Sobota 07. prosince. Svátek má Ambrož.

Výroční zpráva a Roční účetní závěrka byla schválena Poslaneckou sněmovnou

27.06.2012 11:06 Tisková zpráva:

Výdajová stránka rozpočtu byla navýšena v květnu 2011, kdy sněmovna schválila 84 milionů korun
v souvislosti s otevřením programu Nový Panel, pro který byl schválen objem k uzavření smluv ve výši
1 miliardy korun na poskytování úrokové dotace k úvěrům na opravy objektů bydlení. V tomto objemu byly také uzavřeny smlouvy, a to ve výši 998,81 milionů korun, jejichž čerpání bude probíhat až do roku 2016.
Skutečné výdaje Fondu v roce 2011 činily 1,55 miliardy korun. Dalším nejvyšším výdajem byl program podpory mladým, tzv. „Úvěr 300“, kdy bylo poskytnuto přes 300 milionů korun. K tomuto programu
je navíc poskytována dotace za každé narozené či osvojené dítě. V roce 2011 bylo takto mladým rodinám poskytnuto 82 milionů korun. Obce na obnovu obecního bytového fondu využily úvěry ve výši 15,93 milionů korun a byly také dočerpány dotace na výstavbu sociálních bytů podle nařízení vlády 333/2009 Sb., ve výši 35,95 milionů korun.

Správní výdaje Fondu byly ve výši 42,2 milionů korun, z toho mzdové náklady 27,1 milionů korun, včetně odměn členům orgánů Fondu a odstupného.
Celkem představují provozní výdaje Fondu 3,05% z objemu realizovaných podpor, navíc jsou plně kryty výnosy z dočasně volných finančních prostředků. Na konci roku 2011 měl Fond 43 zaměstnanců, z toho 17 v Olomouci a 26 na pražském pracovišti.

Pohledávky vzniklé odstoupením od úvěrových smluv při nedodržení podmínek programů podle jednotlivých nařízení vlády činily 56,17 mil. Kč, tyto pohledávky Fond vymáhá cestou civilního práva. Úvěrové pohledávky po lhůtě splatnosti byly vyčísleny na 1,84 milionu korun, což je pouze 0,03% z objemu těchto pohledávek a většinou se jednalo o zpožděné platby, nikoliv delikvenci příjemců.
 
Skutečné hospodaření Fondu vykazuje ve správních výdajích a administraci programů podpor, včetně bankovních a dalších poplatků, průměrnou úsporu až o 40% proti plánovanému rozpočtu: „Další úspory a pokračování v efektivním způsobu nakládání s prostředky Fondu bude pokračovat i v letošním roce a připravovaném rozpočtu na rok 2013, který bude v létě předložen vládě“, komentuje hospodaření Fondu jeho ředitel, ing. Jiří Koliba.

Hospodaření Fondu je a bude plánováno zcela dle Koncepce bydlení do roku 2020, jejíž vznik a přijetí hodnotí také ministr pro místní rozvoj jako významný krok pro lepší bydlení v České republice.

Předsedkyně dozorčí rady Fondu, paní poslankyně Horníková dodává: „Jsem ráda, že opouštíme politiku přímých dotací a vydáváme se cestou levných, dlouhodobých a dostupných úvěrů především pak ve výstavbě nájemních bytů a bytů určených sociálně slabším skupinám obyvatel a seniorům. Vítám také kroky, které se podařilo udělat pro získání evropských zdrojů, konkrétně finanční nástroj JESSICA, po přijaté změně zákona o Fondu tak budeme moci realizovat další podpory na obnovu zanedbaného bytového fondu“.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *