cest a ty velmi snadno poškodí plynové potrubí.  Tak, jako v případě elektřiny, bylo potřeba při zapojení plynu důkladně projít všechny plynové cesty.

Nejprve bylo vhodné zavolat odborníky, kteří rozvody pečlivě zkontrolovali. „Nedoporučujeme nikdy ihned po příchodu do nemovitosti, která byla zatopena, otevřít hlavní uzávěr plynu či rozsvítit. Může dojít ke zkratu, úniku plynu. Před znovuotevřením hlavního plynového kohoutu je potřeba vždy celý plynovod zkontrolovat. Je potřeba využit odborných servisních firem, revizních techniků, kteří provedou vizuální kontrolu. Případně tam, kde hrozí přerušení plynovodu vlivem statických posuvů půdy i tlakovou zkoušku celého vedení,“ uvedl Petr Tauchman, technický ředitel URS Inspekce, sesterské společnosti United Registrar of Systems Czech (URS Czech) s tím, že tam, kde proběhla evakuace, provádí první odpojení plynu příslušná plynárna ve svých stanicích a následně všechny evakuované osoby dostanou informaci od hasičů resp. od složek integrovaného záchranného systému, že mají vypnout v domě jak hlavní vypínač elektriky, tak hlavní kohout plynu.

„Prvním subjektem, který kontroluje systém, je plynárna a to až po dům. Tedy za ten úsek, za který nese odpovědnost. Od plynoměru přebírá odpovědnost provozovatel či vlastník,“ připomněl Tauchman.

Prosté zatopení plynového sporáku může poškodit plynové potrubí. Škodu na plynovém potrubí nehrozí, vyřadí však plynový spotřebič s provozu.

Bilance letošních záplav

Postiženo bylo 950 obcí, evakuováno bylo přes 26 000 lidí, z toho asi 11 000 jen v Ústeckém kraji. Zachráněno bylo 618 lidí. Povodeň si vyžádala 15 lidských životů.  Voda způsobila nejméně 75 půdních sesuvů. Muselo být také uzavřeno 214 úseků silnic všech tříd. Nezbytné přímé (prvotní) náklady na opatření v rámci řešení krizové situace přišly na 1,16 miliard Kč, celkové vzniklé škody jsou v řádu desítek miliard. Vláda uvolnila zhruba osm miliard Kč. Kolem 7,3 miliardy Kč vláda uvolnila do dvou týdnů od začátku povodní. Na opravy poničené silniční a železniční infrastruktury nejprve 3,3 miliardy Kč, dále ještě miliardu Kč na opravy místních komunikací. Další peníze šly ve formě rychlé pomoci zasaženým krajům.  Polovina byla určena na odstranění následků po povodních na Moravě a ve Slezsku a jejich předcházení. Druhou polovinu dostal Středočeský kraj.

Příčiny úniku plynu

Jednoznačné riziko, kdy dochází k úniku plynu a možnému výbuchu se v praxi děje z důvodu úniku plynu z domovního rozvodu např. ze závitových spojů, plynoměrů, armatur, zkorodovaných potrubí. Rovněž únik plynu z rozvodného potrubí (distribučního plynovodu) v zemi, komunikaci, chodníku jako v případě úniku v Divadelní v centru Prahy,“ připomněl Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech.

Příčina může být v korozi uloženého potrubí, zničení potrubí vlivem namáhání vnějšími silami, propálení potrubí v důsledku elektrického oblouku od v zemi uložených silových kabelů. Únik z tohoto místa se pak volně šíří zemní strukturou podél kabelů, dutinami v zemi, kavernami a v případě neutěsněných prostupů do objektů proniká unikající plyn do podzemních a sklepních prostor, kde se pak dále šíří volně objektem.

Zemní plyn je lehčí než vzduch, a proto má tendenci se rychle šířit do dalších nadzemních prostor. Šíření úniku plynu v zemi k objektu je podpořeno zejména tím, že venkovní povrch chodníků a komunikací je celistvým nepropustným povrchem, který neumožňuje únik plynu nad terén, ale naopak šíření zemí. Velmi nebezpečným faktorem, který doprovází únik plynu a jeho šíření zemí, je skutečnost, že odorant (charakteristický zápach plynu) je v zemi adsorbován a tudíž první objemy úniku plynu nevykazují charakteristický zápach plynu.

Úniky plynu mohou být rovněž způsobeny v důsledku úmyslného zásahu do zařízení s cílem způsobení úniku plynu a jeho výbuchu a požáru. Velmi častým prohřeškem jsou i úniky plynu způsobené např. krádežemi kovů, zejména měděného potrubí. Ve sběrnách končí kabely vysokého napětí, dvířka rozvodných skříněk i uzávěry plynu.

Způsobit únik mohou i osoby se závažnými zdravotními potížemi (ztráta paměti, duševní poruchy) kdy dochází např. při použití sporáku k vpuštění plynu do hořáku, ale nedojde k jeho následnému zapálení.

Výbuch plynu a hrozící nebezpečí

 • tlaková vlna: má obrovskou sílu, dokáže odhodit člověka a okolní předměty
 • narušení statiky budovy: nebezpečí pro hasiče při likvidaci
 • požár: objeví se po výbuchu
 • jedovaté plyny: po výbuchu dochází k hromadění jedovatých plynů v prostorách
 • prevence: jedinou možnou prevencí je pravidelná kontrola a monitoring prostor pomocí instalovaných čidel, která zaznamenávají únik jedovatých plynů a jejich koncentraci

Odorizace

Zdvojnásobení množství páchnoucích látek, tedy odorizace, je pravidelně se opakující událost, kterou musí provádět všichni distributoři plynu zhruba v půlročních intervalech. Obvykle podle zkušeností distributorů vedou odorizace ke zvýšení počtu nahlášených poruch o několik desítek procent.

Páchnoucí látky se do plynu přidávají z důvodu, že vyčištěný zemní plyn je totiž v podstatě zcela bez zápachu a pro lidský nos nepostřehnutelný. Přitom riziko výbuchu už hrozí při poměrně malých koncentracích.

Přidávání výrazně páchnoucích látek se stalo povinné v USA ve 30. letech minulého století. Přispěla k tomu nešťastná událost, jež se stala v texaském městečku New London, při kterém zahynulo zhruba 300 dětí a učitelů.

K odorizaci se dnes nejčastěji používají sloučeniny síry, které člověku páchnou velmi nepříjemně. Ukázalo se, že odporné pachy lidské smysly varují podstatně účinněji než příjemné, v daných koncentracích nejsou jedovaté a jsou stálé.

Certifikace BOZP

Mezinárodní standard OHSAS 18001 se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Výsledkem certifikace je optimální nastavení systému BOZP, pravidel pro prevenci úrazů a jasná odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP.

Certifikát OHSAS 18001 je určen pro všechny obory podnikání.

Přínos certifikace dle OHSAS 18001:

 • zlepšuje řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • zajišťuje plnění všech zákonných požadavků
 • kontroluje systém ochrany zdraví
 • působí preventivně proti nehodám a nahodilým událostem
 • snižuje náklady spojené s úrazy
 • vytváří status odpovědné firmy

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a užívat logo URS a UKAS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *